Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Hvorfor skal aktiespekulanter slippe billigere end lønmodtagere?

Der er masser af penge at hente til velfærd og grøn omstilling uden at brandbeskatte den almindelige dansker.

Regeringen og dens parlamentariske grundlag skal så småt i gang med at forhandle den første finanslov efter regeringsskiftet. Og det er nu, vi skal vise en markant anden kurs for Danmark end den, Lars Løkkes regeringer satte. Ambitionerne er store på en lang række områder. Vi skal løfte kernevelfærden, sikre minimumsnormeringer for vores børn, investere i uddannelse og styrke den grønne omstilling.

Alle disse gode tiltag skal selvfølgelig finansieres. Og for Enhedslisten er det vigtigt, at finansieringen både er ansvarlig og socialt retfærdig.

Hvorfor skal kapitalindkomst og aktieindkomst beskattes mindre end lønindkomst?

Spydspidsen i vores finansieringsforslag er en omlægning af vores skattesystem, så folk med store kapital- og aktieindkomster kommer til at betale en mere fair skat. Det er ikke rimeligt, at mennesker, som tjener deres penge ved at eje aktier, skal betale meget mindre til fællesskabet end dem, som går på arbejde hver dag.

I dag er den højeste skattesats for lønmodtagere 56 pct. Og for skat på aktiegevinster er den blot 42 pct.

Det er ikke rimeligt.

Derfor foreslår Enhedslisten, at man beskatter kapital- og aktieindkomster præcis som lønindkomst. Vores forslag vil desuden bidrage til et langt mere enkelt og gennemskueligt skattesystem, og det vil derudover også bibringe statskassen et provenu på over 5 mia. kr.

Socialt retfærdig finansiering

Men går dette forslag ikke ud over alle de mange mennesker, der har lidt aktier ved siden af lønindtægten? Svaret er nej. Tal fra Skatteministeriet viser, at den ekstra skattebetaling for langt størstedelen af befolkningen er minimal. For alle andre end de 20 pct. højeste indkomster er skatteregningen maksimalt ca. 800 kr. om året. Derimod kommer den rigeste procent til at bidrage med over 78.000 kr. om året. Dette skal holdes op mod den generelle udvikling i samfundet, hvor den rigeste procents indkomster over en 15-årig periode er steget med næsten 460.000 kr.

Skattekroner i kassen er mere sikker finansiering end luftige arbejdsudbudspenge

Forslaget om at øge skatten på kapital- og aktieindkomster er blot et af Enhedslistens forslag til finansiering. Vi foreslår også at styrke vores skattebase ved at lukke virksomheders muligheder for at fremføre underskud i det uendelige samt begrænse deres muligheder for at udnytte renteudgifter til at minimere skattebetalingen. Disse to forslag vil øge råderummet med yderligere 2,7 mia. kr. Samlet set styrker Enhedslisten altså det økonomiske råderum med ca. 8 mia. kr., og det er, efter at negative dynamiske adfærdseffekter er indregnet.

Det er en meget mere sikker og socialt ansvarlig finansiering end luftige arbejdsudbudsreformer, der med andre ord betyder topskattelettelser og/eller forringelser af trygheden for lønmodtagere og mennesker ramt af arbejdsløshed, fattigdom eller sygdom. Disse reformer har meget store menneskelige omkostninger og meget lille positiv effekt for økonomien. En ny analyse fra Rockwool Fonden viser f.eks., at effekterne af reformer af kontanthjælp og dagpenge er meget usikre og i bedste fald minimale. Topskattelettelsers effekt på arbejdstiden, og dermed arbejdsudbuddet, er ligeledes notorisk usikre, hvilket Arbejderbevægelsens Erhvervsråd såvel som Enhedslisten tidligere har påpeget. Derfor er det klart mest ansvarligt at sikre penge i kassen ved at indkræve skatter fra de rige og de store virksomheder frem for at finansiere vores ambitioner med luftige arbejdsudbudsfugle på taget.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Rune Lund (f. 1976) er medlem af Folketinget for Enhedslisten, hvor han er finans- og skatteordfører. Han blogger bl.a. om forsvaret for og udbygningen af vores grundlæggende frihedsrettigheder og borgernes retssikkerhed. Kaster sig gerne ind i alle diskussioner, der handler om, hvordan vi skaber mere lighed og omfordeling i samfundet.
Seneste blogs
Af Jens Kindberg
28.02.20, 14:11
Visionerne døde med Jens Kramer Mikkelsens farvel til politik. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
28.02.20, 13:40
Den nuværende regering kom til magten ved at strø om sig med tomme løfter; åbningstalens moraliseren er gjort grusomt til skamme af virkeligheden. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
28.02.20, 08:31
TV-medierne spreder bevidst uberettiget frygt om Coronavirus. De to landsdækkende kanaler spiller på vores bekymring. Læs mere
Af Nauja Lynge
28.02.20, 07:36
Vi diskrimineres og udsættes for fordomme og skal som minimum høres omkring rigsfællesskabets fremtid. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
27.02.20, 16:30
Vi skal stoppe med at belønne de forkerte. Udligningsreformen burde lade pengene følge borgerne i stedet for det uigennemskuelige flytteri af penge mellem kommunerne. Læs mere
Af Signe Munk
27.02.20, 14:30
Vi er for dårligt forberedte på det, der har ramt os lige nu – og som vil ramme os oftere. Vi skal have en samlet plan for, hvad vi gør ved de klimaforandringer, der truer med at drukne os. Læs mere
Af Rune Lund
27.02.20, 13:08
Flere multinationale selskaber har igen ikke betalt en eneste krone i skat Læs mere
Af Rune Toftegaard Selsing
26.02.20, 21:58
Når det bliver krænkende adfærd at behandle et menneske som et frit og ansvarligt individ. Læs mere
Af Henrik Højlund
26.02.20, 21:51
En finsk politiker er genstand for politiundersøgelse, fordi hun går imod (LGBT)strømmen. Et varsel for Danmark? Læs mere