Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Vred kolonibestyrer i selvstyretårnet fjerner belejligt fokus ved at svælge i fortiden

Folketingets politikere bør støtte en stærkere organisering af grønlændere bosat i Danmark og dansktalende i Grønland. Vi skal styrke inddragelsen af de uofficielle mindretal i politik, som har relevans for dem.  

Al den kolonisnak bør perspektiveres til, hvordan mindretallene i rigsfællesskabet behandles i dag. Hvordan har danskere i Grønland og på Færøerne det? Og hvor godt eller skidt står det til med det uofficielle grønlandske og færøske mindretal i Danmark? Er det ikke lige så vigtigt at forholde sig til, som hvad der skete under kolonitiden?

De mange eksempler på fortidens ”koloniovergreb” skal sammenlignes med måden, som danskere i Grønland og grønlændere i Danmark behandles på i dag. Det er, som om der i den dårlige samvittigheds hellige navn er givet grønt lys til, at såkaldte ægte grønlændere kan behandle minoriteter dårligt, uden at nogen griber ind. Det kan ende helt galt at overlade til den nuværende grønlandske elite at definere, hvem der har været undertrykt, og til at retfærdiggøre nye undertrykkelser i rigsfællesskabet.

Europarådets komité vedrørende nationale mindretal og Institut for Menneskerettigheder har anbefalet, at Danmark anerkender herboende grønlændere som nationalt mindretal. Hvorvidt det er løsningen, er i princippet en særskilt debat. Men det skal under ingen omstændigheder være op til grønlandske politikere at bestemme, hvilke behov mindretallene har. De er inhabile og styret af følelser. Og ved at overlade magten til den siddende elite (også over mindretallene) er man i gang med at udøve en ny slags undertrykkelse, hvor man bevidst forhindrer minoriteter i at komme til orde og bestemmer over deres skæbne. Alle, der lukker øjnene for det (inklusive Folketingets politikere), er med til at skabe nye problemer.

Lige nu hader man statuen af Hans Egede så meget, at nogle ligefrem mener, at den skal kastes i havet. Her er man på rejse tilbage til fortiden. Alt imens fortiden får følelserne i kog, kan man læse hjerteskærende debatindlæg om danskerhad i f.eks. denne kommentar i Information.

»I Grønland stod jeg på grund af mit danske ophav altid i spotlyset. Gjorde eller sagde jeg noget, der var ildeset, der var ”for dansk”, var jeg næsten altid bare en undertrykkende imperialist, der skulle rejse hjem. Et omvandrende, lyshåret symbol på de mange års forfærdeligheder udrettet af det danske kolonistyre i Grønland. En qallunaarsuaq – en dum dansker.

Til tider tog danskerhadet så hårdt fat, at jeg i undervisningstimer lagde ører til lærervikarers formanende belæringer om, at danskere var det største onde på denne jord. Tilråb og racistiske bemærkninger lod sig høre både på skolegangene og ud fra vinduer, når jeg gik på gaden.«

På debatsiden ”Rigsfællesskabet til Debat” kan man læse mange kommentarer fra danskere, som understøtter dette had. Gør eller siger man noget, som er ildeset eller er ”for dansk”, er man næsten altid bare en undertrykkende imperialist. Det er en meget effektiv måde til at lukke kæften på kritik.

Naturligvis vil alle udfordringer ikke forsvinde som dug for solen, hvis herboende grønlændere og dansktalende i Grønland anerkendes som mindretal. Men det vil kunne danne grundlag for en styrket statslig indsats i forhold til at skabe bedre forhold for uofficielle mindretal. Folketingets politikere bør støtte en stærkere organisering af grønlændere bosat i Danmark.

Der er behov for en repræsentation for grønlændere i Danmark, som grønlændere i Danmark selv vælger.

I dag ringer man til selvstyretårnet, hvis man vil vide, hvordan vi har det. Uværdigt og grænseoverskridende. Men det er også farligt at underkaste minoriteter en følelsesladet politik. Der er f.eks. ingen velvilje til at løse udfordringerne med socialt udsatte grønlændere i Danmark, for det kan ikke løses uden at pege pilen tilbage på Grønland, som i 41 år har haft ansvaret for det sociale område. Grønlandsk politik har stor indflydelse på grønlænderes hverdag i Danmark. Alligevel nægter selvstyret hårdnakket at afgive indflydelse. Det skulle jo nødigt fjerne fokus fra den kolonifortid, som man belejligt vælger at svælge i. Det føles som at være underlagt en vred kolonibestyrer i selvstyretårnet.

Vi skal styrke inddragelsen af danskere i Grønland og grønlændere i Danmark i udformning af politik, som har relevans for dem.Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Nauja Lynge (f. 1965) er født i Grønland og bor i Aarhus. Hendes politiske standpunkt skifter alt efter, hvor hun som vælger kan få størst indflydelse. Som tidligere formand for Foreningen Rigsfællesskabet og initiativtager til debat om rigsfællesskabet har hun været med til, at sætte rigsfællesskabet på den politiske dagsorden. Hun er fortaler for et moderniseret rigsfællesskab og kæmper for mindretallenes rettigheder. Nauja Lynge har udgivet flere bøger og er medlem af Institut for Menneskerettigheders Etnicitetsforum samt næstformand i Hans Lynge Fonden. Hun skriver om rigsfællesskabet, Grønland og alt, hvad der optager hende i det danske samfund.
Seneste blogs
Af Nauja Lynge
07.08.20, 20:31
Vejen frem er ikke at hakke på de unge, for uden deres opbakning løser vi ikke coronakrisen!   Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
07.08.20, 18:08
Danske aviser vælger at citere den nok mest krigsglade mand, John Bolton, i Washington D.C. Hvorfor? Læs mere
Af Marie Høgh
07.08.20, 15:30
Kritikken af DF'erens udmeldinger om kristendommen afslører det dybe dannelseshul, han taler ind i. Læs mere
Af Signe Munk
06.08.20, 17:00
De borgerlige partier er røget helt op i loftet over forslaget om at fjerne benzin- og dieselbiler fra vejene på sigt. Men hvad har de selv at byde ind med? Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
06.08.20, 13:50
Lige nu sker der ting og sager, der er værd at holde alvorligt øje med i Hviderusland. En brutal diktator kæmper for sin trone. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
05.08.20, 18:55
Religionsfriheden er udvidet ved lov i 1992. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
05.08.20, 18:17
Og det skyldes selvsagt deres i snit langt lavere kvalifikationer. Læs mere
Af Christina Egelund
05.08.20, 17:30
”Forstå det, hvem der kan. Jeg kan ikke.” Sådan afslutter Mikael Jalving sit blogindlæg ”Importen af muslimske migranter er en kronisk fiasko”. Den afslutning er et rammende resumé. For helt ærligt, så er det en lang opvisning af, at Jalving ikke forstår ret meget, når det kommer til udlændingepolitik. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
05.08.20, 10:27
Grundtvig ønskede større frihed, end grundloven giver Læs mere