<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Mattias Tesfaye leger hård hund og lader i øvrigt stå til

Integrationsministeren er den nye mester i kosmetiske stramninger af udlændingepolitikken.

Mattias Tesfaye har på næsten alle områder overtaget en lidet attråværdig stafet fra tidligere integrationsminister Inger Støjberg. Han er regeringens hårde negl udadtil mod danskerne, manden, der skal overbevise den brede vælgerskare om, at den socialdemokratiske regering har Danmarks ve og vel på sinde. Samme rolle havde Inger Støjberg i den tidligere borgerlige regering.

Den seneste ”strammermelding” er, at Mattias Tesfaye vil have domstolene til at godkende, at myndighederne kan rode igennem afviste asylsøgere og kriminelle udlændinges mobiltelefoner.

Den slags kan få Enhedslistens Rosa Lund til at se rødt, men Mattias Tesfaye står fast, og så sidder man vel tilbage med indtrykket af, at integrationsministeren virkeligt er en barsk herre, ikke sandt?

Samme Mattias Tesfaye barslede i august i år med, at afviste asylsøgere skal have tilbudt 20.000 kr. mod at undlade at anke deres afslag.

Det lyder da også umådeligt råt, gør det ikke?

Begge eksempler er den berømte fis i en hornlygte. Ingen af delene vil indvirke det ringeste på det faktum, at den ikkevestlige befolkningsandel vil stige og stige, i absolutte tal som i pct. af den samlede befolkning. Det er, hvad der ifølge de officielle tal er sket siden 1980.

I 1980 var 1 pct. af befolkningen af ikkevestlig herkomst. I 2020 drejer det sig om 8,9 pct. Og tal og andel har kun én vej, og det er opad. Indtil videre er det lavt i 2020 sammenlignet med andre nylige år, men det vil kun gælde, indtil den næste bølge af asylsøgere fra den tredje verden, der eksploderer i befolkningstal, særligt i Afrika syd for Sahara, melder sig.

Helt grundlæggende gælder udlændingeloven af 1983 stadig. Før da fandtes der rimeligvis ikke noget retskrav på asyl, idet Danmark ikke er herre over, hvad der sker ude i den store verden og derfor måtte indrette sin lovgivning efter dette forhold for at skærme sig i tilfælde af, at det skulle være nødvendigt.

I 37 år har der nu eksisteret et retskrav på asyl – med efterfølgende familiesammenføring – hvis ikke de danske myndigheder kunne godtgøre, at asylsøgeren ikke var forfulgt, en mere eller mindre umulig opgave i mange tilfælde.

Når den næste asylflodbølge som den i 2015-16 rammer Vesteuropa – og det vil den gøre igen og igen, så længe Middelhavet ikke er forseglet af europæiske flådeskibe – vil Mattias Tesfaye eller en anden ”strammer” se magtesløse til og forklare danskerne, at vi sandelig ikke kan gøre noget ved det, fordi vi er bundet af de religiøse konventioner.

Denne regering er lige så uvederhæftig som den forhenværende borgerlige regering. Det er bragesnak uden handling bag. Det er kosmetiske øvelser uden reelt indhold. Det er politiske fusentaster som Mattias Tesfaye og Inger Støjberg, der godt ved, at de er magtesløse, men aldrig kunne drømme om at fortælle denne sandhed til danskerne.

Fri os for de nuværende politiske svindlere, der stikker danskerne blår i øjnene i stedet for at rulle den ikkevestlige indvandring tilbage.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
  • Vi beklager problemerne med visningen af kommentarsporet. Der bliver arbejdet på en løsning. Vh. Jyllands-Posten
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Morten Uhrskov Jensen
30.11.21, 22:00
P1 Morgen og en forsker fra Aarhus Universitet søgte at bevise, at det går meget bedre med integrationen, end hr. og fru Danmark evner at forstå. Det nærmer sig videnskabelig uredelighed. Læs mere
Af Uffe Elbæk
30.11.21, 20:00
Mediestøtten skal omlægges, så den i langt højere grad støtter nye og genre-eksperimenterende medier Læs mere
Af Carl Holst
30.11.21, 19:55
Måske er læren af den aktuelle rigsretssag, at man bør adskille politik og jura. Havde et flertal i Folketinget haft den lærdom, var Inger Støjberg aldrig kommet for en rigsret. Læs mere
Af Pia Kjærsgaard
30.11.21, 14:56
Danmark skal turde tage et opgør med konventioner, som truer vores sammenhængskraft og fremtiden for vores folk. Det vil kunne give genlyd andre steder i Europa. Læs mere
Af Rune Toftegaard Selsing
30.11.21, 10:00
Medlemmerne i Dansk Folkeparti må spørge sig selv, hvad der er vigtigst: partiet eller Danmark? Læs mere
Af Mikael Jalving
28.11.21, 09:45
Mennesket er mere og andet end sin seksualitet, men denne erkendelse kniber det med i en seksualiseret tid. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
27.11.21, 11:40
Hvis danske skolebørn bar masker, ville smittetallet falde i Danmark Læs mere
Af Marie Høgh
26.11.21, 17:00
Hold nu op med den automatforargelse over den prøve – hvor værdispørgsmålene tydeligt afslører, hvem man går efter. Læs mere
Af Nauja Lynge
26.11.21, 07:45
Det bør kun indføres igen som sidste udvej. Læs mere