<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Nej, den ikkevestlige indvandring er fortsat ikke nogen god idé

15. gang med Danmarks Statistiks grundige opgørelse over indvandringens pris tegner som vanligt et dystert billede.

Så ankom den, den mest udtømmende gennemgang, som Danmarks Statistik tilbyder. Siden 2007 har Danmarks Statistik udgivet en årligt tilbagevendende publikation, senest Indvandrere i Danmark 2021.

Inden jeg ser på nogle af de væsentlige tal, tjener det til almindelig oplysning, at tidsånden synes at have skiftet noget de seneste år. Det er blevet moderne at påstå, at det i alt væsentligt går bedre/væsentligt bedre med at integrere ikkevestlige indvandrere og efterkommere i Danmark. Sådan lyder det både fra liberalister og socialister som Rasmus Brygger og Kaare Dybvad.

Det er fint at være optimistisk anlagt, men bedst vil det jo nok være, hvis der er noget substantielt at have optimismen i. Det er ikke tilfældet, når vi ser på det samlede billede af konsekvenserne af, at en konstant stigende andel af befolkningen i Danmark udgøres af personer med etniske rødder i den ikkevestlige verden.

De følgende henvisninger er alle fra Indvandrere i Danmark 2021, det ypperste, som Danmarks Statistik kan præstere på området.

På siderne 50-51 kan man aflæse, at der blandt de 20-40-årige ikkevestlige efterkommere er en massiv underbeskæftigelse i forhold til danskere. Kun vietnamesiske efterkommerkvinder ligger en anelse over danske kvinder i beskæftigelsesindeks. Ellers ligger de etniske grupper mellem ca. otte og mere end 50 point efter danskerne i indeks.

På side 63 kan man forvisse sig om, at også som 30-årige er ikkevestlige efterkommere langt efter danskere, når det drejer sig om kompetencegivende uddannelser. Slår man de to køn sammen, hedder det kun 65 pct. for efterkommerne, mens det er 80 pct. for danskerne.

På siderne 73 til 77 kan vi se, hvorfor de ikkevestlige efterkommere halter så langt bagud, når det handler om uddannelse og beskæftigelse. Deres karakterer fra grundskolen er væsentligt lavere, i snit hele 1,3 karakter. Matematik er i øvrigt det fag, der samlet set er sværest for de ikkevestlige. Så meget for den skamvredne traver om, at det skulle være sproget, der er den største hindring for den såkaldte integration.

Endelig kan man på side 130 læse om nogle vitterligt afskyelige tal for kriminalitet af den grove slags efter straffeloven, som f.eks. voldsforbrydelser. Når der er korrigeret for alder, og gennemsnittet er 100, ligger udvalgte etniske efterkommergrupper på vilde 676, 597 og 554. Yderligere seks grupper ligger mellem 161 og 306.

Der er mange andre interessante tal at hente i Danmarks Statistiks publikation. De her fremdragne fortæller dog det væsentligste. Fra karakterer i grundskolen over uddannelse og deltagelse på arbejdsmarkedet og til patologisk kriminalitet som voldsforbrydelser tegner der sig samlet set et billede, som ikke kan misforstås.

Den ikkevestlige indvandring og dens efterkommere har været en ulykke for Danmark, og denne ulykke vokser, så længe denne indvandring får lov at fortsætte.

Det er tallene selv, der viser det, ikke noget som helst andet.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
  • Vi beklager problemerne med visningen af kommentarsporet. Der bliver arbejdet på en løsning. Vh. Jyllands-Posten
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Mikael Jalving
16.01.22, 09:30
DR’s seneste tv-program om tro vil gerne tages alvorligt, men ender som ufrivillig satire. Læs mere
Af Utku H. Güzel
14.01.22, 20:50
Der er efterhånden ikke et eneste land eller kontinent tilbage, hvor amerikanerne og dets vestlige allierede ikke har været i krig eller har invaderet, men på trods af det portrætterer ”vi” fortsat os selv som de fredelige og de gode. Vi må gøre, lige som det passer os, men det må de andre ikke. Det virker meget mærkeligt og hyklerisk. Læs mere
Af Marie Høgh
14.01.22, 16:00
Dronning Margrethes 50 år på tronen er en sejr ikke alene for kontinuiteten, men også for den pligtfølelse, vi andre godt kan lære af. Læs mere
Af Søren Gade
14.01.22, 11:28
Hvis fredning ​af dyr og planter skal virke, så skal vi have en pragmatisk tilgang, der bunder i videnskabelig data, helhedsvurderinger og en god portion fornuft. Læs mere
Af Karsten Bo Larsen
13.01.22, 19:42
Regeringens ældrelov bliver endnu et regelforenklingsflop – bureaukrati skal i stedet bekæmpes med konkurrence og regelstop Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
13.01.22, 15:00
Britisk kommentator siger det, som stort set altid forties af de etablerede medier. Læs mere
Af Carolina M. Maier
13.01.22, 12:30
Det værste ved, at politikerne holder fast i den nuværende heftige testning og smitteopsporing er nu ikke, at vi sidder og ryster på hovedet over, hvor skørt det føles i vores respektive hverdag. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
13.01.22, 09:34
Regeringen har ikke engang gidet regne på, om restriktioner for restauranter og natteliv fortsat er nødvendige. Det er ren afstrafning af en hel branche. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
13.01.22, 08:36
Danmark kan løfte covid-restriktioner, fordi danskerne bakker op om videnskaben. Læs mere
Af Nauja Lynge
12.01.22, 14:37
Jeg vil anbefale alle, som sidder inde med lignende historier, at komme frem med dem. Læs mere