Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Hjørnesparket

En stor uret er overgået skattevæsnet, og skurken er undertegnede signatur i Hjørnesparket. En uren tackling er der faktisk tale om, meddeler Erik Blegvad Andersen, der i et læserindlæg i Jyllands-Posten præsenterer sig som direktør for skattevæsnets juridiske center.

Det passer slet ikke, at skattevæsnet forlanger omvendt bevisbyrde, når borgerne anklages i skattesager, meddeler direktøren, og Hjørnesparket iler naturligvis med den dybeste beklagelse. Faktisk er der ikke ret meget, der ligger skattevæsnet mere på sinde end borgernes retssikkerhed, må man forstå på direktørens indlæg.Skattevæsne
t har noget så fornemt som hele seks visioner, hvoraf én handler om, at retssikkerhed skal tænkes ind i alt, hvad skattevæsnet foretager sig.Blandt andet derfor skal skattevæsnet oplyse borgerne om de faktisk omstændigheder, der er lagt vægt på, når der træffes afgørelser.Det er stort! Det er ikke set i andre grene af forvaltningen. Et point til skattevæsnet her.For det andet skal skattevæsnet begrunde hver enkelt afgørelse. Det er næsten endnu større. Helt ukendt i forvaltningsretten!Forslag til afgørelser sendes til høring hos borgeren eller virksomheden, som er genstand for skattevæsnets interesse.Her er det retssikkerhedens avantgarde, der markerer sig:Borgeren får lov til at give sin mening til kende.Som om det ikke er nok, så kan borgeren klage til Landsskatteretten eller til et skatteankenævn.Vi dvæler i en forbindelse ikke for længe ved statistikken over afgørelser for slet ikke at tale om sagsbehandlingstiden.I stedet dvæler vi ved direktørens understregning af, at borgerens udgifter til advokat- og revisorbistand kan godtgøres helt eller delvist, hvis skattevæsnet »ikke får medhold.«Det gør skattevæsnet nu for det meste, men der er en teoretisk mulighed for, at borgeren helt eller delvist kan få sine udgifter dækket, når han søger retssikkerhed. Det er stort. Det er imponerende, men risikoen for, at borgeren mister sine penge, er større.

Skam få den
skælm, som hæfter sig ved det faktum, at man kan blive ruineret af at klage over skattevæsnets afgørelser, hvis man ikke får ret; for slet ikke at tale om, at man kan blive ruineret alene af ventetiden, mens sagerne verserer.Skat repræsenterer den gode stat, og vi må alle fortrøstningsfuldt glæde os over, at skattevæsnet »spiller efter reglerne.«Det gør væsnet nemlig, understreger direktøren, og ikke et ondt ord om reglerne.Ærbødigst, DeresV ictoriaMere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen