Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Mattias Tesfaye underminerer bevidst det danske samfund – og taler bull shit for at skjule det

Man må sige, at masken er kastet hos Mattias Tesfaye.

Weekendavisens Leny Malacinski er i øjeblikket den skarpeste journalist i den etablerede presse, hvad angår udlændingepolitik. Hendes artikel i Weekendavisen den 9. august 2019 (desværre bag betalingsmur) var et studie i ærlighed, idet Leny Malacinski med tallene i hånden kunne konstatere, at der ikke blev ført en stram udlændingepolitik i Danmark.

Nu har Leny Malacinski fulgt op med en artikel, der klæder udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye af til skindet. Mattias Tesfaye afsløres som den hule bedrager, han er, når han lader det fremstå, som om han går ind for en stram udlændingepolitik.

Mattias Tesfaye lægger i interviewet ud med at indrømme, at Danmark er et mindre liberalt land end for få årtier siden som følge af den ikkevestlige, helt særligt muslimske, indvandring. Hør ham bare:

”Indvandring har gjort Danmark til et mindre liberalt land. Det mener jeg er indiskutabelt. Havde vi ikke haft 50 års indvandring, havde vores lovgivning været langt mere liberal i dag. Jo mere indvandring, jo stærkere en statslig regulering er der nødt til at være, og den regulering gælder alle. Det er vi nok nødt til at erkende i en folkevandringstid.”

Allerede her læser vi om defaitisten, der for længst ligger og spræller og har overgivet sig. Udsagnet ”Det er vi nok nødt til at erkende i en folkevandringstid”, er det samme som at sige, at vi i Danmark ikke kan gøre noget som helst for at standse flodbølgen af mennesker fra den tredje verden. Mattias Tesfaye vil i hvert fald ikke.

Vi fortsætter med endnu et citat af den ivrige minister:

”De danske friskoler er en stolt del af dansk skoletradition. De er en sjældenhed i international sammenhæng, men vores friskolelovgivning i dag er mindre liberal end for 20 år siden. Ikke på grund af danske eller jødiske eller katolske skoler, men specifikke muslimske friskoler. Vi vil også vedtage en bedre fordeling af gymnasieelever, der kommer til at påvirke det frie gymnasievalg. Det er en direkte konsekvens af indvandringen, og det rammer alle. Jeg synes, det er trist, men det er bedre end at affinde sig med en liberal tilgang og se parallelsamfundene vokse frem.”

Ok. Ministeren indrømmer blankt, at politikerne indskrænker og indskrænker frihedsrettighederne på grund af den store og voksende andel af først og fremmest muslimer. Mattias Tesfaye virker helt rolig ved tanken.

Leny Malacinski begynder at sætte tommelskruerne på og viser hermed sin fornemme journalistiske habitus:

”Er prisen for at modtage mellemøstlige indvandrere så, at alle lever i et mindre liberalt land?”

Det er, hvad man kan kalde et klart spørgsmål. Det er ren fremkaldervæske. Hvad svarer ministeren til det?

”Det er en fælles vesteuropæisk erkendelse i disse år, at indvandring gør vores samfund mindre liberale. 24-års-reglen var aldrig blevet indført, hvis vi ikke havde haft mellemøstlig indvandring. I Mjølnerparken kan du ikke blive familiesammenført, fordi området står på en bestemt liste. Folk i bestemte boligområder er nødt til at sende deres børn i vuggestue, hvis de vil have børnepenge. Vi laver så vidt muligt lovgivning, der ikke generer utilsigtet, men jeg får henvendelser hver uge fra folk, som lovgivningen ikke var tilsigtet.”

Mattias Tesfaye ikke så meget som virrer med øjnene, så vidt man ellers kan læse. Mattias Tesfaye gennemfører flere og flere indskrænkninger af frihedsrettighederne på grund af indvandringen. Han er en smule beklagende i sit udtryk, men gør det med fast hånd.

Leny Malacinski sætter sin næstsidste trumf på ved at spørge ministeren:

”Kan Danmark som liberal stat så ikke overleve indvandring fra Mellemøsten?”

Og Mattias Tesfaye svarer:

”Ikke på samme måde som for 30 år siden.”

Nå nej, klart, klart. Danskerne skal da bare finde sig i at se deres demokrati, frihedsrettigheder, civilsamfund, tillid og meget mere indskrænket, fordi tilfældige paver som Mattias Tesfaye administrerer og lovgiver Danmark til et stadig mindre frit land.

