Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Ligestilling i toppen fremmer innovation

Et kig rundt i de danske bestyrelseslokaler viser en klar overrepræsentation af mænd.

Ny forskning viser, at danske virksomheder med dén sammensætning går glip af nogle åbenlyse fordele. Der er nemlig konkurrencekraft i en bredt sammensat bestyrelse.Norge har valgt at tackle ligestillingsudfordringen ved at præge de norske bestyrelser gennem kønskvotering. Det er én måde at forsøge at løse ligestillingsproblemet på. Men efter Dansk Erhvervs opfattelse er den ikke vejen frem.I stedet for lovgivning vil vi begynde ude i virksomhederne. Det er tiden absolut moden til, for der er bred enighed om, at virksomhedernes evne til innovation er en forudsætning for at opnå en stærk position i den globale konkurrence.Her er mangfoldighed et nøgleord.Mangfoldighed

En analyse fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen viser, at innovation i høj grad handler om mangfoldighed og om vores evne til at inddrage og samarbejde med mennesker med forskellig baggrund og forskellige kompetencer.Helt konkret kan analysen påvise, at virksomheder med en broget medarbejdersammensætning er næsten dobbelt så innovative som andre virksomheder.Mangfoldighed forbedrer ganske enkelt virksomhedernes konkurrenceevne i den globale økonomi.Derfor siger vi ja til en øget indsats for ligestilling af kønnene i bestyrelser, på topposter og i andre erhvervssammenhænge.Men vi siger nej til kønskvotering. Det gør vi, fordi ligestillingssagen er for vigtig til at blive forsøgt håndteret alene gennem en automatisk kønskvotering.Med kønskvotering vil der til enhver ansættelse af en kvinde kunne hæftes det ukonstruktive spørgsmål: Er hun valgt, fordi hun skal opfylde en kvote? Eller fordi hun har talent, er skarp og dygtig til sit arbejde?Hvis vi reelt vil forbedre rammerne for ligestilling, er vi nødt til aktivt at forholde os til, at der kan være barrierer. Det gælder både hos virksomhederne og hos kvinderne selv.Synliggørelse

For mange kvinder vil en toppost være ukendt land. De mangler simpelthen de positive erfaringer, som mange mænd er heldige at have. De erfaringer og succeshistorier skal kvinderne til at skabe.Men de skal så også synliggøres hen ad vejen, både i og af virksomhederne og af kvinderne selv, f.eks. gennem netværk og mentorordninger.Både processer og beslutninger i bestyrelser bliver bedre, når der er kvinder med på holdet. Ikke fordi de er kvinder, men fordi spredningen i tilgang, styrker og kompetencer er et aktiv for virksomheden.Den omtalte analyse viser sågar, at danske virksomheder kan øge deres sandsynlighed for at innovere med 110 pct., hvis de øger andelen af kvinder fra 25 pct. til 40 pct.Virksomhederne bliver med andre ord langt bedre til at udvikle nye produkter og serviceydelser, når der er en ligelig fordeling af kvinder og mænd. Lad det være en opfordring til at droppe kønskvote-tanken og i stedet fremme ligestillingen i erhvervslivets top ved at satse på en styrkelse af innovationskraften.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen