<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

”Indvandrere i Danmark 2020” netop udgivet af Danmarks Statistik – samme bedrøvelige billede

Hvis man tror, at det der med ikkevestlig indvandring nok jævner sig ud over tid, bør man snarest blive klogere.

Danmarks Statistik har siden 2007 udgivet en årlig rapport over tingenes tilstand i riget, hvad angår indvandring, ganske særligt den ikkevestlige af slagsen. Rapporterne kan ikke indfange den kulturelle elendighed, der følger af denne indvandring, men der er masser af tørre tal til at underbygge, at Danmark befinder sig på en katastrofal økonomisk kurs, og at denne kurs følgelig må ændres radikalt.

Jeg vil i dette indlæg alene se på karakterer i grundskolen, senere uddannelse og følgende deltagelse på arbejdsmarkedet. Det vil ikke være indvandrernes resultater, jeg undersøger, men derimod efterkommernes, den gruppe, der pr. definition er født og opvokset i Danmark. Til slut vil jeg se på børn af ikkevestlige efterkommere, altså på tredje generation

Karaktergennemsnittene ved grundskolens afgangsprøver er udregnet for årene 2015-2019 og ser således ud denne gang:

Hvor danske drenge fik 6,9 i snit i afgangsprøverne i grundskolen, fik ikkevestlige efterkommerdrenge 5,5. Danske piger fik 7,7, mens ikkevestlige efterkommerpiger fik 6,3. (side 65) Forskellen er begge steder 1,4 karakter, en meget stor forskel, som vi skal se om lidt.

Allerede ved andelen af 30-årige, der har taget en kompetencegivende uddannelse (= ikke at være ufaglært), fremstår det klart, også på trods af forbedringer de senere år. 76 pct. af danske mænd har ved 30-års alderen taget en uddannelse ud over grundskolen og det gymnasiale niveau, mens kun 55 pct. af ikkevestlige efterkommermænd har gjort det samme. Hos kvinderne er forskellen mindre, men den er tydelig. 83 pct. af danske kvinder har i alderen af 30 år taget en uddannelse, der kan bruges på arbejdsmarkedet, mens det gælder for 74 pct. af de ikkevestlige efterkommerkvinder. (side 55)

Hvis man nu tror, at de 76 pct. 30-årige danske mænd med en uddannelse stort set opvejes af de 74 pct. af ikkevestlige 30-årige efterkommerkvinder, der har gjort det samme, bør man med det samme læse næste afsnit, der handler om deltagelsen på arbejdsmarkedet, hvor vi husker, at danske mænd og kvinder i næsten lige stort omfang er på arbejdsmarkedet, når de er i den arbejdsdygtige alder. Mænd ligger lidt højere end kvinder.

De senere år har Danmarks Statistik gjort det udmærkede, at de har ”isoleret” gruppen af 20-40 årige for bedre at kunne sammenligne danskere og ikkevestlige efterkommere, fordi efterkommerne er en langt yngre gruppe.

Tallene for denne aldersmæssige gruppe viser, at når man sætter danske mænd til 100 (pr. definition, et såkaldt indekstal), har ni af de ti undersøgte efterkommergrupper en beskæftigelsesgrad på mellem ca. 80 og 91, somaliere, den tiende gruppe, ligger på ekstremt lave 48.

For kvindernes vedkommende ligger det mellem 73 og 100. Kvindelige efterkommere af vietnamesere ligger som den eneste gruppe på niveau med danskere. Igen er det efterkommere af somaliere, der ligger lavest. (side 44-45)

Så er der det med børnene af ikkevestlige efterkommere, altså tredje generation. Ikke alene er man selv født og opvokset i Danmark. Det er også mindst én af ens to forældre. Så begynder det vel at rykke med karakterer ved grundskolens afgangsprøver eller hvordan?

Det gør det overhovedet ikke for den samlede gruppe af ikkevestlige. Ikkevestlige drengeefterkommere fik 5,5 i snit i karakter, mens drengebørn af efterkommere fik 5,6. Efterkommerpiger fik 6,4 i snit, mens piger af efterkommere fik 6,2, altså lidt lavere end anden generation.

Når Danmarks Statistik ser på de tre lande, hvor indtil videre langt de fleste af efterkommernes børn stammer fra – det tidligere Jugoslavien, Tyrkiet og Pakistan – hedder det 5,8 mod 5,8, 5,2 mod 5,4 og for pakistanere 5,7 mod 6,4. Kun hos tredje generation af efterkommere fra Pakistan kan man således finde en forholdsvis stor stigning på 0,7 karakter, stadig langt under det samlede danske gennemsnit på 7,3, 0,9 karakter til forskel. (side 141-142)

Og dermed til konklusionen: Man skal være enten uvidende eller skræmmende ideologisk for ikke at indse, at den ikkevestlige indvandring har været en samlet set katastrofe for Danmark. Alle tilgængelige tal viser det.

Jeg har ikke engang i dette indlæg beskæftiget mig med f.eks. den uhyggelige overkriminalitet blandt visse ikkevestlige grupper, som Danmarks Statistik dokumenterer. Det vil jeg gøre en anden gang.

Bundlinjen er allerede ud fra de tal, jeg her har undersøgt – leveret af Danmarks Statistik – at Danmark bør standse enhver yderligere indvandring under enhver form fra ikkevestlige lande og dernæst påbegynde et program for hjemsendelser af de allerede ankomne på Grundlovens og retsstatens grund.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Nauja Lynge
26.02.21, 19:22
Heldigvis vil Bertel Haarder få stor indflydelse på vores fremtidige demokrati.   Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
26.02.21, 13:45
Den socialdemokratiske regering er træt og ideforladt. Danmark går i stå, fordi Mette Frederiksen og co. kun kan se begrænsningerne. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
26.02.21, 12:36
Vores børn skal ikke være prøvekaniner i Socialdemokratiets obskure nye samfundskontrakt. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
26.02.21, 05:52
Børn bliver måske ikke så syge af covid-19, men det gør deres bedsteforældre. Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
25.02.21, 14:15
Brexit er elitens projekt og folket lider Læs mere
Af Annika Smith
25.02.21, 12:43
Vi har brug for et retorisk paradigmeskifte i dansk politik. Læs mere
Af Gitte Seeberg
25.02.21, 08:31
Loven åbner mulighed for historisk registrering af borgernes adfærd. Læs mere
Af Louis Jacobsen
24.02.21, 21:23
Det en stor fejltagelse, når Dennis Nørmark i søndagens Politiken kalder til intern klassekamp. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
24.02.21, 20:07
Lempelse af restriktioner er en kold kalkule om, hvor mange menneskeliv vi er villige til at ofre på bekostning af trivsel. Læs mere