<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Coronakrisen afdækker skånselsløst ulykken med indvandringen fra den tredje verden

De voldsomme forskelle på hjemmehørende danskere og indvandrere afdækkes selvfølgelig især under en voldsom krise som denne.

Berlingskes faste politiske kommentator Thomas Larsen er blevet en klogere mand gennem årene. Hans klummer er gået fra at være ret uinteressante almindeligheder om dansk politik til at være temmeligt skarpe iagttagelser af, hvad det er for en kurs, Danmark og Vesteuropa forfølger i disse år.

Kursen, jeg tænker på, er selvsagt den nationsødelæggende indvandring fra den tredje verden, der som logisk følge vil lægge et Danmark med en altovervejende etnisk dansk befolkning i graven, hvis ikke udviklingen både standses og vendes.

Thomas Larsens indlæg fra dagens Berlingske er meget interessant. Det har følgende titel:

I skyggen af coronakrisen vokser regningen fra indvandringen

Her følger nogle udvalgte citater fra Thomas Larsens klumme og efter hvert citat min beskedne vurdering af det skrevne:

”Mens Danmark har været lukket ned, har justitsminister Nick Hækkerup (S) sikret, at Folketingets retsudvalg løbende er blevet orienteret om udviklingen i kriminalitetsbilledet, og medlemmerne har blandt andet hørt politiets ledelse fortælle om de genopblussede bandekrige.”

Det er helt logisk, at det vil forholde sig sådan under en alvorlig krise. Blandt en række indvandrergrupper befinder der sig en langt større andel af afstumpede elementer, bevist gennem tallene for kriminalitet. Under en krise vil sådanne personer kun se sig fristet til at accelerere deres kriminelle forehavender. Intet nyt under solen. Sådan ville det også se ud under f.eks. et alvorligt og længerevarende strømnedbrud.

”I Sverige har politikerne givet politiet ekstra ressourcer i forsøget på at standse den onde spiral af vold, trusler, likvideringer og attentater, der er fulgt i bandernes kølvand og har udløst kaos i flere byer og kvarterer.”

I naturlig forlængelse af det første eksempel ser det selvfølgelig klart værre ud i Sverige, hvor politikerne hårdere end nogen andre steder har arbejdet for at afskaffe Sverige som nation.

”Den største bekymring er, at mange med indvandrerbaggrund mister fodfæste på arbejdsmarkedet. Hvis genåbningen af samfundet trækker ud, vil det gå ud over de indvandrere, som har fundet beskæftigelse i løbet af de senere års højkonjunktur.”

Igen: Naturligvis. Når bestemte grupper, og det er mange forskellige grupper, i snit er langt lavere kvalificerede end etniske danskere, vil de være de første til at miste deres arbejde. Hvad skulle især en privat arbejdsgiver ellers gøre? Fyre de dygtigste? Næppe. Han eller hun vil afskedige de ringeste, som langt oftere er personer med etniske rødder i den tredje verden.

”At der er meget på spil, har Finansministeriet i flere omgange dokumenteret. Ministeriet har beregnet, at ikkevestlige indvandrere og deres efterkommere vil koste statskassen mere end 30 milliarder kroner om året frem til år 2100. I ministeriet er man opmærksom på, at et økonomisk tilbageslag i forlængelse af coronakrisen vil sende flere indvandrere tilbage til en tilværelse på overførselsindkomst.”

Thomas Larsen fremfører desværre her den efterhånden nogle år gamle svindelhistorie fra Finansministeriet, der ganske uden belæg påstår, at den ikkevestlige indvandring ”kun” vil koste mere end 30 milliarder kroner årligt i de næste 80 år. Det er naturligvis en uantagelig og uvidenskabelig antagelse. Jo flere med baggrund i den tredje verden, jo mere vil det koste. Udgiften for de etnisk danske skatteydere vil derfor være langt større om f.eks. 20 år, hvis udviklingen fortsætter. Af den simple grund, at der vil være en større andel med ikkevestlig baggrund end i dag, så længe vi ikke gør noget andet.

Man må sige, at en krise som corona er fremkaldervæske i allerhøjeste grad. Det er glædeligt, at Berlingske lader Thomas Larsen skrive så mange fornuftige ting, som han vitterligt gør.

Coronakrisen viser uden for enhver rimelig tvivl i skærpet form, at masseindvandringen fra den tredje verden er en ulykke, som må standses og vendes. Danske politikere kommer snarest til – med mindre de ønsker en de facto afvikling af den danske stat, Danmark og først og fremmest de etniske danskere – at beslutte en politik, der reducerer antallet og andelen af personer fra den tredje verden i Danmark så betragteligt, at dette eksistenstruende spørgsmål aldrig igen kan opstå.

Det betyder hjemsendelser af mange hundredetusinder, på retsstatens og Grundlovens grund, og det kommer til at ske, her, som det vil gøre det i Sverige. Danske politikere kan lige så godt finde ud af det før end siden.

Tak til Thomas Larsen for en interessant klumme. I denne klumme giver jeg så min vurdering af, hvad konsekvensen af Thomas Larsens korrekte betragtninger må betyde.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Mikael Jalving
25.11.20, 11:12
En blå regering havde ikke overlevet en skandale som denne i 48 timer. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
25.11.20, 09:16
Regeringens utilgivelige, sundhedsfarlige svineri nær badesø Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
24.11.20, 16:09
Hvad man vidste i forvejen, er nu grundigt, videnskabeligt belyst Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
24.11.20, 10:57
Begravede mink i forrådnelse er allerede kommet op til overfladen Læs mere
Af Nauja Lynge
24.11.20, 10:04
Borgerne mister den grundlæggende tro på at loven overholdes, og at demokratiet altid skal være søjlen, der rager op over alt andet. Læs mere
Af Rune Lund
24.11.20, 09:30
- uambitiøst forslag til grøn skattereform fra regeringen Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
23.11.20, 13:17
De dræbte mink i massegravene kan være farlige for drikkevandskvaliteten og dermed for folkesundheden, Mette Frederiksen Læs mere
Af Mikael Jalving
22.11.20, 10:00
Islam har altid handlet om magt og autoritet i nutiden. Nu har sognepræsten i Skive skrevet en vejviser til Muhammed, der er værd at læse. Læs mere
Af Marie Høgh
21.11.20, 22:08
Med et nyt lovforslag om tvangsoversættelse af alle prædikener på andre sprog end dansk sætter regeringen uden at blinke åndsfriheden over styr. Ja ja – jeg ved godt, det har til formål at ramme islamister, men tror regeringen selv på, at den derved forhindrer terror, død og ødelæggelse og islamisering af Vesten? Næppe. Men intet skal gå under regeringens radar – heller ikke åndelige forhold. Hjerteforhold – som troen er. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
20.11.20, 21:53
Skal man være fanatisk? Nej! Skal man være realist i forhold til etnicitet? Lige så meget ja! Læs mere