Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Nydansk ligestilling

Efter kvindernes kampdag har vi fået lyst til at brede ligestillingsdebatten lidt ud. Ikke fordi den gængse ligestillingsdebat ikke er vigtig, men fordi vi mener, der er et emne, der er endnu vigtigere og for længe har fået for lidt opmærksomhed: ligestilling i minoritetsmiljøer.

Der må ikke herske tvivl om, at social kontrol og tvang ikke hører til i Danmark. Der må ikke herske tvivl om, at ligestilling mellem kønnene skal være et ufravigeligt krav. Således mener vi, at det er essentielt, at diskussionen om integration handler om det vigtige: grundlæggende rettigheder.

Kontrol og ufrihed

I debatten om ligestilling i nydanske miljøer er det tydeligt, at der er to sider; at miljøerne er polariserede.

På den ene side er vi langt fremme, eksempelvis når det kommer til unge kvinder, som tager uddannelser og er i beskæftigelse på lige fod med deres danske medsøstre. Mange familier lever som danske familier, hvor både mor og far er på arbejdsmarkedet, laver mad, passer unger og lever selvstændige, frie liv, også uden for familien.

På den anden side er der stadig udfordringer, vi skal løse, eksempelvis når det kommer til social kontrol blandt unge nydanske piger og drenge og deres mulighed for selv at vælge partner.

Kontrol og ufrihed er nemlig dybt skadelig, fordi kvinderne på den måde afskærmes fra at blive en fuldkommen del af det danske samfund. Debatten har desværre alt for længe været for skinger, og fra for mange politiske kræfters side er emnet enten blevet brugt til at hetze minoritetsgrupper, eller også er man gået i den anden grøft og har oprullet et forsvar for noget, som ikke bør forsvares.

Handlings- og strategiplan

Som radikale vil vi gerne stå på den funktionelle side, der, hvor vi ønsker at løse udfordringerne der, hvor de er. Derfor er det positivt, at Manu Sareen, vores integrations- og ligestillingsminister, giver ligestillingen i de etniske miljøer større fokus i sin handlings- og strategiplan.

Det er godt, at regeringen f.eks. har lavet en national strategi, der retter sig mod æresrelaterede konflikter, så vi kan komme tvangsægteskaber og social kontrol til livs. Med øget ligestilling kan vi nå en bedre integration.

Der skal endnu mere til. Det er essentielt, at vi alle sammen gør en indsats for, at debatten ikke kører af sporet eller helt forstummer. Ligesom vi ikke skal gå på kompromis med et rummeligt og tolerant samfund, skal vi heller ikke gå på kompromis med, at alle mennesker netop skal have et frit valg til at leve, som de vil.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen