Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Den indhegnede proces om Klelund Plantage

I JP 17/1 belyste en artikel, hvad striden om Klelund Plantage drejer sig om. Jeg vil her prøve at forklare Dem, hvad striden også drejer sig om.

Jeg tilstår at være personligt engageret i Klelund Plantage. Jeg er ikke blot nabo og jæger. Men meget, meget værre: Jeg er også modstander af hegnet om plantagen. Altså en af disse personer, som de lokale i Hovborg-området har givet prædikater som navlepillende, snæversynede og visionsforladte.Jeg bor som anden generation på et landsted op til Klelund. Jeg - og min familie - har i årtier plantet og etableret fodermarker af hensyn til vildtet og haft en særdeles skånsom afskydningspolitik.Eksempelvis er der i alle 35 års ejertid trods utallige chancer aldrig skudt kronvildt, da glæden over kronvildtet og interessen i en bedre bestand (og jagt) oversteg skydekløen.Belastning eller frelse

Klelund bliver så overtaget af to unge og sympatiske mennesker, som (med kostbar rådgiverhjælp) får overbevist omverdenen om, at man kun kan redde naturen, hvis man hegner Klelund ind og udsætter hundredvis af stykker kronvildt.Hidtil har dette ganske vist været betragtet som en naturbelastning på linje med større kvægbrug, men nu er der tale om ren frelse, så selv "regnskovsindianerne" fra Nepenthes (JP 20/12) begynder at svine naboer - især jægere og modstandere - til som ensidigt skydegale.Skov- og Naturstyrelsen tillader projektet - dog med en række elastiske betingelser, herunder at kommunen skal godkende efter et andet regelsæt. Det er naturligvis ikke nødvendigt hverken at spørge eller orientere naboerne.Vejen Kommune godkender hegnet. Efter de lovregler, der her burde være relevante, er det ganske vist forbudt, og der er ingen hjemmel til at give tilladelse. Men det er ikke noget problem for kommunen, for den henviser bare til den første tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Som var betinget af kommunens tilladelse.Så nu er ringen sluttet, uden at nogen har taget stilling til noget. Og det er naturligvis ikke nødvendigt hverken at spørge eller orientere naboerne, som kommunen for en sikkerheds skyld beslutter heller ikke skal have klageadgang overfor denne ”afgørelse”.Blanko-godkendelse

Det skal bemærkes, at såvel hedengangne Ribe Amt som kommunens egne jurister har udtalt sig imod hegningen.Det skal også bemærkes, at det ikke vides, hvordan hegnet skal stå eller se ud. Man har altså blanko-godkendt hegnet uden at kende dets placering eller udseende, selv om det latent kan kræve en lokalplan.Kafka havde sikkert fundet dette for urealistisk som grundlag for ”Processen”, men han kunne jo heller ikke forudse lokalpolitik i Vejen Kommune anno 2008.Nu skal De så også forestille Dem, at hegnet kan placeres i Deres skel over ca. 1,5 km og grænse helt op til Deres have, uden at De er blevet spurgt eller orienteret af hverken Skov- og Naturstyrelsen eller Vejen Kommune.De skal også forestille Dem, at Vejen Kommune træffer denne afgørelse i tæt tilknytning til, at ejerne af Klelund har ydet gaver af betydeligt omfang til projekter under kommunen.Og endelig skal De forestille Dem, at De ikke engang bor i Vejen Kommune, men i Varde Kommune.Her var Kafka stået helt af. Det er vi mange naboer, der også er.Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen