Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Fast kurs for Europas energi- og klimapolitik

Artiklens øverste billede
Et stykke af Ruslands transsibiriske gasrørledning, der løber gennem Ukraine. Situationen i Ukraine er en tydelig påmindelse om, hvor vigtigt det er for EU at have en høj forsyningssikkerhed for øje, mener skribenterne. Foto: Vincent Mundy/Bloomberg

20-21/3 er afgørende for Europas energipolitiske kurs. Her skal de europæiske stats- og regeringschefer diskutere EU’s energi- og klimapolitik for 2030. Det er de langsigtede rammer, som skal sikre os alle en fortsat høj forsyningssikkerhed, en bæredygtig, effektiv og konkurrencedygtig energiforsyning samtidig med, at EU omkostningseffektivt når CO2-målet om en 85-90 pct. reduktion i 2050.

En klar kurs nu er afgørende. Investering i nye teknologier forudsætter stabile fremtidsudsigter.

Vores beslutninger i EU om 2030-mål har ikke kun stor betydning for klimaet, men også for mange danske virksomheder. Europa er vores hjemmemarked, og EU’s energi- og klimamål er med til at skabe markedet og dermed arbejdspladser i Danmark og i EU.

Vi støtter, at Danmark går sammen med de progressive lande i EU og arbejder aktivt for tre bindende mål: et 40 pct. CO2-reduktionsmål i forhold til 1990, et mål på 30 pct. for vedvarende energi og et ambitiøst energieffektivitetsmål for 2030.

Den politiske kurs skal understøtte Europas konkurrenceevne. Sikkerhed i energiforsyningen er afgørende for alle europæiske virksomheder, på samme måde som energiomkostningerne spiller en rolle – særligt for de meget energiintensive industrier.

De lave energipriser i USA sammenlignet med EU og resten af verden skaber et stort pres på øget energieffektivitet i europæiske virksomheder, hvilket understreger, at energieffektivitet i industrien er et afgørende element i fremtidens europæiske industripolitik. Samtidig kan et energieffektivitetsmål høste det store uudnyttede energisparepotentiale i Europas bygninger og desuden sikre europæerne sundhedsmæssige gevinster ved et sundt og godt indeklima.

EU’s energiafhængighed

En anden vigtig problemstilling, som kalder på en fast kurs, er forsyningssikkerheden. EU’s afhængighed af importeret gas og olie er et voksende problem. Det kan afhjælpes med mere energieffektivitet og vedvarende energi som havvind og biomasse, som bygger på ressourcer og kompetencer, vi i Danmark og Europa har adgang til. I forhold til olieafhængigheden, hvor EU importerer 85 pct., så vil avancerede biobrændstoffer i transportsektoren spille en nøglerolle. Situationen i Ukraine og reaktionerne på energimarkederne med markante prisstigninger er igen en tydelig påmindelse om, hvor vigtigt det er at have en høj forsyningssikkerhed for øje.

Udviklingen af nye teknologier er investeringstungt og kræver, at private investorer tager en risiko. Jo lavere risikoen er, desto flere investeringer vil kunne drives via det private marked. Et mål for vedvarende energi og energieffektivitet vil sende et vigtigt signal, da det vil skabe langsigtede stabile rammer for investorerne og sende et vigtigt signal om forpligtigelse fra EU’s side.

Klar kurs er afgørende

De vindmøller, bioraffinaderier eller kraftværker, der bygges i dag, vil være i brug i lang tid. En klar kurs nu er afgørende. Investering i nye teknologier forudsætter stabile fremtidsudsigter. Derfor kan et kvotehandelssystem ikke stå alene, men bør suppleres af tre bindende mål og et troværdigt governance-system, som sikrer en målrettet indsats i hele EU i forhold til vedvarende energi, energieffektivitet og forsyningssikkerhed.

Når EU’s ledere går til forhandlingsbordet, så har regeringen vores opbakning til at arbejde aktivt sammen med gruppen af progressive lande. Vi stiller gerne vores konkrete europæiske eksempler til rådighed som inspiration. Det handler om én fast visionær fælles kurs for Europa.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen