Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Kan vi vende det stadigt stigende humanitære behov i verden?

Stadig flere mennesker er afhængige af humanitær bistand og er frataget muligheden for at leve et liv i værdighed. Det er en uholdbar udvikling.

Artiklens øverste billede
De nordiske udviklings- og udenrigsministre er overbeviste om, at kvinder kan og bør spille en mere prominent rolle i planlægningen og gennemførelsen af bistandsindsatser i bl.a. Afrika. Arkivfoto: Farah Abdi Warsameh/AP

23/5 indleder FN’s generalsekretær verdens første humanitære topmøde. Alle aktører fra regeringer til lokale hjælpeorganisationer er enige om, at der skal handles i forhold til de mange humanitære kriser verden over.

Vi ser i dag en uholdbar udvikling, hvor stadig flere mennesker er afhængige af humanitær bistand og er frataget muligheden for at leve et liv i værdighed.

Det er uacceptabelt, at over 60 millioner mennesker verden over lever som flygtninge eller som internt fordrevne i deres eget land.

Vi kan kun skabe forandring gennem internationalt samarbejde og gennem fælles bestræbelser.

De største bidragsydere

Den humanitære støtte fra de nordiske lande har igennem årene hjulpet millioner af ofre for natur- og menneskeskabte katastrofer. Sidste år udgjorde støtten 7,8 mia. danske kroner. Det gør de nordiske lande til nogle af de største bidragsydere af humanitær bistand i verden.

Menneskeskabte konflikter

Vi vil fortsætte vores hjælp til verdens mest udsatte baseret på de humanitære principper om uafhængighed, upartiskhed, neutralitet og medmenneskelighed. Samtidig er vi nødt til at finde nye måder at reducere behovene på; det kan ikke retfærdiggøres at lade hele befolkningsgrupper være afhængige af nødhjælp gennem årtier uden nogen udsigt til en lysere fremtid.

Vi har i de senere år set konsekvenserne på særlig dramatisk vis i Asien, Afrika og også i Europa, inklusive i vore egne lande. Topmødet skal sende et stærkt signal om politisk lederskab i forhold til at løse kriserne.

I dag er 80 pct. af de humanitære behov resultat af menneskeskabte konflikter. De kan kun løses ad politiske veje.

FN kan kun dække omtrent to tredjedele af de årlige humanitære behov.

Der er akut behov for, at finansieringsgrundlaget udvides i bredden og dybden. For hjælpeorganisationerne er flerårige ikkeøremærkede bidrag en mulighed for at øge deres fleksibilitet. Det sikrer akut handling i uforudsete situationer og mulighed for at give støtte til de glemte kriser, der ikke fanger mediernes opmærksomhed.

Den private sektor har vigtig rolle

Bedre respons på humanitære kriser handler ikke kun om flere midler, men også om effektivitet og ansvarlighed. Vi forpligter os til at sikre, at vores humanitære støtte når ud til flere modtagere på en mere effektiv vis, hvor der også tages hensyn til lokale behov og aktører. Vi er overbeviste om, at kvinder kan og bør spille en mere prominent rolle i planlægningen og gennemførelsen af bistandsindsatser. At personer med særlige behov i højere grad må tages i betragtning. Og at den private sektor har en vigtig rolle i forhold til innovative og mere effektive tilgange til at hjælpe folk i nød. Vi må også slå bro mellem humanitær bistand og mere langsigtede udviklingsindsatser.

Nødsituationer kan ikke undgås

Nødsituationer kan ikke helt elimineres, men man kan mindske de negative følger væsentligt ved at øge modstandskraften i samfundene, særligt i områder udsat for jordskælv, oversvømmelser og andre former for naturkatastrofer. Det kræver national planlægning og må indgå i overvejelserne på alle niveauer i alle lande. Vi står klar til at støtte disse bestræbelser i vort samarbejde med udviklingslande.

Det er uacceptabelt, at over 60 millioner mennesker verden over lever som flygtninge eller som internt fordrevne i deres eget land.

Et fantastisk stykke arbejde

Aldrig har så mange mennesker i nød modtaget humanitær bistand.

Tusinder af nødhjælpsarbejdere over hele kloden udfører hver eneste dag et fantastisk stykke arbejde – ofte under vanskelige eller farlige vilkår. De fortjener vores støtte og anerkendelse, og vi kan alle hjælpe til, på hver vores vis, uanset hvem vi er, eller hvor vi er.

Det er vores ansvar og udtryk for vores anerkendelse af grundlæggende menneskelige værdier.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen