<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Regeringens forslag til ny epidemilov går for vidt

Vi skal beskytte sundheden, men også vores demokratiske rettigheder

Det er tydeligt, at spørgsmålet om regeringens forslag til ny epidemilov er noget, der optager mange. Og med god grund. Der er ingen som helst chance for, at Enhedslisten vil støtte forslaget, som det ser ud nu.

Da den gældende epidemilov blev vedtaget, var det Enhedslistens stædige insisteren, der sikrede, at forsamlingsforbuddet ikke gælder for politiske forsamlinger. Derfor er det lige nu muligt at demonstrere, herunder imod regeringens forslag til ny epidemilov. Det var Enhedslisten, der sikrede, at der kræver dommerkendelse at gå ind i folks private hjem, og det var Enhedslisten, der sikrede, at der er en solnedgangsklausul på den gældende epidemilov, så den automatisk udløber 1. marts 2021. Hvis ikke disse tre elementer var kommet ind, så havde vi aldrig støttet den gældende lov. Og det gjorde vi meget klart over for regeringen. Vores demokratiske rettigheder skal beskyttes.

Derfor kan jeg garantere, at Enhedslisten ikke kommer til at stemme for det forslag til ny epidemilov, som regeringen har lagt frem. Der skal ske markante ændringer. Først og fremmest skal det selvfølgelig kræve et flertal i Folketinget, før regeringen kan tildeles udvidede bemyndigelser. Hvis det forslag, som regeringen har lagt frem, bliver vedtaget, får den til et hvert tidspunkt siddende sundhedsminister ret til selv at bestemme, hvornår en sygdom er ’samfundskritisk’ – uden om Folketingets parlamentariske kontrol. Regeringen lægger dermed op til en epidemilov med et gigantisk demokratisk underskud. For beslutningen om, hvorvidt en sygdom er ’samfundskritisk’, udløser – i det nuværende forslag til lov - en række vidtgående magtbeføjelser hos sundhedsministeren, der eksempelvis får ret til at indskrænke bevægelses- og forsamlingsfriheden og foretage tvangsvaccinationer, tvangsundersøgelser, tvangsindlæggelser og tvangsbehandlinger. Jeg må indrømme, at jeg ikke fatter, at en regering kan tillade sig at foreslå noget, der er så åbenlyst udemokratisk.

Derudover skal der ikke åbnes op for tvangsvaccinationer. Det er en meget vidtgående og irreversibel handling, der altid bør kunne erstattes af andre mindre indgribende tiltag.

Sidst men ikke mindst skal en ny epidemilov, når den træder i kraft, have en begrænset varighed på maksimalt en måned. Den skal med andre ord fornyes en gang om måneden af et flertal i Folketinget for at være gældende, så regeringen løbende skal sikre sig et folketingsflertal for at beholde den midlertidige udvidede magt. Det er helt afgørende at sikre en parlamentarisk kontrol.

Forslaget har netop været i høring. Derefter bliver der politiske forhandlinger, før en ny epidemilov kan vedtages. Den nye epidemilov vil så endegyldigt afslutte hasteloven, der blev vedtaget i marts 2020. Det er tiltrængt, men det er også vigtigt, at en ny epidemilov er demokratisk holdbar.

For selvfølgelig skal vi beskytte vores fælles sundhed, men vi skal også beskytte vores demokrati, retsstatsprincipper og demokratiske rettigheder.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Forsiden lige nu