Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blog. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Moderne forskerfusk skaber et fortegnet billede af virkeligheden

Det er en skandale, at Danmarks Statistik laver såkaldte ”korrektioner”, der alene har til formål at tilsløre, hvor ringe ikke-vestlige klarer sig.

Lad os begynde med at fortælle, hvordan den moderne statistik behandler data, der vedrører grupper med oprindelse i den tredje verden, som klarer sig forfærdeligt på alle væsentlige områder i Danmark:

”Forskerne” i ikke mindst Danmarks Statistik ”korrigerer” helt enkelt for en lang række forhold, hvorved kongerigets vigtigste informationskilde til hårde data får indvandringen fra den tredje verden til at fremstå i et helt andet lys, end virkeligheden vidner om.

Det er moralsk, åndelig korruption. Det er moderne forskerfusk, som jeg har døbt fænomenet. Seneste eksempel stammer netop fra Danmarks Statistik fra en melding den 27. april under overskriften ”Efterkommere fra ikke-vestlige lande har en højere beskæftigelse end deres forældre”

Her hedder det bl.a.: ”Når der korrigeres for personernes baggrundskarakteristika, ligger efterkommeres sandsynlighed for at være i beskæftigelse på samme niveau som personer af dansk oprindelse, mens indvandrerfædrene havde en lavere beskæftigelsessandsynlighed end personer af dansk oprindelse. Hermed er forskellen i beskæftigelsen blandt indvandrere/efterkommere i forhold til personer af dansk oprindelse indsnævret fra 1. til 2. generation.”

I selve rapporten (klik på ”Hent som pdf” i linket ovenfor) står der følgende:

”Det skal bemærkes, at beskæftigelsessandsynlighederne i figur 7 er udregnet i en situation, hvor efterkommere antager samme baggrundskarakteristika som det samlede gennemsnit for personer af dansk oprindelse og efterkommere. Ligeledes gælder det, at sandsynligheden for fædre er udregnet, hvor personer af dansk oprindelse og indvandrere har samme baggrundskarakteristika som gennemsnittet for personer af dansk oprindelse og indvandrere.”

Bemærk det vidunderlige ord ”beskæftigelsessandsynlighederne” på sølle 31 bogstaver (sic!). Det er jo guf for lægmand eller hvordan? Hvad er det, som Danmarks Statistik har gjort, når vi nu skal oversætte deres mumbo-jumbo?

Danmarks Statistik har såmænd ”korrigeret” for følgende forhold: køn, alder, bopælsregion, civilstand, antal børn, erhvervserfaring og højeste fuldførte uddannelse.

Det betyder, når det skal oversættes, at Danmarks Statistik i syv vigtige forhold har ”ladet som om”, at efterkommere med ikkevestlig baggrund er ens med danskere, og på den måde er Danmarks Statistik nået frem til, at danskere og ikkevestlige efterkommere, anden generation, født og opvokset i Danmark, klarer sig på niveau med danskere.

Det ville svare til, at vi har 100 dømte kriminelle (et helt realistisk eksempel for øvrigt) med etnisk dansk baggrund og 100 kriminelle med ikkevestlig baggrund. Nu ”lader vi som om”, at de ikkevestlige har haft de samme opvækstvilkår og betingelser derudover som danskere. Vi udelader, for at sige det på en letforståelig måde, de allerværste kriminelle med ikkevestlig baggrund, og vupti, nu ser vi, at danskere og ikkevestlige med ”samme” sociale baggrund begår lige meget kriminalitet.

Lad mig sige det på denne måde: Forskerne hos Danmarks Statistik bliver ved med at inkludere såkaldte ”variable” som f.eks. bopælsregion, indtil danskere og ikkevestlige klarer sig lige godt.

I virkelighedens verden er der fortsat kæmpe forskelle, som jeg har skrevet om et utal af gange før på denne blog, men Danmarks Statistik får ”udlignet” forskellene ved at korrigere og korrigere, indtil der på papiret ikke er nogen forskelle.

Det er ganske enkelt en skandale, at Danmarks Statistik bliver ved med at foretage disse korrektioner, som ikke på nogen måde fjerner kendsgerningen af, at den ikkevestlige indvandring til Danmark er en katastrofe, der netop burde kunne aflæses statistisk uden for enhver tvivl.

I stedet agerer Danmarks Statistik som de politisk korrekte politikeres forlængede arm. Det er i sandhed pinligt for Danmarks Statistik. Det er moderne forskerfusk.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen