<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Bringer fremtiden blød eller hård identitetspolitik?

Vi skal arbejde stenhårdt for den bløde variant. Den hårde er ikke rar, men er uomtvisteligt på fremmarch.

Man bør ikke lægge ud med at henvise til wikipedia, men jeg håber at blive tilgivet for denne forsyndelse. Googler man ”identitetspolitik wiki” og går ind på wiki, får man at vide, at identitetspolitik  kan inkludere ”race, klasse, religion, etnicitet, ideologi, nationalitet, kultur eller sprog”. Jeg har udeladt en række kategorier som ”køn”, ”seksuel orientering” og ”hobbier”, da de ikke skønnes relevante i sammenhængen.  

Der står netop kan, ikke eller vil, og dette er selvfølgelig helt afgørende. Der er en verden til forskel på, om fremtidens identitetspolitik kommer til at dreje sig om klasse, ideologi, nationalitet, kultur og sprog, eller om også race, religion og etnicitet vil blive talt med. Bliver det sidste tilfældet, har vi den hårde variant, og målet må selvsagt og uden forbehold være at fremme den bløde variant.

Kan vi da ikke bare undlade at føre identitetspolitik overhovedet, vil man måske indvende? Mit svar er, at det kan man med stor sandsynlighed glemme alt om. Globaliseringen raser, men optimisterne kommer til at tage grueligt fejl, når de tror, at der ikke vil komme kraftige modreaktioner mod væsentlige dele af globaliseringen.

Vi ser det allerede i den bløde variant med Donald Trumps opstigen på det republikanske firmament og en Trump som mulig indehaver af præsidentembedet i USA. Og vi ser det med briternes afstemning om EU den 23. juni, hvor flertallet nu ser ud til at ville have Storbritannien ud af EU

I den hårde variant ser vi Generation Identitaire, der uden blusel ser deres europæiske etnicitet som den fremtid, de ønsker, skal være dominerende i Europa. Og vi ser europæiske partier som ungarske Jobbik og græske Gyldent Daggry, der ikke skjuler deres ønske om et Europa kun for europæerne.

Det er mig virkelig ubegribeligt, at de europæiske og amerikanske eliter ikke kan indse, at de leger med en meget farlig ild, når de advokerer for – og i hvert fald ikke vil standse – den masseindvandring, der allerede på lange stræk har forandret USA og Europa. Hvis eliterne, der lever fjernt fra de problemer, de påfører amerikanere og europæere, ikke besinder sig snart, vil de få den hårde variant af identitetspolitikken, hvilket vil være aldeles rædselsfuldt. Så kan det risikere at blive, som Sune Dalgård – landsarkivar og medstifter af Den Danske Forening – sagde allerede i slutningen af 1980’erne (efter hukommelsen):

”Hvis ikke vi standser masseindvandringen, ender vi i en situation, hvor hudfarven er vores uniform”. 

Kald mig alarmist, men jeg kan som en af flere mulige veje godt se denne skrækkelige vej, som Sune Dalgård indtrængende advarede imod. Sune Dalgård så det hårde identitetspolitiske gespenst som det sandsynlige udfald, hvis ikke Danmarks og Europas eliter kom til fornuft.

Jeg ser også den hårde identitetspolitik som en mulighed, som en mulighed, det ville være ualmindelig tåbeligt at afskrive på forhånd, og det er et helt igennem rædselsvækkende scenarium, som vi for alt i verden skal undgå.

Kære politikere: Få nu standset den sanseløse indvandring af mennesker, hvoraf alt for mange ikke ønsker at blive tilnærmelsesvis integreret i deres europæiske modtagersamfund. Lad det i stedet blive den bløde identitetspolitik, der sejrer, hvor klasse, ideologi, nationalitet, kultur og sprog sætter den vigtigste dagsorden, men hvor race, religion og etnicitet er dømt ude til at skelne mellem, hvem der er inde, og hvem der er ude.

Det betyder stop, helt stop, for indvandring fra den tredje verden, og det betyder hjemsendelser af uintegrerbare ikke-statsborgere og et frivilligt hjemsendelsesprogram (med en stor pose penge i bagagen) også for statsborgere med baggrund i den tredje verden af mennesker, som ikke holder tilstrækkeligt af dansk og europæisk kultur. Lad være med at belære mig om, at det bliver vanskeligt at afgøre, hvornår man er uintegrerbar og hvornår ikke. Virkeligheden er den, at vi kommer til at træffe disse valg.

Og når disse allerede ubehagelige valg er truffet, skal mennesker i Danmark og Europa med baggrund i den tredje verden beskyttes og keres om med alt, hvad vi har lært. Så er der kun vores medborgere tilbage, som skal nyde præcis de samme rettigheder som etniske danskere og etniske europæere i øvrigt.

Men leg yderligere med ilden, eliter, og I kan med stadig større sandsynlighed vågne op til det mareridt, der hedder hård identitetspolitik.

Hvorfor har I ikke forstået det for længst? Hvorfor skal I med djævelens vold og magt trække den helt derud, hvor I for hver dag forøger risikoen for, at danskerne og europæerne en dag render amok?

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
  • For at se kommentarer og deltage i debatten, så skal du være logget ind på din Facebook-profil.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Morten Uhrskov Jensen
21.09.21, 21:00
Grønlands udenrigsminister ønsker stemmeret ud fra etniske skillelinjer, og får en særdeles blid behandling i P1 Morgen. Læs mere
Af Mikael Jalving
19.09.21, 08:45
Vi har de senere år talt meget om, at mænd taler grimt og nedladende til kvinder. Vi har ikke talt så meget om det modsatte. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
18.09.21, 19:05
Hvornår melder man afbud, og hvornår vælger man at tage afsted til et arrangement med en lille tvivl i maven? Læs mere
Af Utku H. Güzel
18.09.21, 19:00
Konstant vækst har vist sig at være skadeligt, både for det enkelte menneske og for planeten. Selvfølgelig kan et alternativ skabes. Det starter først og fremmest med, at vi tror på det, selvom liberalisterne altid vil fortælle jer det modsatte. Læs mere
Af Harun Demirtas
17.09.21, 16:40
Spørgsmålet om, hvorfor sygeplejerskerne er så vrede, og hvad mon man har udsat landets sygeplejersker for, siden de har nået hertil, har stadig ingen forholdt sig til. Læs mere
Af Marie Høgh
17.09.21, 15:30
Det er til at græde over, at ligestillingskampen er blevet så afstumpet, at moderskabet omtales som et biologisk pligtarbejde, man i virkeligheden er for kompetent og for ligestillet til at udføre. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
17.09.21, 13:14
Den nye barselsordning er et udtryk for en forfejlet gammeldags tilgang til ligestilling og familielivet. Læs mere
Af Pia Kjærsgaard
17.09.21, 11:32
Vild natur er ikke at sætte et hegn omkring naturen og sætte semivilde dyr derind. Det er at lege noget, som ikke er. Læs mere
Af Carl Holst
17.09.21, 11:29
Hvem havde forestillet sig, at regeringen ville give myndighederne mulighed for tvangsvaccination og ekspropriation? Det er i tilspidsede situationer, man får forstærket folks styrker og svagheder. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
17.09.21, 09:57
Kære medborgere på Vestegnen. Nu ved vi så meget om vaccination, at vi tør lade os vaccinere. Læs mere