Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Ikke mere magt til EU

De afgørende forhold mellem Danmark og EU kan udtrykkes således:

Folketinget har ikke længere alene lovgivningsmagten i Danmark. En overvældende strøm af EU-forordninger gælder direkte i Danmark, og en strøm af EUdirektiver skal omsættes til dansk lov. Forordninger og direktiver, som Danmark på grund af sin minimale magtrepræsentation i EU har minimal indflydelse på.Den danske statsminister har ikke længere alene regeringsmagten i Danmark. EU-Kommissionen fastlægger sine politiske strategier og lovgivningsinitiativer og fører selv kontrol med gennemførelsen af sine politiske mål. Kommissionsformanden har både pr. telefon og pr. personligt brev taget den danske statsminister i skole vedrørende dansk grænsekontrol.Den danske regering har ikke længere alene den udøvende magt i Danmark. EU-Kommissionen fører direkte kontrol med implementeringen af EU-love i Danmark og med overholdelsen af disse love - uden om danske myndigheder.Danske offentlige embedsmænd (politi- og toldembedsmænd) har ikke længere alene den offentlige myndighedsmagt i Danmark. EU-Kommissionen vil ikke acceptere, at danske embedsmænd udøver deres myndighed langs Danmarks grænser.Det danske folk har ikke længere alene folkemagten i Danmark. Det ypperste udtryk for det danske folks magt er lovgivningsmagten i Folketinget. Denne magt er stærkt udhulet af Danmarks bindinger til EU. Sættes der ikke en stopper for denne udvikling, vil det om få år være omsonst at afgive sin stemme til et dansk folketingsvalg.Dansk magtafgivelseOg så kalder de EU for et samarbejde mellem Europas lande! Dette er ikke samarbejde. Det er dansk magtafgivelse - og det i et sådant omfang, at der i et accelererende tempo mere og mere bliver tale om EU's magtovertagelse og om udvidelse af EU's evne til i accelererende tempo selv at øge sin egen magt. Men samarbejde forudsætter en selvstændig magt at udøve samarbejdet med. Ellers er det slet ikke samarbejde, men netop - magtovertagelse.Vort medlemskab af EU er en katastrofe for Danmark, og dette bliver mere og mere tydeligt. Denne udvikling skal standses. EU skal rulles tilbage. Der skal til erstatning for EU indføres europæiske samarbejdsformer, der hviler på mellemnationale, opsigelige og pragmatiske aftaler på ministerielt niveau fra sag til sag. Intet EU-parlament. Ingen EU-kommission, men i stedet et passende sekretariat for ministerrådene.National selvbestemmelseSamarbejdet i Europa skal styres af pragmatisme og fuld national selvbestemmelse. Ikke af idealistiske strategier om europæisk integration og europæiske menneskerettigheder på tværs af de europæiske befolkningers egne nære og traditionsbetingede behov og livsformer. Der er allerede mange tegn på, at EU-Kommissionen og EU-politikere er besat af sådanne ideers retfærdighed og eviggyldighed i en grad, der ikke vil afholde dem fra at bruge et hvilket som helst opnåeligt magtmiddel til at knægte et genstridigt land. Alene i dette aspekt vil det være endnu en katastrofe at påbegynde udviklingen af et fælleseuropæisk militært EU-forsvar.I sit brev til den danske statsminister om planerne for genindførelse af den danske grænsekontrol skriver EU-Kommissionens formand Barroso: »I must recall that if necessary we will take all necessary steps to ensure the full respect of the relevant law.« På dansk: »Jeg må gøre opmærksom på, at vi om nødvendigt vil træffe alle de nødvendige forholdsregler for at sikre, at relevant lovgivning ydes fuld respekt.«EU-Kommissionen skal absolut ikke tildeles mere magt - tværtimod.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen