<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Det aldeles indlysende

Det er intet problem at bibeholde retsstaten og nedbringe antallet af ikke-vestlige i Danmark meget betydeligt.

Man gør klogt i at gå ud fra som en selvfølge, at det på ingen måde rækker at standse indvandringen fra den ikke-vestlige verden helt og aldeles. Pr. 1. januar 2016 befandt der sig godt 452.000 indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande (side 11).  Tredje generation er i øvrigt ikke talt med, og lad os derfor for nemheds skyld sige, at der i Danmark i 2017 befinder sig 500.000 personer med rødder udenfor den vestlige verden.

At denne indvandring har været og er en enorm økonomisk belastning, er en banal kendsgerning. I Norge har de sågar regnet ud, at man ved i det mindste at standse indvandringen fra den tredje verden fra 2016 kunne spare svimlende 62,4 milliarder norske kroner pr. år. Det er ikke småpenge, vi taler om. I øvrigt er en lang række følgeudgifter til sundhed og retspleje ikke medregnet, områder hvor ikke-vestlige notorisk er dyrere i snit.

Nu er det norske BNP pr. indbygger på grund af olierigdommen væsentligt højere end det danske, så meget som 50 procent over. Men selv når vi sætter de danske besparelser, når vi lukker helt af for ikke-vestlig indvandring, til kun to tredjedele af Norges, taler vi stadig om ca. 40 milliarder om året. Dertil skal lægges måske 10 milliarder for de ikke-vestliges overforbrug for en række skatteyderbetalte goder, og vi har i alt 50 milliarder. Og vi skal ikke glemme, at en meget betydelig del af de ikke-vestlige skal bringes til at forlade Danmark, for nogles vedkommende frivilligt, for andres med tvang.

Den årlige besparelse i Danmark kan altså ende med – et slag på tasken – at blive på 80 milliarder, måske mere, måske mindre, men under alle omstændigheder et kolossalt beløb, der gør både solide skattelettelser og fastholdelse af ordentlig velfærd mulig. Derfor er det da også bare med at komme i gang, og her er en skitse:

Ca. 60 procent af de 500.000 er slet ikke statsborgere. Af disse 300.000 er anslået de 200.000 enten uden arbejde, kriminelle eller almindeligt utilpassede. Der vil være en del, der er alle tre ting på én gang. Disse 200.000 vil få besked på at forlade Danmark, og et stort milliardbeløb er sparet. Dermed er antallet af ikke-vestlige røget ned på 300.000 i alt, 200.000 statsborgere og 100.000 ikke-statsborgere.

En målsætning kunne være at lokke 100.000 utilpassede statsborgere med rødder i ikke-vestlige lande til at frasige sig deres danske statsborgerskab mod at modtage et meget klækkeligt beløb, f.eks. en million kroner, der i købekraft i hjemlandet vil være et langt større beløb. 100.000 gange en million giver 100 milliarder kroner, penge, der er tjent hjem på ingen tid. Der skal nok regnes med f.eks. 50 milliarder oveni til milde gaver til modtagerlandene, men absolut ikke noget problematisk beløb for skatteyderne på blot lidt længere sigt.

Hokus pokus. Antallet af ikke-vestlige er nu reduceret til 200.000. En række ghettoer er enten forsvundet eller markant mindre. Kriminaliteten er faldet, alene fordi de tilbageblevne alt andet lige er langt bedre til at tilpasse sig Danmark og danske skikke.

Om det skal foregå præcis som opstillet her kan altid diskuteres, men overordnet set er der slet ikke noget at betænke sig på. Det er da bare med at komme i gang. Luk grænserne og start hjemsendelser, alt i fuld overensstemmelse med retsstaten.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Marie Høgh
14.05.21, 16:00
DF's forslag om at gøre undervisning i de famøse tegninger obligatorisk er velmenende – men aldeles uigennemtænkt. Læs mere
Af Utku H. Güzel
14.05.21, 15:10
Der foregår noget umenneskeligt og noget meget forkert for øjnene af os alle sammen, vi ved det godt, vi er slet ikke i tvivl, men alligevel vælger vi bare at se passivt på. Selv om vi har vænnet os til denne evige konflikt, og at den bare er blevet en naturlig del af Mellemøstens historie, er den stadig en skamplet. Læs mere
Af Carl Holst
14.05.21, 11:08
Politisk journalistik må ikke alene blive målt på antal seere og læsere. Anders Langballes nye bog giver et bekymrende indblik i den politiske journalistisks verden. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
14.05.21, 08:25
»Man dukker sig, venter på, at tingene ændrer sig, vender tilbage til normalen, indtil det igen er tid til at søge dækning og vente på, at tingene går over. Ingen er interesseret i en løsning og trækker tiden i langdrag,« siger min veninde i Tel Aviv. Læs mere
Af Gitte Seeberg
13.05.21, 16:53
Det er naivt og ude at proportioner at tro, at man kan købe sig til politisk indflydelse for 20.000 kr. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
13.05.21, 16:02
Dommedagsprofeterne om konsekvenserne af Storbritanniens farvel til EU har det svært for tiden. Læs mere
Af Nauja Lynge
12.05.21, 22:05
Det vrimler med nordatlantiske forfatter, som kan noget og som sætter nye dagsordener. Tak for det. Læs mere
Af Mikael Jalving
12.05.21, 13:30
Landets tungeste kunstmuseum kalder til pseudodebat mellem ligesindede. Læs mere
Af Elsebeth Gerner Nielsen
11.05.21, 15:50
Bæredygtig dannelse bør have en meget mere central plads i udviklingen af et bæredygtigt samfund, end tilfældet er i dag. Naturen skal stå så stærkt for hver af os, at vi vil gå gennem ild og vand for at passe på den. Først da bliver det for alvor meningsfuldt at bære de afsavn, som f.eks. 70-procentsmålsætningen indebærer. Læs mere