Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blog. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Hvorfor er korrektioner hos Danmarks Statistik forplumrende for at forstå virkeligheden?

Fordi korrektionerne er af venstreorienteret aftapning, hvor alt anses som socialt og økonomisk betinget.

I mit tre dage gamle indlæg her på siden kritiserede jeg Danmarks Statistik, fordi de ved hjælp af kunstige såkaldte korrektioner nåede frem til, at danskere og ikkevestlige efterkommere har lige store andele i beskæftigelse.

Det har de to grupper ikke, og lad mig nu forklare mere principielt, hvorfor det er en uskik at korrigere for alle andre forhold end køn og alder, og selv her er der et problem, hvad angår alder.

Jeg tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks egne tal for kriminalitet begået af henholdsvis danske mænd og efterkommermænd med ikkevestlig baggrund. Det er siderne 116 og 119, der er relevante her.

Hvis man sætter danskernes kriminalitet i alderen 15-79 år til 100 (det er sat til 90 i statistikken, fordi gennemsnittet for alle i Danmark er sat til 100), finder man, at efterkommermænd er enorme 283 pct. mere kriminelle, næsten fire gange mere for at sige det på den måde.

Se, nu kan man jo indvende, at efterkommermænd i snit er markant yngre i aldersgruppen 15-79 år, og at man derfor bør korrigere for alder. Jeg har som nævnt en vis sympati for denne korrektion, men den er alligevel problematisk.

Hvorfor er den det? Fordi det jo ikke fjerner offerets lidelser at få at vide, at arabiske unge mænd, som i snit er særdeles kriminelle i forhold til danskere, i snit er yngre i pct. sammenlignet med danskere. Dette turde være indlysende.

Hermed er Danmarks Statistik ikke færdige. Nu korrigerer de for yderligere tre faktorer, nemlig alder + socioøkonomisk status, alder + familiens uddannelse og alder + familiens indkomst. På den måde bliver efterkommermænd ”kun” 114 pct. mere kriminelle, ”kun” godt dobbelt som kriminelle.

Og hermed er vi nået til min afgørende anke: Det er dybest set en venstreorienteret tilgang til forskning at korrigere for andre faktorer end køn og alder, særligt da her, når vi taler om noget så alvorligt som kriminalitet.

Det er reelt at gøre de kriminelle til en slags ofre for de sociale omstændigheder, en fejlslutning hverken liberalt eller konservativt disponerede mennesker vil begå. Kriminalitet – og da især i et rigt land som Danmark – er et frit valg. Den kriminelle kunne have ladet være med at begå sin kriminelle handling. Det er ikke den sociale status, der udløser den kriminelle adfærd, men den kriminelle adfærd, der garanterer en lav social status. De fleste f.eks. ufaglærte er faktisk ikke kriminelle, selv om de ligger lavest rent socio-økonomisk.

Det er indlysende, at vi må se sådan på det, ellers bryder civilisationen sammen. Hvis den kriminelle ses som et offer, har han jo nærmest fået carte blanche til at fortsætte sin modbydelige adfærd.

Det er dybt problematisk, at samfundsforskningen har en så udpræget venstreorienteret/socialistisk hældning. Det betyder, at vi alt for ofte bliver dummere, ikke klogere.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen