<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Vupti, så forsvandt en stor del af problemerne med muslimsk indvandring

Den eneste brugbare metode til at undersøge forskelle mellem grupper er ved at se på, hvordan de klarer sig i gennemsnit. Vel at mærke samlede grupper. Ellers får man et skævt resultat ud af sine undersøgelser, som det er tilfældet med en undersøgelse fra Kraka om integration af muslimer.

Den 13. juni kunne dagbladet Politiken meddele, at det slet ikke står så grelt til med integrationen af muslimer. Det skete med følgende overskrift: ”Direktøren blev overrasket over resultatet af sin egen analyse: »Vi står ikke med et generelt problem med integration«”.

Hvordan kunne det nu være, når det ellers står klart, at samtlige indikatorer for integration af muslimer i Danmark er enslydende og viser, at gruppen i gennemsnit klarer sig væsentligt ringere end etniske danskere? Det gælder, uanset om vi taler om karakterer, uddannelsesniveau, arbejdsmarkedsdeltagelse eller niveauer for kriminalitet. Vi taler vel at mærke om efterkommere, født og opvokset i Danmark.

Jo, den venstreorienterede tænketank Kraka har simpelthen valgt at udelade de allerdårligst fungerende med rødder i muslimsk dominerede lande, indtil gruppen af muslimske efterkommere når på niveau med danskere. Det gælder for uger på overførselsindkomst, indkomst, skattebetaling og danskkarakterer ved grundskolens afgangsprøver.

På den måde kan Kraka konstatere, at 92 pct. af efterkommere af ikke-vestlige indvandrere fra lande med muslimsk flertal i befolkningen i snit modtager overførselsindkomst lige så ofte som danskere, at 82 pct. af de muslimske efterkommere i snit tjener det samme som danskere, at 81 pct. i snit betaler det samme i skat, og endelig at 80 pct. i snit får lige så gode karakterer som danskere.

I Politikens artikel får det Rasmus Brygger (ikke en del af Kraka) til at udtale, at »når vi taler om integration, tror vi typisk, at vi skal lave indsatser rettet mod en meget stor gruppe. Men i virkeligheden er det jo et meget begrænset antal, der har en udfordring, og hvis man får dem op på samme niveau som resten, har man løst en stor del af integrationsudfordringen«.

Rasmus Brygger er erklæret liberal, men synes her at følge en venstreorienteret tankegang om, at det meste af denne verdens dårligdomme kan fikses ved en solid omgang social ingeniørkunst, hvor staten i kombination med markedet kan sørge for, at også meget dårligt fungerende (dele af) grupper kan hives op på nogenlunde niveau med gennemsnittet for resten.

Skulle det være sandt, må det undre, at man ikke for længst har fået løst det problem blandt unge 25-årige med dansk baggrund, at ca. 15 pct. i 2017 hverken var i arbejde eller under uddannelse.

Bundlinjen på dette er, at den eneste brugbare metode til at undersøge forskelle mellem grupper er ved at se på, hvordan de klarer sig i gennemsnit. Det skal vel at mærke være de samlede grupper, man undersøger. Alt andet bliver hurtigt til det, der på engelsk hedder cherry-picking, hvor man udvælger de data, der bedst passer til ens forudindtagede holdning.

Denne kirsebærsplukning gør tænketanken Kraka sig i høj grad skyldig i her, hvilket medfører, at vi ikke bliver klogere, men det modsatte, når vi skal forstå effekten af en stor og voksende andel af personer med muslimsk baggrund i det danske samfund.

Dog skal det afslutningsvis siges til Krakas ros, at de i deres papir lægger ud med at fortælle os om de data, som er de eneste anvendelige, nemlig gennemsnitstallene. De lyder som følger i citat: »De simple gennemsnit fortæller os, at efterkommere af indvandrere fra lande med muslimsk flertal betaler 47 pct. mindre skat, modtager overførselsindkomster i 53 pct. flere uger om året, tjener 39 pct. mindre og får 1,4 point lavere karakterer i dansk i folkeskolens afgangseksamen end personer med dansk oprindelse. Det kan der være alle mulige grunde til, men det er ikke desto mindre sandt – i gennemsnit.”

Disse fakta er virkeligheden, ren og pur. Heraf må hin enkelte drage sine konklusioner.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
  • For at se kommentarer og deltage i debatten, så skal du være logget ind på din Facebook-profil.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Henrik Dahl
03.08.21, 11:00
Alle, der ikke er 1989’ere, er godt klar over, at hvis man ene og alene tager hensyn til frigørelsen, så frigør man også kræfter, der er så destruktive, at det kan ødelægge vores samfundsorden. Læs mere
Af Utku H. Güzel
02.08.21, 19:00
Der findes mange eksempler, der kan påvise, at politikerne ikke kæmper folkets interesse og sag, men derimod deres egen karriere og lobbyisternes interesser. Læs mere
Af Mikael Jalving
02.08.21, 12:30
Jeg har fået nok af mediernes dyrkelse af atleternes følelser, deres glæde, skuffelse eller frustration. Hvad føler du? Hvilken følelse står du med? Hvad føler du ”omkring” din præstation? Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
01.08.21, 08:45
Selvom du er vaccineret, kan du stadig både blive smittet og smitte andre Læs mere
Af Nauja Lynge
01.08.21, 02:00
Vi skal forstå vreden hos grønlænderne og opstille konstruktive løsninger og forhindre, at historien gentager sig. Læs mere
Af Martin Ågerup
31.07.21, 17:10
Og jeg håber ikke, at de unge mennesker tager udtryk alt for bogstaveligt Læs mere
Af Rune Toftegaard Selsing
31.07.21, 06:00
Professionel kommunikation skaber ikke værdi for samfundet. Læs mere
Af Jesper Theilgaard
30.07.21, 18:14
I begyndelsen af august kommer den første delrapport fra IPCC. Den omhandler den seneste klimavidenskab og imødeses med stor spænding fordi verden om tre måneder mødes i Glasgow til nye klimaforhandlinger. Læs mere
Af Gitte Seeberg
30.07.21, 16:00
Penge redder ikke de afghanere der har arbejdet for Danmark - de skal bringes i sikkerhed. Læs mere
Af Mikael Jalving
30.07.21, 16:00
20 års krig i Afghanistan har været et bragende nederlag. Vesten ligger, som Vesten har redt. Læs mere