<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Enhedslistens har den store, sorte hånd ude efter den private ejendomsret

Viden om Enhedslistens egentlige ønske om politik er svært fraværende i den offentlige debat.

Der er næppe noget andet politisk parti i Danmark end Enhedslisten, der oftere taler og skriver om demokrati, om ”ægte” demokrati, hvis blot Enhedslisten fik magt, som de har agt. Er man i tvivl om Enhedslistens umådelige og uovertrufne fornemmelse for demokrati, kan man bare læse Enhedslistens principprogram fra 2014.

Det har jeg gjort, og ud af principperne hos Enhedslisten kan jeg læse én stensikker ting: Hvis Enhedslisten kom til magten, ville Danmark synke ned i fattigdom, og de demokratiske frihedsrettigheder ville blive undergravet og ødelagt.

Klassiske frihedsrettigheder er der en række af som religionsfrihed, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed. Der eksisterer i den danske grundlov tillige en frihedsret, der består i retten til ejendom. Paragraf 73 i Grundloven beskytter denne ret.

Uden retten til privat ejendom er individet underkastet statsmagtens nåde og unåde. Alle de andre rettigheder forsvinder som dug for solen, hvis ejendomsretten forsvinder som følge af statens magtindgriben. Fjernelsen af den private ejendomsret vil aldrig kunne finde sted ved et flertal af befolkningen, og ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed ville således blive massivt undertrykt, hvis ejendomsretten ophæves.

I undtagelsestilfælde kan denne ret i et demokratisk samfund fratages individet eller en gruppe af individer, men da kun efter lov og med fuld erstatning til den skadelidte ejendomshaver. 

Det hedder således i Enhedslistens principprogram (i øvrigt spækket med gammelmarxistisk patos, ganske ulideligt at læse): ”Et nyt og reelt demokratisk samfundssystem forudsætter grundlæggende ændringer i ejendomsretten over produktionsmidlerne, som virksomheder, jord og naturressourcer. Her vil kollektive ejendomsformer blive dominerende.”

Enhedslisten vil med andre ord ophæve den private ejendomsret ”grundlæggende”. ”Kollektive ejendomsformer” – er lig med statens magt over al væsentlig ejendom – vil ”blive dominerende”. Det er kommunisme i renkultur.

Jeg er næsten færdig med at læse den fjerde af den ungarsk fødte Victor Sebestyens bøger. Victor Sebestyen skriver i bedste angelsaksiske stil. Sprænglærd, kildematerialet overvældende og med en tør humor, der dog aldrig får en til at glemme, hvilke kommunistiske folkemordere han beskriver.

Hvad enten det er Lenin, Stalin, Mao, Ceaușescu, Ulbricht eller andre af de sadistiske djævle fra den kommunistiske verden, der er tale om, havde de én ting til fælles: Deres psykopatiske og folkemorderiske gerninger var alle oppebåret af den kommunistiske ideologi, der som sit varemærke har at plage og ihjelslå et enormt antal af sin egen befolkning.

Kommunismens forbrydelser er fuldt på højde med nazismens. Skal man beskrive forskellen mellem de to morderideologier, gøres det nemmest ved at sige, at Hitler og nazismen folkemyrdede løs blandt dem uden for Tysklands grænser, mens diverse kommunistledere myrdede løs blandt deres egne. Resultatet var ens, døde mennesker i millionvis.

I alle kommunistiske lande blev den private ejendomsret ophævet, og i alle kommunistiske lande blev der myrdet og undertrykt i et omfang, der trodser enhver beskrivelse

Det er forbløffende, at der i Danmark eksisterer et politisk parti med 6,9 pct. af stemmerne bag sig, næsten 245.000 vælgere, og 13 mandater på tinge, der vil ophæve den private ejendomsret ”grundlæggende”.

Enhedslisten er de jure og de facto et kommunistisk parti, der åbenlyst ønsker et Danmark, der vil synke ned i et grusomt diktatur. Spørg ofrene for den såkaldt ”virkeliggjorte socialisme” (kommunisme i renkultur), som forbryderne i det hedengangne DDR kaldte deres onde samfundseksperiment, og man vil få svar.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Birthe Rønn Hornbech
18.04.21, 14:30
Hallo, hallo, er du til stede, Lars? Læs mere
Af Mikael Jalving
18.04.21, 10:00
Tak til den store tyske menneskekender Arthur Schopenhauer, der allerede for 200 år siden slog fast, at viljen er umættelig og ideologisk. Læs mere
Af Nauja Lynge
17.04.21, 17:57
Samtidig bæver jeg ved reaktionerne fra både EU og Danmark. Læs mere
Af Martin Ågerup
17.04.21, 13:09
Fastholdelsen af forsamlingsforbud på 10 tilsidesætter en grundlovssikrede rettigheder uden saglig grund Læs mere
Af Marie Høgh
16.04.21, 14:00
Hvis du tror, at socialdemokraterne er nationalkonservative, er du faldet for et snedigt orkestreret blændværk. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
16.04.21, 11:35
Der er desværre nu kun ét parti i Danmark, som ikke køber Socialdemokratiets nye absurde samfundskontrakt. Læs mere
Af Isabella Arendt
16.04.21, 08:11
Der er brug for decentralisering. Der er brug for en helt grundlæggende erkendelse af, at der i Danmark er millioner af voksne mennesker, som selv kan tage ansvar for deres liv og hverdag. Læs mere
Af Henrik Dahl
15.04.21, 23:42
Vi er inødt til at genoverveje hele det spørgsmål om indoktrinering i folkeskolen, man diskuterede i 1970’erne. Der skal være metodefrihed og åbenhed i folkeskolen. Men der må også være nogle retningslinjer som sikrer, at det kontroversielle ikke bliver forklædt som det ukontroversielle. Læs mere
Af Søren Gade
15.04.21, 13:00
Mine gamle kolleger i Folketinget må vågne op: Markedsføringen af spil​ er stukket totalt af, og det bør stoppes omgående. Ikke kun ved at fjerne dem i bedste sendetid. Nej, med et totalt forbud. Læs mere