Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blog. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Biodiversitetskrisen kan ikke udskydes – det samme gælder en naturpakkeMandag offentliggjorde regeringen i sit finanslovsudspil, at naturpakken bliver udskudt til næste år. Men biodiversitetskrisen kan ikke bare udskydes et år, og derfor skal en naturpakke heller ikke. Der skal handles nu. Vi står midt i en alvorlig biodiversitetskrise, hvor arter forsvinder op mod tusinde gange hurtigere end før menneskets tid. Det er derfor afgørende, at der sikres mere vild natur, større sammenhængende naturområder og mere urørt skov i Danmark.

Biodiversitetskrisen har store konsekvenser for de økosystemer, som opretholder alt liv på jorden. Den globale bestand af vilde dyr er faldet med 60 pct. over de seneste 40 år, og over en million arter er i risiko for at uddø. Ifølge IUCN’s rødliste er 25 pct. af en lang række af plante- og dyregrupper i øjeblikket truet af global udryddelse. Nogle tænker nok, at det ikke står så galt til i Danmark. Men det gør det i høj grad. For krisen er ikke kun stor på globalt plan. Herhjemme er dyr som ræven, skovmåren, løvsangeren og mange flere i fare for at blive udryddet.

For et år siden var Socialdemokratiet klar til at etablere 15 nye naturnationalparker på i alt 60.000 hektar og 75.000 hektar urørt skov. I 2018 sikrede Naturpakken fra 2016, at statens areal af urørt skov steg til 22.800 hektar. På baggrund af finansloven for sidste år er der lavet en ny aftale, der resulterer i yderligere 6.000 hektar urørt skov. Der er altså stadig langt fra de 28.800 hektar, vi er nået op på nu, til målet om 75.000 hektar. Derfor har vi brug for en naturpakke.

Jeg mener derfor, at der bør og skal være plads til en naturpakke dette år. Og uanset om finansministeren mener, at det er muligt at finde pengene i finansloven eller ej, kan arbejdet stadig godt begynde. Vi skal have en natur- og biodiversitetslov med bindende mål, og vi vil have nedsat et biodiversitetsråd, så vi allerede i dag kan begynde på det arbejde, der skal hjælpe Danmark med at styrke beskyttelsen af truede arter. Vi skal både have mere forskelligartet skov og mere vild natur. Grundlæggende skal skoven og naturen fylde mere, mod at markerne fylder mindre. Det er dog ikke nok bare at rejse ny skov. Biodiversiteten skal fremmes med mere urørt skov. Vild natur og skov betyder områder, hvor vi ikke går ind og rydder op i væltede træer og lignende. De skal have lov til at ligge og rådne i skovbunden og blive et naturligt levested for blandt andet svampe og insekter, der stortrives i den sande natur.

De fleste danskere mener, at der skal være større områder med vild natur og skov, og samtidig mener 77 pct., at naturen gerne må være endnu vildere, end den er i dag. Det viser en undersøgelse, som Kantar Gallup har lavet for Danmarks Naturfredningsforening. Så danskerne er klar, nu mangler vi bare regeringen.

Den Danske Rødliste er en videnskabelig opgørelse af arter af dyr, planter og svampe. Den senest opdaterede liste omfatter 13.277 arter med information om, hvor truede de er. Over 41 pct. af de vurderede arter er rødlistet, altså truet i enten mindre eller større grad. Hele 386 arter er helt forsvundet fra Danmark. En af grundene er manglen på skov og naturområder, hvor der kommer naturlige forstyrrelser fra især græssende dyr. Det bliver vi nødt til at lave om på.

Vi står ikke kun midt i en klimakrise, men også i en biodiversitetskrise, der har store konsekvenser for tusindvis af dyre- og plantearter. Den største årsag til disse arters tilbagegang er, at der mangler plads. Alligevel har regeringen valgt at udskyde en naturpakke til næste år. Det er ikke til at fatte. Natur- og skovområderne er en vigtig kilde til biodiversitet, men der er ikke nok af det. Derfor har vi brug for en naturpakke. Ikke om et år, men nu.Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Del artiklen