Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Hvis Danmarks Statistik vil måle integrationen, er her metoden

Fire af fem efterkommere er uintegrerede. Mindst.

Når vi taler om kulturel tilpasning af indvandrere, er det ikke for sjov. Uden kulturel samhørighed kan man ikke have et velfungerende land. Modstridende kulturer er opskriften på konflikt og jo større modstrid, desto større konflikt. Derfor er verden opdelt i afgrænsende områder, hvor stater og nationer i vidt omfang er sammenfaldende. Om ikke andet så de velfungerende stater. Og de værste af verdens konflikter handler lige præcis om det manglende sammenfald mellem stat og nation. Den kulturelle integration skal lykkes for os.

Det er et åbent spørgsmål, om den rent faktisk kan lade sig gøre. Problemerne bliver synligt værre år for år, og integrationen er ikke lykkedes for nogen europæiske lande. Altså af muslimske indvandrere. For historisk set er så godt som alle indvandrere blevet assimileret ind i kernekulturen. Det går desværre ikke af sig selv med muslimerne.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er da også mest optaget af at lukke grænsen og smide dem ud igen, der er ikke har nogen grund til at være her. Klogt! Det siger sig selv, at kulturel integration er et sisyfosforetagende, hvis ikke vi stopper for flygtninge og smider kriminelle ud. Hjemsendelsespolitikker vil gøre det fantastisk meget nemmere at få de tilbageværende kulturelt integreret.

Og nej, det er ikke en umulighed at få indvandrere til muslimske lande til at blive kulturel integreret. Jeg kender faktisk en hel del! Min gamle overbo var eksempelvis fra Tyrkiet og gift med en dansker, og deres børn var lige så danske som nogen. Det er selvfølgelig nærmest umuligt at lære alle de små kulturelle koder i første generation, hvis man er opdraget med et radikalt forskelligt udgangspunkt. Men hvis man gifter sig med en dansker og opdrager børnene derefter, så kan vi ikke bede om mere. Det er den fuldendte integration. Så fuldendt, at børnenes kammerater næppe tænker over det, og hvor børnene er så rodfæstet i det danske, og de sagtens kunne studere deres fædrene arv uden eksistenskriser (selv om det modsatte kan være tilfældet).

I hvor stort omgang finder assimilationen så sted? Det har al denne debat om efterkommeres børn faktisk indirekte givet os svaret på. Som nogen sikkert husker, var der stor ballade over, at Danmarks Statistiks definition af 3. generation ekskluderede alle efterkommerbørn med danske forældre. I et kulturperspektiv siger det sig selv, at tyrkiske børn i 3. generation med to tyrkiske forældre er et eksempel på manglende kulturel tilpasning. Vi behøver ikke vide så meget mere. Men hvor mange børn af en tyrkisk efterkommer har samtidig en dansk mor eller far?

Det har Danmarks Statistik indirekte offentliggjort. I et svar oplyste de nemlig, at de havde ekskluderet 5.848 ikkevestlige efterkommerbørn af analysen, fordi deres ene forælder er dansk. Og da den oprindelige analyse dækkede 22.007 efterkommerbørn uden danske forældre, kan vi beregne assimilationsprocenten til 21 pct. Det lyder lavt, men det indikerer, at assimilation rent faktisk er mulig! For vestlige efterkommere er assimilationsprocenten i øvrigt 82 pct., hvilket selvfølgelig er en fed understregning af betydningen af kultur.

Det reelle tal er desværre lavere end de 21 pct. Det er nemlig i alt ca. 56.000 ikkevestlige efterkommere, der kan være forældre til disse børn (20 år eller ældre), men af dem kommer mindst 8.000 fra lande som Vietnam, Sri Lanka, Filippinerne, Makedonien og Indien for at nævne de største. Dem har vi ingen problemer med, og vi burde efterhånden have nået et modenhedsniveau i debatten, hvor vi holder op med at tale om ikkevestlige indvandrere og holder os til de islamiske. Kunne man fromt bede Danmarks Statistik om at få ovenstående assimilationsprocenter på landeniveau? Og nu, hvor er i gang, lave samme beregning for børn af indvandrere? (Ovenstående assimilationsprocenter er for børn af efterkommere). Det ville være 100 gange mere værdifuldt end oplysningen om, at karaktererne for 9.-klassestyrkere stiger fra 5,1 til 5,4 fra anden til tredje generation. Der er stadig et kvantespring op til det danske niveau på 7,3.

Vi bør have en ærlig debat, så lad os lade være med at tale om karakterer og arbejdsmarkedstilknytning, når vi som folk reelt kræver kulturel tilpasning af de nytilkomne. Og apropos ærlighed må jeg selvfølgelig også bekende, at heller ikke ovenstående assimilationsprocenter er helt tilstrækkelige. Der vil eksempelvis være en del børn af danske konvertitter, og hvis de bliver opdraget islamisk, er vi lige vidt. Mit gæt vil være, at den reelle assimilation ligger tættere på 5 pct. end 20 pct. for de fleste muslimske lande.

Den klogeste måde at opgøre assimilation er nok i virkeligheden en helt anden. Som Joachim B. Olsen har peget på, er det bemærkelsesværdigt, når de nytilkomne ikke vælger danske navne til deres børn. Valget af navn til børn siger først og fremmest noget om viljen. Giver man sine børn danske navne, så har man med al ønskelig tydelighed vist sit ønske om at tilpasse sig danske forhold.

Hvis Integrationsministeriet og Danmarks Statistik ønsker at fortælle os, hvordan det reelt går med integrationen, så er det bare om at komme i gang. En kombination af de to forslag er en fornuftig metode.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Rune Toftegaard Selsing (f. 1982) er uddannet cand.mag. i filosofi og cand.polit. fra Københavns Universitet. Han betragter sig selv som konservativ.
Seneste blogs
Af Jens Kindberg
28.02.20, 14:11
Visionerne døde med Jens Kramer Mikkelsens farvel til politik. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
28.02.20, 13:40
Den nuværende regering kom til magten ved at strø om sig med tomme løfter; åbningstalens moraliseren er gjort grusomt til skamme af virkeligheden. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
28.02.20, 08:31
TV-medierne spreder bevidst uberettiget frygt om Coronavirus. De to landsdækkende kanaler spiller på vores bekymring. Læs mere
Af Nauja Lynge
28.02.20, 07:36
Vi diskrimineres og udsættes for fordomme og skal som minimum høres omkring rigsfællesskabets fremtid. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
27.02.20, 16:30
Vi skal stoppe med at belønne de forkerte. Udligningsreformen burde lade pengene følge borgerne i stedet for det uigennemskuelige flytteri af penge mellem kommunerne. Læs mere
Af Signe Munk
27.02.20, 14:30
Vi er for dårligt forberedte på det, der har ramt os lige nu – og som vil ramme os oftere. Vi skal have en samlet plan for, hvad vi gør ved de klimaforandringer, der truer med at drukne os. Læs mere
Af Rune Lund
27.02.20, 13:08
Flere multinationale selskaber har igen ikke betalt en eneste krone i skat Læs mere
Af Rune Toftegaard Selsing
26.02.20, 21:58
Når det bliver krænkende adfærd at behandle et menneske som et frit og ansvarligt individ. Læs mere
Af Henrik Højlund
26.02.20, 21:51
En finsk politiker er genstand for politiundersøgelse, fordi hun går imod (LGBT)strømmen. Et varsel for Danmark? Læs mere