Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blog. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Bør USA trække sig tilbage?

Diskussionen raser, især lige inden Donald Trump indsættes om ti dage.

Om ti dage den 20. januar, får vi måske, måske ikke, begyndelsen på en ny amerikansk udenrigspolitik. Donald Trump indsættes som præsident og har som et af sine valgløfter, at USA skal have færre forpligtelser globalt.

Trumps mulige isolationisme har gjort mange i den akademiske elite nervøse. Siden hans valgsejr har det ikke skortet på analyser af, hvad der kan ske og ikke ske med den ganske verden, hvis USA kommer til at indtage en mere tilbagetrukken rolle fremover.

Reaktionerne har mestendels været hysteriske. Mogens Lykketoft er et godt eksempel herpå. ”Skræmmende og rystende” var, hvad den tidligere toppolitiker kunne finde på den 9. november. EU-kommissionens formand var lige så stupid, som han var arrogant, da han skulle kommentere valget af Donald Trump

Mere reflekterede overvejelser kan man f.eks. finde i en artikel i The American Interest. Uden at nævne Donald Trump ved navn er artiklen, ”The Pretty Successful Superpower”, ét langt forsvar for omtrent det modsatte af det, som Trump har givet udtryk for i valgkampen. Artiklen er udgivet den 14. november 2016, fem dage efter Trumps valgsejr, og muligvis bl.a. skrevet med bevidstheden om, at den usandsynlige kandidat kunne blive USA’s næste præsident.

Hovedpunkterne er som følger: Efter den kolde krigs ophør i 1989/91 har verden oplevet en næsten uhørt fredelig periode, fordi USA ikke trak sig tilbage fra verden efter at have besejret Sovjetunionen, som kollapsede. Demokrati, frihandel og menneskerettigheder har ifølge artiklen fået det bedre som følge af USA’s aktive indsats på den globale scene. Fejl som krigen i Irak indrømmes, men kun halvt, da det overordnet ses som et langt større gode, at USA har påtaget sig rollen som klodens politimand og brandmand på én gang.

Jeg yder ikke artiklen retfærdighed ved dette korte referat, men den vigtigste pointe turde stå klart: USA har gjort ret i at forsøge at udbrede sin egen styreform til så mange lande i verden som muligt. På den måde er den vestlige verdens sikkerhed blevet forøget, og et moralsk rigtigt valg er truffet.

Det lyder kønt alt sammen, hvis det ikke lige var for en enkelt detalje, som til gengæld vil vise sig afgørende: Den ikke-vestlige verden kommer aldrig til at spille efter de samme interne regler som den vestlige. Der findes ikke nogen evidens for, at det er sket, og følgelig er det mest rimeligt at tro, at det aldrig kommer til at ske.

Verden udenfor den vestlige verden er…ikke-vestlig. Der er enorme forskelle i præstationer i den ikke-vestlige verden – sammenlign blot Somalia og Sydkorea – men det fælles er, at individualisme kombineret med en rimelig grad af loyalitet overfor statsmagten ikke findes udenfor den vestlige verden.

Dertil og ikke mindst skal lægges USA og især Vesteuropas forrykte udlændingepolitik, der systematisk underminerer de vestlige landes karakteristika, som netop er respekt for individet og loyalitet overfor statsmagten, der står som garanten for beskyttelse af borgerne. Dette afgørende aspekt er fraværende fra bemeldte artikel, og det er fatalt. USA’s ledende stilling undergraves økonomisk som kulturelt af den hastige befolkningsmæssige forandring, der i løbet af ca. 30 år vil gøre europæiske amerikanere til et mindretal i USA. Det samme vil ske i Europa, hvis udviklingen (hvad den ikke gør) fortsætter.

Fremtiden kommer i stedet til at se ud nogenlunde som følger: Den vestlige verden, inklusive USA, er relativt svækket. Det er den på grund af dele af den øvrige verdens industrialisering, og den er det især internt gennem ukontrolleret indvandring. Men den vestlige verden er stadig rigeligt stærk til at hævde sit eget, og det vil den meget snart begynde at gøre. Hvad det vil betyde i USA, er uklart, idet udskiftningen af den europæiske befolkning er langt mere fremskreden end i selve Europa. I Europa derimod vil tendensen blive vendt indenfor kort tid. Masseindvandringen vil ophøre, og betydelige dele af de utilpassede indvandrergrupper vil blive genbosat i oprindelseslandene.

At det er Donald Trump, der bliver USA’s næste præsident, er under alle omstændigheder et uomtvisteligt gode. For første gang siden præsident Dwight D. Eisenhower (1953-61) har USA fået en præsident, der ikke ser USA som en verdensfrelser, der skal ud og skabe det gode, skønt vi ved, at vejen til Helvede er brolagt med gode hensigter.

Alene af den grund er der grund til at kippe med det amerikanske flag den 20. januar, hvor Donald Trump indsættes som USA’s 45. præsident.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen