Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Danmarks Statistik undergraver vores adgang til information om indvandringens konsekvenser – 100.000 flere ikkevestlige end hidtil oplyst

Kun særkørsler til titusinder af kroner får flere tal frem.

Der skal lægges mere end 100.000 med hel eller delvis ikkevestlig baggrund til den mere end halve million ikkevestlige, som Danmarks Statistik for skatteyderkroner hidtil har været så nådige at oplyse danskerne om. Det kom frem for to dage siden i Berlingske, fordi den politisk korrekte forsker Hjarn von Zernichow Borberg har fået foretaget en særkørsel hos Danmarks Statistik.

Hjarn von Zernichow Borberg er så glad, så glad, idet han ser det meget højere tal som udtryk for noget godt, idet han udtaler:

»Hvis det skulle være så katastrofalt for os allesammen, at mange har udenlandsk baggrund, så kan man jo undre sig over, at det går så godt i Danmark.«

Lad os glemme det barnlige udbrud fra en mand, der åbenbart ikke har tænkt sig at være voksen sammen med os andre, og gå over til realiteterne. Hvad betyder disse nye tal nemlig? Adskilligt.

For det første vil det naturligvis sige, at den store udskiftning af de etniske danskere går endnu hurtigere end hidtil antaget, når antallet af ikkevestlige i stedet for at udgøre godt 500.000 er på mere end 600.000 personer. Det gælder også, skønt nogle af de ekstra godt 100.000 har delvist etnisk danske rødder.

Det kan bedst illustreres i Ishøj Kommune, hvor (uden at medtage de nye, højere tal) de ikkevestlige udgør 33 pct. af befolkningen, men afsindige 55 pct. af børnefødslerne. I hele Danmark udgør de ikkevestlige (stadig uden at medtage de nye tal) 9 pct. af befolkningen, men står for 16 pct. af børnefødslerne. I en ynkelig artikel fra Berlingske fremhæves Danmarks Statistiks tidligere fremskrivninger, som dels har taget grumme fejl tidligere og dels helt udelader at medtage tredje og følgende generationer. Artiklen undlader også at nævne, at ikkevestlige er meget yngre i gennemsnit end etniske danskere, og at de får børn tidligere, hvilket ses i de ovennævnte 9 vs. 16 pct. og i Ishøj 33 vs. 55 pct.

For det andet betyder det, at udgiften til mennesker med rødder i ikkevestlige lande givetvis er højere end de 35 milliarder, som de kostede ved den seneste opgørelse, som i sig selv helt skandaløst er tilbage fra 2016. Tallet er i stedet mindst 40 milliarder nettokroner årligt. Dette tal vil selvfølgelig – fraset mindre op- og nedture som følge af de økonomiske konjunkturer – stige og stige, hvis antallet stiger. Det er ikke raketvidenskab.

For det tredje og sidste (i denne ombæring) betyder det, at vi for fremtiden ikke kan have tillid til, at Danmarks Statistik af sig selv leverer de oplysninger, som vi har krav på. Danmarks Statistik vil sikkert forsvare sig med, at en del af deres indtægtsgrundlag kommer fra særkørsler, som andre betaler, men det er ingen undskyldning, når det gælder det eksistentielle spørgsmål, som den ikkevestlige indvandring er. Det kan her nævnes, at Danmarks Statistik tidligere har skudt grotesk ved siden af, idet det i 2018 kom frem, at Danmark allerede da havde nået det antal ikkevestlige, som Danmarks Statistik først regnede med i 2050, et fejlskud på 38 år (sic!).

Fra nu af handler det alene om at bibringe danskerne den viden, at kun standsning og massive hjemsendelser af mange hundredetusinder utilpassede ikkevestlige kan sikre et Danmark for de kommende generationer af danskere. Jeg har for to år siden skitseret, hvordan det kan gøres på en ordentlig måde.

Indtil da kan Danmarks Statistik sidde og skamme sig.

P.s.:

Det skal understreges, at Danmarks Statistik ved lov er en uafhængig institution, der selv afgør, hvad de vil undersøge og hvad ikke.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Rune Toftegaard Selsing
21.01.20, 22:21
Eneste løsning mod Facebooks egenrådige fremfærd er lovgivning. Gøre det strafbart at forskelsbehandle politiske holdninger. Læs mere
Af Marie Høgh
21.01.20, 22:11
Biskopperne vil reducere Folkekirkens CO2-udledning med 70 procent inden 2030. Umiddelbart rummer det symbolpolitiske forslag varm luft nok til at opvarme alle landets middelalderkirker helt indtil undergangen og Kristi genkomst. Og mens vi venter, vil biskopperne åbenbart lægger kirkehus til den identitetspolitisk syge, ekstreme selvrealisering og overopmærksomhed på os selv, som desværre (næsten) altid følger klimaaktivismen. Læs mere
Af Martin Ågerup
20.01.20, 20:45
Dollarmilliardærerne ejer ikke størstedelen af den globale formue, men 2,4 pct. Læs mere
Af Harun Demirtas
20.01.20, 14:52
En ny rystende rapport viser, at muslimske kvinder fortsat er udsat for social kontrol i forhold til deres ægteskab. Det skal der laves om på. Vejen går gennem moskeerne, hvor der skal gøres op med kvindeundertrykkende holdninger. Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
20.01.20, 14:52
Nationalkonservative EU-modstandere fylder i debatten, men har ikke opbakning i befolkningen Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
20.01.20, 11:12
Politikerne kan ikke sidde den nuværende udvikling, hvor Facebook vurderer og blokerer, overhørig, og det kan blive farligt. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
19.01.20, 22:20
Det går muntert for sig i den fagre, nye, politisk korrekte verden. Underholdningsværdien er uovertruffen. Læs mere
Af Martin Ågerup
19.01.20, 21:44
For en gangs skyld er jeg enig med Enhedslisten. Borgmestre skal ikke tjene ekstra på bestyrelsesarbejde. Folketinget bør gribe ind. Læs mere