Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Løkke fejlbehandler sundhedsvæsenet

Vi risikerer reformlammelse i hele vores sundhedsvæsen. Og det er virkelig det sidste, vi har brug for.

Vi har grundlæggende et godt sundhedsvæsen. Der er høj patienttilfredshed, høj effektivitet og høj kvalitet. Der er også udfordringer med koordinering af patientforløb for nogle patientgrupper, særligt kronikerne. Så langt er jeg faktisk enig med Lars Løkke, men hans sundhedsreform leverer ikke løsningerne. I værste fald kommer en reform til at lamme udviklingen i sundhedsvæsenet mange år frem.

I mine øjne skal man være mere end varsom med at kaste sundhedsvæsenet ud i en stor reform. Strukturændringer og omorganiseringer vil forstyrre hverdagen for læger, sygeplejersker og sosu’er. Vi ved, at det fjerner fokus fra det daglige arbejde med patienterne. Vi oplever det allerede, når der indføres nye it-systemer, i arbejdet med de nye supersygehuse, eller når regionsrådet flytter opgaver. En nedlæggelse af regionerne, nye sundhedsfællesskaber og en statslig sundhedsbestyrelse vil betyde store organisationsforandringer. Vi risikerer reformlammelse i hele vores sundhedsvæsen. Og det er virkelig det sidste, vi har brug for.

Omkostningen ved en fejlagtig reform er simpelthen for stor. For jo, der er brug for udvikling, men svarerne skal være de rigtige. Netop derfor skal politikerne have solide svar og løsninger på de problemer, man vil og skal løse.

Jo. Der er brug for et fælles it-system på tværs af sygehusene i Danmark. Men vil staten kunne løse det bedre end regionerne? Staten har ikke de bedste erfaringer med at vælge it-løsninger. Så idéen om, at man ikke ville støde på problemer med nye it-systemer, blot fordi staten eller en professionel bestyrelse overtog regionernes arbejdere, det er at stikke sig selv blår i øjnene.

Jo. Der er brug for en øget koordinering mellem kommuner og sygehuse for nogle patientgrupper. Det gælder særligt KOL-patienterne, som Lars Løkke også fremhæver. Desværre kan jeg ikke se, hvordan han leverer det med de nye sundhedsfællesskaber. Der vil fortsat være samarbejdsudfordringer mellem hospitalsafdelinger, sundhedshuse og privatpraktiserende læger.

Erfaringen er, at privatpraktiserende læger er svære at få til samarbejdsbordet. Skal de pludselig møde i den kommunale forvaltning, eller ved regionerne betyder det, at de kan tilse færre patienter – en mindre indtjening. Desuden findes ingen fælles økonomi i sundhedsfællesskaber, som ellers kunne betyde, at alle parter kunne sætte sig ud over ”hvem skal betale”-problemet og faktisk se på løsninger. Ingen får retten til at skære igennem, hvis ikke kommuner, almen praksis eller sygehuset kan blive enige.

Jo. Der er brug for penge til flere sygeplejersker og sosu’er. Men de skal altså have løn. Økonomien i regeringens sundhedsreform er en ”nærhedsfond” på 6 mia. kr. over seks år. Bryder vi regnestykket op, viser det sig, at 2,7 mia. kr. er fra midler, der allerede er afsat til nye bygninger og initiativer. Dernæst kommer 0,3 mia. fra Danske Regioners formue. Der er 1,5 mia. i administrative besparelser, som jeg tillader mig at stille gevaldige spørgsmål ved, når man skal til at opbygge et nyt lag – Sundhedsvæsen Danmark. Til slut kommer 1,5 mia. kr. fra penge, der allerede er prioriteret i finansloven fra 2018-2019. At kalde det en prioritering af sundhedsvæsenet, det er at oversælge.

Jo. Afbureaukratisering har potentiale. Men leverer sundhedsreformen reelt mindre bureaukrati? Man kan med føje sætte spørgsmålstegn ved gevinsten, når man skæver til det, der står i planen: De fem regionsråd og Danske Regioner skal nedlægges og i stedet erstattes af Sundhedsvæsen Danmark, fem sundhedsforvaltninger og 21 sygehusklynger, som angiveligt skal have en politisk overbygning i form af bestyrelser, der mødes kvartalsvis, og som fastlægger den strategiske retning. Jeg tæller mere ny embedsvælde end fjernede administrative opgaver.

Grundlæggende er problemet ikke de udfordringer og den diagnose, som Lars Løkke stiller – for store ændringer i befolkningen og patienterne skaber nye behov. Men hans plan og behandling, den er helt forkert.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Signe Munk (f.1990) er folketingsmedlem for SF, valgt i Vestjyllands storkreds, og har en fortid som byrådsmedlem i Viborg. Hun er sygeplejerskestuderende (orlov) og kaster sig gerne ind i debatten om det velfærdssamfund, hun selv skal arbejde i, og vi alle skal leve i. Signe Munk kæmper for velfærdsstatens fodsoldater, og hun lægger gerne arm med både kulsorte liberalister og fantasterne på den yderste venstrefløj. Privat bor hun på Fur.
Seneste blogs
Af Signe Munk
22.08.19, 14:05
Især unge i udsatte positioner bliver ofre for kviklånene. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
21.08.19, 22:11
Af Rune Lund
21.08.19, 14:31
Der er masser af penge at hente til velfærd og grøn omstilling uden at brandbeskatte den almindelige dansker. Læs mere
Af Mikael Jalving
21.08.19, 10:24
Udlændingespørgsmålet er det eneste sted, hvor debatten er løssluppen. Alt andet lukkes ned. Læs mere
Af Nauja Lynge
21.08.19, 10:12
Danmark tager ikke rollen som arktisk stat alvorlig. Derfor lever fantasier om køb af Grønland i bedste velgående. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
20.08.19, 17:35
De politisk korrekte må jo ligefrem sukke efter hvid identitetspolitik. Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
20.08.19, 16:02
Indenfor rigsfællesskabet kan vi hjælpe hinanden i stedet for at sælge hinanden Læs mere
Af Nauja Lynge
20.08.19, 10:44
Den ene går gennem rigsfællesskabet. Det andet - et reelt køb kan kun ske efter Grønlands løsrivelse. Læs mere
Af Martin Ågerup
20.08.19, 09:32
DR har kun øje for en socialistisk fortælling om omfordeling Læs mere