Annonce

Dette er et debatindlæg: Læsere, organisationer og politikere skriver debatindlæg, som Jyllands-Posten publicerer. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Debatindlæg

Magt og afmagt

Det er muligt at gøre mere for at forebygge brugen af tvang i psykiatrien.

Det Etiske Råd har beskæftiget sig med etiske dilemmaer i psykiatrien, især i relation til magtanvendelse. Lovgivningen åbner mulighed for, at der kan anvendes tvang over for mennesker, der er så syge i sindet, at det er nødvendigt at indlægge og behandle dem mod deres vilje. Og tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at muligheden for tvangsforanstaltninger også bliver brugt.

De seneste 10 år har ca. hver femte patient på psykiatriske afdelinger været omfattet af en tvangsforanstaltning. Men selv om tvang kan være nødvendig enten af hensyn til patienten eller andre, er brug af tvang altid en krænkelse. Derfor må det være vigtigt at være opmærksom på, hvordan tvang kan forebygges, og rådet finder, at potentialet for forebyggelse af tvang ikke er udtømt.

Det Etiske Råd har – inspireret af mennesker med relevante erfaringer – således haft fokus på en række problemstillinger, hvor vi finder, at en energisk forebyggelsesindsats vil være frugtbar.

Patienten og kulturen

Rådet finder, at den behandlingskultur, der har udviklet sig på de enkelte psykiatriske afdelinger, har afgørende betydning for anvendelse af tvangsmidler. Ved kultur forstås den måde, patienten mødes på, og de omgangsformer, der er udviklet på stedet.

Vi har mødt udsagn om, at der er psykiatriske afdelinger, hvor der er »noget galt med kulturen«. Problemet bliver beskrevet med udtryk som, at patienter med psykisk sygdom ikke altid bliver »behandlet ligeværdigt«, »som personer«, »med respekt«, »med værdighed« og tilsvarende vendinger.

Efter rådets opfattelse er det vigtigt, at personalet ikke kun har øje for patienten som bærer af en sygdom, men også ser denne som et ligeværdigt menneske, og at personalet er nærværende og tilgængeligt.

Vi finder, at det er et samarbejds- og ledelsesmæssigt ansvar, at der udvikles en kultur, der afspejler en menneskeopfattelse baseret på respekt. Det er vigtigt, at afdelingskulturen giver rum for selvkritisk eftertanke og skærpet blik for mindre hensigtsmæssige praksisser og rutiner. Arbejdet kræver således både dannelse og uddannelse.

At der kan opleves problemer med kulturen i psykiatrien hænger formentlig tæt sammen med, at det kan være krævende og til tider opslidende at være ansat i psykiatrien. Patienternes reaktioner kan være vanskelige at forudse og følger ikke altid almindelige spilleregler.

Samarbejde med pårørende

Rådet har endvidere set inddragelse af pårørende som en mulighed at forebygge tvang. Store dele af psykiatrien har imidlertid i perioder haft et problematisk forhold til at inddrage pårørende i behandlingen. Årsagerne kan være talrige, f.eks. at nogle opfattede pårørende som en del af patientens sygdomsproblem.

Meget tyder imidlertid på, at man i stigende grad bør se pårørende som en ressource, så det ofte vil være en fordel for patienten, at de pårørende involveres. Erfaringer synes at vise, at tilbagefald derved kan nedbringes.

Men rådet finder også, at der kan være et selvstændigt etisk hensyn at tage til de pårørende. Det er i de fleste tilfælde en så krævende og belastende opgave at være nær pårørende til en person med en psykisk lidelse, at de pårørende selv også kan have behov for hjælp og støtte. Familiemedlemmer bærer ofte tunge byrder, idet de skal håndtere mange vanskelige konsekvenser af den psykiske lidelse. I den situation kan det opleves næsten ubærligt at blive lukket ude af behandlingssystemet.

I Det Etiske Råd finder vi, at det normalt er i begge parters interesse, at pårørende involveres i behandlingsforløbet, og anbefaler, at der ydes en stor indsats herfor. Men vi erkender, at det forudsætter både indlevelse og konduite hos personalet. Mange finder i denne forbindelse, at reglerne om tavshedspligt kan være en hæmsko for at inddrage pårørende. Rådet finder det derfor vigtigt, at det sikres, at personalet er fuldt fortrolig med vejledningen om tavshedspligten og med mulighederne for at fravige pligten.

Kapacitet og kvalitet

Undervejs i vores arbejde har vi mødt beretninger om patienter, der udskrives fra psykiatriske afdelinger, inden de er færdigbehandlede på grund af manglende kapacitet – ofte op til weekender og ferie. Rådet finder, at der bør være den tilstrækkelige samlede kapacitet i det psykiatriske system. Det er rådets vurdering, at psykiatrien gennem en længere årrække har været underprioriteret i forhold til den øvrige sundhedssektor.

Det Etiske Råd er i flere sammenhænge blevet gjort opmærksom på, at problemet med for tidlig udskrivning af patienter fra de psykiatriske afdelinger forstærkes af, at samarbejdet mellem hospitalerne og den øvrige del af psykiatrien i en del tilfælde ikke fungerer tilfredsstillende. Flere påpeger f.eks, at overgange ikke er tilstrækkeligt planlagt.

Rådet erkender, at tvang kan være uundgåelig for at sikre den nødvendige behandling eller forhindre, at patienten gør skade på sig selv. Men magtanvendelsen og voldelige sammenstød opleves af mange som overgreb og en dyb, dyb krænkelse, som mange har svært ved at forvinde. Mange psykiatriske patienter efterlades med en vrede og en oplevelse af at være degraderet og betydningsløs.

Det er derfor overordentlig betydningsfuldt, at man både i og uden for psykiatrien er meget fokuseret på at forebygge anvendelse af tvang med alle tilgængelige midler.

Følg
Jyllands-Posten
SE OGSÅ
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Annonce
Annonce
Forsiden lige nu
Annonce
Annonce
Annonce

Blog: DF bør melde sig ind i kampen

Morten Løkkegaard
Det politiske kaos i Storbritannien efter brexit betyder, at danskerne har gennemskuet konsekvenserne af dansk enegang i Europa.

Blog: Kæmp for danske interesserer og drop EU-Kommissionen

Anders Vistisen
Danmark har brug for en mere pragmatisk kurs i Brexit-forhandlingerne end EU-Kommissionens, der virker mere opsat på at straffe briterne.
Annonce
Polaroid Originals OneStep 2: Det klassiske Polaroid er tilbage
Fascinationen ved gammel teknologi vil ingen ende tage – hvor irrationel den nu engang kan være. De overmættede og udtværede Instagram-filtre på mobilen er ikke længere nok. Der er kommet stor efterspørgsel på den ægte vare. 
Se flere

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her