Vi mangler klimaks, dér, hvor Leny Malacinski bliver helt konkret og adresserer de internationale konventioner, der truer med at forandre Danmark for altid:

”Hvis problemet er den mellemøstlige indvandring, vil du så hellere gøre vold på dansk lovgivning end at gøre op med konventionerne?”

Sjældent er en ansvarlig minister i nyere tid blevet gået så hårdt til. Mattias Tesfaye må have været forbløffet. Sådanne spørgsmål stiller etablerede journalister bare ikke til ministre. Mattias Tesfayes svar er mindeværdigt, fordi det til fulde fortjener betegnelsen bull shit, hvor man svarer, mens man er aldeles ligeglad med, om man eventuelt lyver så stærkt, som en hest kan rende. Her kommer Mattias Tesfayes svar:

”Jeg kan godt forstå, at folk er frustrerede og får lyst til at trække i håndbremsen og sige stop. Men jeg tror på, at det danske folkestyre kan bevare den liberale opfattelse af, at mennesker har individuelle rettigheder. Hvis vi holder tilstrømningen i ro, ikke bare i nogle år, men nogle årtier, og gør mere for at integrere, er mit bedste gæt, at vi kan komme styrket ud af det. Der er også nogle, der vil afliberalisere endnu mere, men vi kommer ikke til at bryde med grundloven, retsstaten eller konventionerne.”

Det er her, at Mattias Tesfaye taler bull shit, Bemærk det helt afsindige sludder med at kæde grundloven og retsstaten sammen med konventionerne. Vi tager lige den absurde udtalelse igen:

”…men vi kommer ikke til at bryde med grundloven, retsstaten eller konventionerne.”

Sammenkædningen af grundlov og retsstat på den ene side og konventioner på den anden side er det egentlige bull shit. Uden at være en direkte løgn er Mattias Tesfaye tydeligvis helt ligeglad med, at det ene og det andet er som ild og vand og derfor aldrig kan hænge sammen.

Det er på grund af konventionerne, at Danmarks grundlov og retsstat vil blive undermineret i årene fremover, så længe vi ikke omfortolker konventionerne og påbegynder hjemsendelser af hundredetusindvis af utilpassede. Grundlov og retsstat kan aldrig nævnes på samme niveau som konventioner, som altid ligger uden for dansk lov og ret.

Jeg mistænker Mattias Tesfaye for at være fuldt ud klar over, at han taler bull shit, men derfor skal han jo ikke dø i synden af den grund.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye er en usselryg og en karrierepolitiker. At han er karrierepolitiker, undrer ingen, thi det er der så mange, der er, men han er en usselryg, fordi han givetvis godt ved, at han taler bull shit i stedet for at tale sandhed.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Alex Vanopslagh
13.07.20, 17:09
Alle er forfærdede over sagen om stakkels demente Elses umenneskelige behandling, men de automatiske svar – flere penge og flere regler – vil næppe forhindre den slags sager i at opstå. Der er brug for et nybrud, hvor borgeren kommer før systemet. Læs mere
Af Louis Jacobsen
12.07.20, 20:53
Til efteråret planlægges det at hæve pensionsalderen yderligere, men det går ikke. Læs mere
Af Gitte Seeberg
12.07.20, 09:28
Når en regering griber til så omfattende og indgribende foranstaltninger som forsamlingsforbud, mulighed for at tvangsvaccinere borgere, tvangslukning af store dele af erhvervslivet og neddrosling af medier som TV 2 og DR og grænselukninger, så skal beslutningerne kunne retfærdiggøres og forsvares. Lad os komme tilbage til normale retstilstande nu. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
11.07.20, 16:35
Den totalitære techgigant tåler ikke ytringsfrihed. Læs mere
Af Mikael Jalving
11.07.20, 11:00
Biologi betyder også noget, og tak for det. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
11.07.20, 10:21
Vi bliver nødt til at forholde os til, om udlændinge skal bestemme, hvem der må være i Danmark. Læs mere
Af Marie Høgh
10.07.20, 16:30
Det er bekymrende, at det eneste, der kan samle borgerligheden, er kampen mod islam. For hvis der er noget, vores egen kultur har brug for, er det et selvopgør. Læs mere
Af Martin Ågerup
09.07.20, 16:51
Sidste blog i sommerserien: Sådan kan de borgerlige trække Danmark i en blå retning Læs mere
Af Peter Kofod
09.07.20, 15:20
Angela Merkel risikerer at ødelægge Europa med sin planlagte reform af EU´s asylpolitik. Hendes "wir schaffen das"-politik spøger stadig. Læs mere