Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

Hvis det er fakta, er jeg ikke Tryg

Repræsentantskabet er udpeget af bestyrelsen og kvitterer med at vælge bestyrelsen.

I JYLLANDS-POSTEN 30/1 har Jørn Wendel Andersen, bestyrelsesmedlem i Tryg i Danmark (TID) med adresse i Lyngby et indlæg om tryghed på tre hovedområder. JWA påstår at bidrage med nogle fakta for ikke at forvirre læserne. Hvem der forvirrer, vil jeg gerne lade være op til læserne at vurdere.JWA indleder med at nævne »den forestående retssag mod Tryg-sagens formand, Jørn Astrup Hansen.« Fakta er, at Jørn Astrup Hansen, trygsagen.dk, har fået bevilget fri proces i en retssag mod Tryg.Hvis JWA som bestyrelsesmedlem har fået oplyst, at Tryg fører retssag mod Jørn Astrup, så er han fejlinformeret.Som det første tryghedsområde nævner JWA »60 pct.s ejerskab i forsikringskoncernen TrygVesta.«Kunder har mistet pengeFakta er, at TID har solgt 40 pct. af forsikringskoncernen. Det har betydet, at forsikringstagerne i Tryg i 2006 har måttet betale 24 pct. mere i forsikringspræmie for at betale det udbytte, som JWA har været med til at beslutte som bestyrelsesmedlem i TrygVesta.Hvis interesser er det lige, JWA varetager? Kunder med en pensionsordning i Nordea Liv & Pension ville have kunnet få 10 pct. mere i pension om året, hvis den helt igennem tåbelige ejerkonstruktion ikke var gennemført i 2005 med støtte fra JWA. Hvem skaber det tryghed for?Hvordan kan JWA være bestyrelsesmedlem i TrygVesta A/S og kæmpe for størst mulig profit, som samtidig betyder, at medlemmerne i TID (forsikringstagerne) skal betale en tårnhøj præmie? Jeg kan godt forstå, at JWA ikke nævner, at han har ladet bestyrelsen opstille sig til repræsentantskabsvalget i TID, som finder sted i Region Midtjylland netop nu - under en adresse i Højbjerg.»For det andet arbejder vi med almennyttige aktiviteter under navnet TrygFonden«, nævner JWA som tryghedsområde. Det er dog en erkendelse fra JWA's side. TID er ikke en fond, men arbejder blot under dæknavnet TrygFonden. Altså falsk varebetegnelse.Det ville også have undret mig, hvis JWA ikke var bekendt med, at TID er et smba (selskab med begrænset ansvar) ejet af andelshaverne. JWA kender systemet fra sit daglige virke som formand for og medlem af flere interne bestyrelser i Arla.Det er prisværdigt og godt, at TID har brugt 230 mio. kr. sidste år på tryghedsskabende aktiviteter. Det svarer til 0,8 pct. af formuen i TID, som er på kr. 28.000.000.000 kr. Det er ikke godt nok, når JWA som det tredje tryghedsområde nævner: »investering i tryghedsskabende virksomheder . . . i de nordiske lande.«Hvorfor oplyser JWA ikke, hvor mange hundrede millioner af kroner, der er brugt på køb af fitnesscentre i Sverige? Hvordan kan det bidrage til tryghed i Danmark? Det er mange gange det beløb, der er brugt i Danmark på tryghedsskabende aktiviteter.Uden indflydelse»Børsnoteringen blev vedtaget af repræsentantskabet, som er medlemmernes (kunderne i Tryg og Nordea Liv og Pension) repræsentanter«, fortsætter JWA.Fakta er, at repræsentantskabet (herunder JWA) ikke er valgt af medlemmerne. De er udpeget af bestyrelsen (herunder JWA). Efter udpegningen til repræsentantskabet kvitterer disse med at vælge bestyrelsen. Ringen er sluttet, uden at medlemmerne har kunnet afgive stemme.JWA fremfører, at TID har »annonceret mere end nogen sinde før - både for at få kandidater til valget og lige nu for at få medlemmerne til at stemme.« Hvis det er sandt, kan jeg kun anbefale at få et nyt reklamebureau. Det må da have været en fuldendt fiasko. På trods af den massive annoncering, er der kun to kandidater, nemlig nævnte formand for Tryg-sagen, Jørn Astrup Hansen, og undertegnede, der opstiller til repræsentantskabsvalget med opbakning fra mere end 25 stillere.Og disse kandidaters beslutning om opstilling er jo truffet længe før annonceringen. Men forklaringen er vel, at reklamebureauet har fået opgaven: Lav en kæmpe reklamekampagne, men sørg for, at ingen finder ud af, at de kan opstille til valg. Det vil jo være besværligt med et valg. Og tænk, hvis medlemmerne kunne finde på at stemme på andre end bestyrelsens kandidater.Faktum er, at navne på kandidaterne ikke er oplyst i det udsendte materiale til Tryg-kunder. Her er blot henvist til en annoncering, som tidligere havde fundet sted. Hvem er det lige, der gemmer gamle aviser?Og medlemmer, der via internettet har rekvireret stemmesedler for mere end 10 dage siden, venter stadigvæk på at modtage en stemmeseddel med posten. Gad vide, om det sker, før sidste frist for bestilling af stemmeseddel udløber 11/2?TID er ikke en fond, men arbejder blot under dæknavnet TrygFonden.Altså falskvarebetegnelse.Tænk, hvis medlemmerne kunne finde på at stemme på andre end bestyrelsens kandidater.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen