Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Manipulerende undersøgelse gør ikkevestlige unge bedre end danske unge til at tage uddannelser

»Hvis man tager højde for den baggrund, unge med ikkevestlig baggrund har …« = ikke at undersøge virkeligheden.

Vi kender fænomenet fra statistikkerne over kriminalitet. Først korrigerer Danmarks Statistik for ikkevestlige efterkommeres alder, derpå for såkaldt socioøkonomisk status og endelig for enten familiens uddannelses- eller indkomstniveau (s. 116-119).

Vupti, på den vis får man nedbragt indekstal 345 (danskere: indeks 90) til indeks 201. Man ser det for sig: En ung etnisk dansk mand er blevet slået halvt eller helt til lirekassemand af en ikkevestlig efterkommer, men midt i trængslerne kan danskeren glæde sig over, at efterkommeren ved statistikkernes korrektion slet ikke er så kriminel, som man ellers skulle tro.

Nu har tænketanken DEA lavet et lignende nummer, hvad angår uddannelser. DEA kalder sig selv en uafhængig tænketank, men det forhindrer den ikke i at benytte sig af venstrefløjens metoder, når virkeligheden skal smukkeseres.

DEA har sammenlignet ikkevestlige unge med danske unge på følgende måde:

»Andelen af unge med en videregående uddannelse ti år efter 9. kl. er højere blandt ikke-vestlige unge sammenlignet med danske unge, hvis man sammenligner unge, hvor forældrene havde samme indkomstniveau

Hopla, vi lever vel nok godt. Her er på almindeligt dansk, hvad DEA har gjort (og Danmarks Statistik mange gange før dem):

DEA har altovervejende set på den dårligst stillede del af danskerne, mens DEA har set på et udsnit af de ikkevestlige, der er langt tættere på gennemsnittet for denne gruppe. Det betyder, at DEA stort set har sammenlignet æbler med pærer. Det er således ikke overraskende, at DEA kan konkludere, at de ikkevestlige gør vældige fremskridt i forhold til danske unge.

At ikkevestlige i højere grad end tidligere gennemfører uddannelser, er en kendsgerning, men det er også et faktum, at ikkevestlige i langt højere grad ikke kan få et arbejde, fordi deres karakterer er markant lavere end danskeres i snit.

I fortættet form ser det fortsat sådan her ud:

De ikkevestlige, også i tredje generation, får langt lavere karakterer end danskerne i snit i grundskolen. I gymnasiet klarer efterkommerne sig nærmest ikke bedre end indvandrerne, som ligger langt efter danske unge. Samlet set uddanner de sig stadig langt mindre, men det er efterhånden mest mændene, det drejer sig om. På grund af de lavere karakterer for både mænd og kvinder i forhold til danskere af begge køn er efterkommermænd og -kvinder følgelig i væsentlig højere grad uden for arbejdsmarkedet end danskerne, al uddannelse til efterkommerkvinderne til trods.

Således ser virkeligheden ud, altså den virkelige virkelighed, ikke det skønmaleri, som DEA forsøger at tegne.

Tak til DEA for at forsøge at gøre os alle en smule dummere, end vi var i forvejen. Heldigvis har vi set det hele før, og det gør det nemt at konstatere, at heller ikke denne gang har kejseren noget tøj på.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Rune Toftegaard Selsing
21.01.20, 22:21
Eneste løsning er lovgivning. Gøre det strafbart at forskelsbehandle politiske holdninger Læs mere
Af Marie Høgh
21.01.20, 22:11
Biskopperne vil reducere Folkekirkens CO2 udledning med 70 procent inden 2030. Umiddelbart rummer det symbolpolitiske forslag varm luft nok til at opvarme alle landets middelalderkirker helt indtil undergangen og Kristi genkomst. Og mens vi venter, vil biskopperne åbenbart lægger kirkehus til den identitetspolitiske syge, ekstreme selvrealisering og overopmærksomhed på os selv, som desværre (næsten) altid følger klimaaktivismen. Læs mere
Af Martin Ågerup
20.01.20, 20:45
Dollarmilliardærerne ejer ikke størstedelen af den globale formue, men 2,4 pct. Læs mere
Af Harun Demirtas
20.01.20, 14:52
En ny rystende rapport viser, at muslimske kvinder fortsat er udsat for social kontrol i forhold til deres ægteskab. Det skal der laves om på. Vejen går gennem moskeerne, hvor der skal gøres op med kvindeundertrykkende holdninger. Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
20.01.20, 14:52
Nationalkonservative EU-modstandere fylder i debatten, men har ikke opbakning i befolkningen Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
20.01.20, 11:12
Politikerne kan ikke sidde den nuværende udvikling, hvor Facebook vurderer og blokerer, overhørig, og det kan blive farligt. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
19.01.20, 22:20
Det går muntert for sig i den fagre, nye, politisk korrekte verden. Underholdningsværdien er uovertruffen. Læs mere
Af Martin Ågerup
19.01.20, 21:44
For en gangs skyld er jeg enig med Enhedslisten. Borgmestre skal ikke tjene ekstra på bestyrelsesarbejde. Folketinget bør gribe ind. Læs mere