Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Nedlæggelse af regionerne og ændringerne på sundhedsområdet er overraskende fraværende i denne valgkamp

Fra 2.637 folkevalgte ansvarlige for sundhed til 0 med et pennestrøg.

Det er vigtigt, at vælgerne også tager de ændringer med i betragtning, som regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt, når beslutningen om krydset skal træffes.

I dag er det regionernes hospitaler og kommunernes sundhedssektor, der skal samarbejde om gode overgange fra sygehusbehandling til genoptræning og nødvendig hjælp i hjemmet. Det er der fem regioner og 98 kommuner, der er sammen om.

Det fungerer ikke optimalt i alle sammenhænge. Ofte skyldes det, at opgavefordelingen er uklar. F.eks. kan en del behandling nu om dage foregå i eget hjem ved udgående hospitalsteams. Det har særlig betydning for kronisk syge, at de ikke hele tiden skal møde på hospitalet, som i dag ofte ligger langt væk, fordi specialerne er koncentreret på enkelte store sygehuse. For eksempel har Region Midtjylland og Aarhus Kommune en diskussion kørende om, hvilken kasse der skal betale for hjemmebehandling – selv om alternativet er indlæggelse eller ambulant sygehusbehandling, der oftest er væsentligt dyrere end at behandle folk hjemme. Sygehusforvaltningen vil ikke betale, når behandlingen foregår i eget hjem, og Aarhus Kommune vil ikke betale, fordi det er kommunens opfattelse, at der er tale om sygehusbehandling, selv om det foregår i eget hjem. Resultat: Patienterne fra Aarhus må tage til sygehuset i stedet for hjemmebehandlingen, der for langt de fleste er bedst, når det er muligt.

Den slags eksempler er jo med til at give modstand mod den eksisterende organisering. Men her skal man jo rette kritikken det rette sted hen: Sundhedsstyrelsen og i sidste ende sundhedsministeren, der træffer afgørelse om rollefordelingen imellem kommuner og regioner, og når den ikke er klar, så må de i arbejdstøjet. Det har de imidlertid forsømt.

Den nuværende regering og Dansk Folkeparti har forsøgt at sælge deres nedlæggelse af regionerne som en decentralisering. Det holder ikke en millimeter. Vi går fra, at hver kommune skal have sit eget sundhedscenter, der samarbejder med de praktiserende læger, til at der kun skal være 21. Hvor decentralt er det lige? De skal ligge i tilknytning til akutmodtagelserne på de nuværende sygehuse – det vil sige, at de 98 kommuners indsats erstattes af 21 mellemkommunale. De fem regioner bliver til én bestyrelsesdreven enhed. Hvor tilgængeligt bliver det herefter at få kontakt med de ansvarshavende. I dag har vi 205 regionspolitikere, vi som borgere kan holde ansvarlige, og som kan handle, hvis noget halter et sted i regionen, og vi har 2.432 byrådspolitikere, som vi på samme måde kan holde ansvarlige, hvis noget halter i den kommunale opgaveløsning. Før 2007 havde vi i alt 5.021 lokale og amtslige folkevalgte. Med regeringens og Dansk Folkepartis såkaldte sundhedsreform vil der være 0 – altså ingen, fordi alle i den nye organisation vil være udpeget og ingen direkte valgt med det direkte ansvar over for borgerne, der følger med det.

Behold det folkelige element i sygehussektoren, hav også i erindring, hvordan det er gået med skatten efter at det folkelige element helt blev fjernet herfra med kommunalreformen i 2007.

I stedet bør man i kommunerne sammen med sygehussektoren koncentrere sig om at få samarbejdet om den enkelte patient til at fungere optimalt, og sundhedspolitikerne i Folketinget må koncentrere sig om at få flere uddannet til sektoren. Manglen på læger, sygeplejersker og andet personale er jo den samme, uanset hvem der har rorpinden efter den 5. juni.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Valgdebat

Marie Krarup: Danmark kan være væk om 100 år

Marie Krarup
Lader vi være med at vogte grænserne, og lader vi endnu flere migranter fra muslimske lande bosætte sig i landet, vil vi få et islamiseret land, der kommer til at adskille sig markant fra det land, vi kender i dag.

Debat: Det borgerlige Danmark tabte

Peder Bjerregaard
Når ”gevinstmaksimering” sættes over mennesker og klima, så siger vælgerne stop!
{"DriveBy-Authorized": 10900489,"DriveBy-NotAuthorized": 10900490,"Returning-Authorized": 10900493,"Returning-NotAuthorized": 10900497,"Fan-Authorized": 10900500,"Fan-NotAuthorized": 10900508,"Default": 10900490}