Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Børnemisbrugssager – KL’s forbud mod forlig er forkert

Det er tæt på at være stødende, at KL tvinger hårdt plagede udsatte børn ind i domstolssystemet.

Slagelse Kommune blev i juni i Østre Landsret dømt til at betale tre søstre erstatning i den meget omtalte børnemisbrugssag fra Slagelse. Det er en historisk dom, da en kommune for første gang er dømt for at have krænket borgeres menneskerettigheder. Kommunen kommer nu til at betale for at have siddet på hænderne i forhold til at gribe ind over for en sadistisk plejefar, som mishandlede de tre unge søstre over en årrække. Vi vil skåne læseren for detaljer om forholdene i plejefamilien og i stedet fokusere på den centrale rolle, som KL, kommuners landsforening, har spillet.

Slagelse Kommune var i retssagen bistået af KL, som også forsynede kommunen med råd undervejs. Det er en fast del af pakken fra KL, at kommuner ikke må indgå forlig med de krænkede børn, også selv om kommunen for så vidt er åben over for det. KL insisterer på at gå den lange, tunge vej, hvad der er problematisk efter vores opfattelse.

Hvis vi ser nærmere på KL’s juridiske input i den tragiske sag fra Slagelse, er det tydeligt, at det hele med KL’s indtræden på scenen bliver mere formelt og strammasket. Der bliver lagt juridiske spærreballoner ud for de krænkede børn. Ud over at KL stiller et krav om, at kommuner skal hyre et helt bestemt advokatfirma fra København, rådgiver KL også skævt i forhold til juraen.

I Slagelse-sagen er det KL, der har anbefalet, at sagen skulle i retten, og at der ikke kunne findes en smidig løsning undervejs. Det er ulovligt for en kommune at indgå et forlig ifølge KL. Der er rødt lys. Dette råd kan vi dog ikke se noget juridisk grundlag for, og denne fasttømrede opfattelse må også ses som forkert efter Østre Landsrets dom om de tre søstre.

KL’s forbud mod forlig sker med henvisning til en afgørelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden fra 2008. Der er dog meget, der tyder på, at KL fejllæser afgørelsen. Statsforvaltningens afgørelse handler om noget helt andet og siger i øvrigt det ret selvindlysende, at kommuner ikke kan udbetale erstatninger i flæng, men at der skal være et grundlag for en sådan løsning. Der er dog ikke noget krav om, at der skal ligge en dom på bordet. I Slagelse-sagen kunne kommunen have indgået forlig og sparet tid og penge. Det er i vores øjne tæt på at være stødende, at KL tvinger allerede hårdt plagede udsatte børn til at gå den møjsommelige vej gennem domstolssystemet. KL gør ondt værre med forbuddet mod forlig. Ud over at KL’s rådgivning skaffer KL et anseligt honorar, blokerer KL på tvivlsomt grundlag for smidige løsninger i sagerne.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen