Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Hjemsendelser er vejen frem for at slippe af med klankultur og bestialsk kriminalitet

Tal fra den nye tænketank Unitos viser tydeligt, at det er på høje tid at sende de personer, som har kvitteret for let adgang til Danmark med kriminalitet og klanmentalitet, væk herfra.

Tænketanken Unitos er en af de virkelige nyskabelser på den akademiske front, hvad angår konsekvenserne af indvandring fra den tredje verden til Danmark. Tænk engang, en tænketank, der er videnskabeligt orienteret, hvilket vil sige at være kvantitativt orienteret. Det er nu engang sådan, at virkeligheden bedst undersøges, når man har pålidelige data, der fortæller, hvad vej udviklingen går.

Med fem dages mellemrum har Unitos offentliggjort statistisk materiale ved hjælp af særkørsler hos Danmarks Statistik og hos Justitsministeriet. Kan man betale for det, er der virkelig noget at hente.

Den 19. februar kunne Unitos fortælle, at tallene viser, at mænd født i årene 1985-87 har forskellige andele, der er dømt efter straffelov, særlov eller færdselslov ved alderen 30 år. Det er lidt over halvdelen af dem med dansk oprindelse (det med ”dansk” oprindelse er et særskilt problem, fordi mange fra den tredje verden forsvinder ud af kategorien fra 3. generation, men den tager vi en anden gang), og det er da en alt for stor andel, synes også jeg.

Ser man dog på figuren, står det klart, at kun vietnamesere har en lavere andel. Alle andre 12 målte grupper ligger over danskere, ni grupper voldsomt over med de værste med over 80 pct. med en dom. Næsten alle grupper stammer fra muslimsk dominerede lande.

I dag den 24. februar offentliggjorde Unitos så en undersøgelse, der alene ser på alvorlig kriminalitet. Her er kun medtaget dem, der har fået en betinget eller ubetinget frihedsstraf.

I denne langt alvorligere kategori er tallene ikke overraskende (sådan er det altid med ekstremer) endnu mere hårrejsende, end når færdselsforseelser medtages. Den undersøgte gruppe er 30-34-årige mænd med efterkommerbaggrund, altså født og opvokset i Danmark. Disse grupper er sammenlignet med danskere. Her følger de vigtigste tal:

12 pct. af 30-34-årige danskere havde pr. 31. december 2018 modtaget en betinget eller en ubetinget frihedsstraf. En sådan straf havde 48 pct. af libanesere (som oftest palæstinensere), 45 pct. af marokkanere, 29 pct. af tyrkere, 28 pct. af pakistanere, 27 pct. af ”jugoslavere” (opløst som stat som bekendt) og 26 pct. af iranere.

Det er nogle forskelle, der vil noget. Efterkommere fra en række lande fra den tredje verden kvitterer for det danske samfunds rigdom og overbærenhed ved i langt større tal, opgjort ved andel, end danskerne at begå grov kriminalitet. Det er noteret.

Unitos’ afslørende tal stemmer alt for godt overens med udviklingen i Sverige. Udviklingen hinsidan er selvsagt langt værre, fordi de svenske eliter har arbejdet langt hårdere end de danske på at afvikle et nationalt hjem for etniske svenskere.

I Weekendavisen fra i fredags har den bedste journalist i de etablerede medier i disse år, Leny Malacinski, en artikel, der hedder ”Monopol på vold” (desværre ikke online). Fra denne artikel stammer underoverskriften til dette indlæg, »Så vælger en af drengene at urinere på mig og filme det«.

De svenske etablerede medier har i årtier været de værste i den vestlige verden til at undertrykke demokratisk debat, til at undertrykke ytringsfriheden. Nu kommer det så frem, at de såkaldte fornedringsrøverier er vokset voldsomt i omfang fra 1.200 i 2016 til 2.500 i 2019.

En tidligere politimand i Sverige, Mustafa Panshiri, (lyder som en oplagt kandidat til ikke at være en af de hjemrejsende i tidens fylde) udtaler: »Det er ret tydeligt, at der er et etnisk aspekt. Min teori er, at gerningsmændene vælger ofre, som de ved ikke har voldskapital til at hævne sig. Det er svenske unge, de er ikke i en klanstruktur, de har ikke en storfamilie eller fætre, der kan forsvare dem. I Sverige har vi givet voldsmonopolet til staten, og gerningsmændene ved, at staten ikke beskytter de ofre særligt godt.«

Jeg har tidligere skrevet om klankulturens ødelæggende normer her.

Svenske, individualiserede unge er i dag forsvarsløse mod ydmygelser, tortur og røverier fra klanmennesker fra den tredje verden, netop fordi den svenske, og den danske, kultur i høj grad er individuelt baseret i modsætning til kollektivet, hvor 10 overfalder én.

Den svenske underklasse, arbejderklasse og lavere middelklasse har i årtier været ofre for dette fænomen. Et svensk studie fra 2005 viser det. Her fortæller psykopatiske unge med indvandrerbaggrund, hvordan de nyder at ydmyge svenske unge.

Heller ikke for 15 år siden handlede det primært om at stjæle mobiltelefoner og penge. Det handlede og handler i dag altovervejende om at ydmyge og nedgøre den ”anden” klan. »Vi krigar mot svenskarna,« sagde de allerede til de svenske forskere for 15 år siden.

Lad os opsummere i forhold til Unitos’ nye oplysninger og i forhold til de nyeste oplysninger fra et Sverige, der er måske 20 år foran Danmark i etableret elitevanvid, hvad angår masseindvandring fra den tredje verden:

De vesteuropæiske lande har nu i mange årtier med en i historiens lys uhørt generøsitet taget imod et enormt antal mennesker med en helt anden etnisk, religiøs og kulturel baggrund end vores egen. Dette dekret fra vores ledende politikere har medført enorme lidelser for etniske danskere, for etniske svenskere og for en lang række andre etniske europæere.

Eksperimentet har for længst vist sig at være fejlbehæftet i en grad, der er nærmest komisk, hvis ikke det var så alvorligt.

Fejl skal som bekendt rettes, hvis det overhovedet er muligt. Det kan ingen som udgangspunkt være uenig i. Med tallene i hånd er konklusionen, at tre-fire-fem-seks årtiers masseindvandring objektivt set har været en fejl.

Og vi retter fejl, ikke sandt? Vi standser derfor denne indvandring og påbegynder omfattende hjemsendelser på grundlovens og retsstatens grund, ikke sandt?

Det er faktisk ikke svært at nå til den konklusion, når man kender til de kvantitative målte fakta.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Mikael Jalving
29.03.20, 09:30
Vi står over for ikke én eller to plager, men fire. Hyp-hyp! Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
28.03.20, 20:42
Jeg er ensporet og har derfor læst den ca. 15 gange. Læs mere
Af Alex Vanopslagh
27.03.20, 17:13
Corona-krisen er besværlig at håndtere politisk. Og selvom tiden er ikke til politisk skyttegravskrig og rævekager, er der dog en række politiske diskussioner, der efterhånden trænger sig på. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
27.03.20, 13:30
Der er andet og mere end Netflix og news at holde sig til. Find ind i litteraturens store fortællinger, der kan vise os menneskets sårbarhed og sætte vores udsatte tilværelse i perspektiv. Læs mere
Af Henrik Højlund
27.03.20, 12:18
For mange af os er det lidt som en ferie, men så alligevel ikke. Vi savner hverdagen med alle dens konsekvensfuldhed. Læs mere
Af Isabella Arendt
27.03.20, 07:36
Selv om der bestemt også er behov for sild og øl fra Bilka, så vil jeg bestemt mene, at behovet for åndelighed er større påskemorgen. Det ville klæde de borgerlige partier at kæmpe bare en anelse for også vores kulturelle og åndelige liv i denne tid – ikke kun vores forbrug. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
26.03.20, 20:49
Det ved vi ikke, men kombinationen af en enorm uproduktiv indvandrerbefolkning – i snit – og en økonomisk nedsmeltning gør det til en mulighed, til en sandsynlighed. Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
26.03.20, 15:58
Med Covid-19 som undskyldning bliver demokratiet sat helt ud af kraft i Ungarn Læs mere
Af Signe Munk
26.03.20, 15:30
Vi skal rose hinanden, for danskerne har gjort det, som skulle til. Det, man bør, og ikke det, man har lyst til. Vi er mennesker med sociale behov, så isolation er faktisk ret svært for de fleste. Men det går godt. Læs mere
Af Nauja Lynge
26.03.20, 12:16
Privathospitaler er blevet bedt om at lukke og aflevere udstyr, selvom de kan lukke ned med én dags varsel. Er det rigtigt at gøre? Læs mere