Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Et opgør med den nuværende velfærdsstat – den nye regering har åbnet mine øjne

Jeg havde glemt, hvordan de røde partier sviner med andre folks penge.

Som Liberal Alliances Henrik Dahl så rigtigt har påpeget, har vi for første gang i 18 år fået en finanslov, hvor det er særinteresserne, der har fået overtaget. Det er groft sagt især pædagoger og visse grupper af indvandrere, der kan juble, skønt de alligevel aldrig bliver tilfredse. Stort set alle andre grupper kan se frem til afgiftsstigninger af forskellig slags.

Havde det stået til partierne til venstre for Socialdemokratiet, var der blevet svinet med pengene for alvor. Nyttesløse klimatiltag og voldsomme skattestigninger havde været resultatet. Er man venstreorienteret, er man bare så glad for at bruge andre menneskers penge.

De røde kan også som altid underminere i undervisningssektoren. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har netop meddelt, at en pulje til særligt begavede børn skal afskaffes. De 65 millioner skal over de næste fire år i stedet gå til de svageste børn. Som om det vil gøre nogen forskel på dem med det antal, der er, ikke mindst af elever med ikkevestlig baggrund.

Misforstå mig ikke her. Hvis ikke folkeskolen var blevet systematisk ødelagt af reformpædagogikken over de seneste fire-fem årtier, ville det selvfølgelig ikke være nødvendigt at bruge skattekroner på særligt talentfulde børn. Disse børn ville blive opdaget af lærerne og tilbudt de nødvendige ekstra faglige udfordringer.

Sagen er dog sigende, fordi den fortæller os to ting. For det første at Pernille Rosenkrantz-Theil aldrig skulle have forladt Enhedslisten og for det andet, at vi her ser et ekko af Ritt Bjerregaards berygtede mantra fra 1970’erne om, at ”hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære” (jeg har fra en kilde, at nu afdøde socialdemokratiske borgmester i Albertslund, Finn Aaberg, har udtalt, at hun rent faktisk sagde dette berygtede, som hun længe har benægtet).

Tilbage til økonomien: Ikkevestlige indvandrere og efterkommere kostede netto skatteyderne 35 milliarder kroner i 2016. Det er naturligvis ren svindel og humbug fra Finansministeriets side, når man i maj 2018 skrev, at

»Ikke-vestlig indvandring og efterkommere koster varigt 33 mia. kr. om året frem til år 2100

Fraset udsving i positiv og negativ retning ved henholdsvis høj- og lavkonjunkturer vil beløbet naturligvis stige hele tiden, så længe der kommer flere og flere hertil, og så længe de, der allerede er her, står for en langt større del af børnefødslerne set i forhold til deres andel, nemlig 16 pct. i forhold til 9 pct. pr. 1. januar 2019.

I et stort set monoetnisk og monukulturelt Danmark ville jeg være villig til at betale mere til den fælles kasse, end jeg er i en situation, hvor en stor og voksende del af mine skattekroner går til at forsørge mennesker, som jeg intet fællesskab har med, som underpræsterer massivt i snit, som er voldsomt overkriminelle i snit, og som for en stor dels vedkommende foragter mit fædrelands idealer.

Når jeg samtidig har oplevet en venstrefløj, inklusive Socialdemokratiet, der bare ikke kan holde fingrene fra andre menneskers tegnebøger, må jeg konstatere, at Nye Borgerlige og Liberal Alliance har haft mere ret på dette punkt, end jeg selv hidtil har haft.

Økonomisk regner jeg egentlig stadig mig selv for en slags socialkonservativ, men tidernes ugunst gør, at jeg i øjeblikket er mindre social, så længe dette ord dækker over uansvarlig omgang med andres surt tjente midler.

Jeg plejer at sige, at der højst er ét menneske, jeg er helt enig med, og det er jeg så ikke engang altid, fordi jeg kan blive i tvivl og flytte mig, hvis virkeligheden tilsiger det. Det har virkeligheden gjort, altså flyttet sig, og det er på høje tid, at jeg flytter med. Det være hermed gjort.

Glædelig jul!

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Morten Uhrskov Jensen
24.02.20, 18:13
Tal fra den nye tænketank Unitos viser tydeligt, at det er på høje tid at sende de personer, som har kvitteret for let adgang til Danmark med kriminalitet og klanmentalitet, væk herfra. Læs mere
Af Jens Kindberg
24.02.20, 13:38
Er danske politikere virkelig så langt fra almindelige borgere, som den tidligere statsminister afslører i et indlæg på Facebook, hvor han brokker sig over p-forholdene i København. Læs mere
Af Utku H. Güzel
23.02.20, 14:43
Selvom det står klart, at krigen i Syrien er skabt af udefrakommende grunde, og at de vestlige lande har en meget stor finger med i spillet, så prøver man fortsat at skabe en anden historie. Det er til at brække sig over. Læs mere
Af Mikael Jalving
23.02.20, 10:30
Dannelse skal hverken afspejle eller efterligne demokratiet, men hæve det, kvalificere det, ja, muliggøre det. Læs mere
Af Martin Ågerup
22.02.20, 00:34
Den danske SU er i forvejen den mest generøse i verden Læs mere
Af Nauja Lynge
21.02.20, 18:06
Folketingets partier har givet samtykke til, at dansk fregat indgår i fransk hangarskibsgruppe, selvom franske interesser ikke flugter med de danske. Det kræver, at Danmark justerer sin arktiske politik. Læs mere
Af Marie Høgh
21.02.20, 13:45
Hvis samtykkeloven bliver en realitet, kvæles det personlige ansvar, tilliden og friheden i slipstrømmen på #MeToo, der næres af mistillid mellem kønnene. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
20.02.20, 19:18
Her kommer min kommentar helt uden Debatten. Læs mere
Af Søren Gade
20.02.20, 15:30
Hvorfor er vores unge blevet så kropsfikserede? Påvirkning fra medierne og influencere bærer med deres deres udstilling af nogle ofte absurde idealer en stor del af skylden for det, der kan ende galt. Læs mere