<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Plat med tal om ikke-vestlige

Det er desværre næsten daglig kost, at f.eks. en ekstern lektor, cand.polit. og forfatter bedriver manipulation.

Hjarn Zernichow Borberg fik søreme en kronik i Berlingske den 12. juni på nettet (i papiravisen dagen efter) som svar på Gunnar Viby Mogensen og Poul Christian Matthiessens to kronikker sammesteds. Mogensen og Matthissen er sværvægtere og ved om nogen, hvad de taler om som tidligere forskningschef for Rockwool Fondens Forskningsenhed og som internationalt anerkendt demograf. Hjarn Zernichow Borberg derimod får udstillet sig selv ved groft at manipulere med tallene for ikke-vestlige efterkommeres stilling på arbejdsmarkedet og uddannelserne

Hjarn Zernichow Borberg vil så gerne vise, at Mogensen og Matthissen laver et fortegnet billede af den ikke-vestlige indvandrings ødelæggende økonomiske konsekvenser, hvilket ikke lykkes på nogen måde. Borberg får kun vist, at han udelader de mange, mange tal, der er ubekvemme for ham. Den slags plat er ”tilladt” i en kronik, men kønt ser det ikke ud. I forskningsverdenen ville der være tale om videnskabelig uredelighed.

Borberg skriver bl.a. følgende om de ikke-vestlige efterkommere, født og opvokset i Danmark:

”Disse unge mennesker demonstrerer et stort socialt mønsterbrud. Et godt eksempel på en integrationssucces er f.eks., at ca. 76 pct. af de 20-29-årige irakiske efterkommere er i uddannelse eller i beskæftigelse, en forskel på kun otte procentpoint, når man sammenligner med samme gruppe af danske 20-29-årige. For pakistanerne i samme aldersgruppe er tallet ca. 74 pct. svarende til en forskel på ca. ti procentpoint.”

Nå da da, ser det ikke værre ud? Bagud, men ikke så værst endda? Skal vi se på, hvad Danmarks Statistik viser? Ikke bare for de 20-29 årige, som Borberg omtaler, men også for de 20-39 årige? Så vi kan se, hvordan efterkommerne bruger deres talenter også, når de er i 30’erne?

Vi henter nok engang Indvandrere i Danmark 2015 frem og finder artige ting. På side 76 finder vi figur 4.12, der fortæller, at godt 26 procent af mandlige efterkommere fra Irak hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse, mens det gælder for ca. 16,5 procent af danskerne i alderen 20-39 år. For kvindernes vedkommende (side 77) hedder de tilsvarende tal omtrent 27,5 og 17 procent

Se, det var jo ikke så galt. Jeg aflæser godt ti procentpoints forskel, mens Borberg skriver otte procentpoints forskel. Nu synes jeg imidlertid, at vi skal se på, hvorledes efterkommerne fra Irak forvalter deres kvalifikationer i alderen 20-39 år, ikke helt uden interesse, vel? Vi finder tallene på side 55 i samme publikation. Her står der, at beskæftigelsesfrekvensen for efterkommere fra Irak – når danskernes pr. definition sættes til 100 – ligger på sølle 78 for mændenes vedkommende og endnu elendigere 69 for kvindernes. Av, av for kronikøren. Der var da vist nogle tal, Borberg havde glemt at kigge på.

Behøver jeg for resten at nævne, at ingen af de ti største ikke-vestlige grupper (efterkommerne, naturligvis) har en beskæftigelsesgrad, der matcher danskernes? Tyder der på, at den ikke-vestlige indvandring bliver andet end en stedse tungere møllesten om danskernes hals?

Danmarks Statistik er i øvrigt også leveringsdygtig i tal for de ikke-vestlige efterkommeres katastrofalt dårlige karaktergennemsnit i grundskolen, ligesom man kan læse om tårnhøje niveauer for kriminalitet hos en lang række grupper.

På trods af disse banaliteter om den ikke-vestlige indvandrings elendighed skriver kronikøren Hjarn Zernichow Borberg til slut efter at have pludret om ældresektoren, der skulle velsignes af indvandringen:

”Det var en anden fortælling baseret på fornuft og fakta, og til fordel for denne konklusion taler vel også, at den formentlig er korrekt, når vi sammenligner flertallet af nydanskere med danskere, fremfor hele tiden at fokusere på et mindretal af de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.” 

Må guderne sig forbarme over Hjarn Zernichow Borberg. Jeg er ikke i stand til det.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Jesper Theilgaard
17.05.21, 12:00
Selvfølgelig koster den grønne omstilling noget. Ingen politikere må foregøgle borgerne, at det er gratis. Men hvad er for dyrt, når det gælder fremtiden for vores børn? Der er rigtig mange holdninger til begrebet ”den grønne omstilling”. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
16.05.21, 17:49
Er det stadig en god idé med etnisk, religiøs og kulturel mangfoldighed inden for den samme stats grænser? Læs mere
Af Mikael Jalving
16.05.21, 10:00
Den politiske alliance mellem regering og venstrefløj har mange konsekvenser. En af dem tales der stort set ikke om. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
16.05.21, 07:00
Jeg fortæller mig selv, at det er livet før corona, der er det normale. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
15.05.21, 10:43
Hvorfor skal unge mase det arbejdende folk bag i vaccinationskøen Læs mere
Af Marie Høgh
14.05.21, 16:00
DF's forslag om at gøre undervisning i de famøse tegninger obligatorisk er velmenende – men aldeles uigennemtænkt. Læs mere
Af Utku H. Güzel
14.05.21, 15:10
Der foregår noget umenneskeligt og noget meget forkert for øjnene af os alle sammen, vi ved det godt, vi er slet ikke i tvivl, men alligevel vælger vi bare at se passivt på. Selv om vi har vænnet os til denne evige konflikt, og at den bare er blevet en naturlig del af Mellemøstens historie, er den stadig en skamplet. Læs mere
Af Carl Holst
14.05.21, 11:08
Politisk journalistik må ikke alene blive målt på antal seere og læsere. Anders Langballes nye bog giver et bekymrende indblik i den politiske journalistisks verden. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
14.05.21, 08:25
»Man dukker sig, venter på, at tingene ændrer sig, vender tilbage til normalen, indtil det igen er tid til at søge dækning og vente på, at tingene går over. Ingen er interesseret i en løsning og trækker tiden i langdrag,« siger min veninde i Tel Aviv. Læs mere
Af Gitte Seeberg
13.05.21, 16:53
Det er naivt og ude at proportioner at tro, at man kan købe sig til politisk indflydelse for 20.000 kr. Læs mere