Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blog. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Ole Hasselbalch er gået bort – et tragisk tab for Danmark

Ole Hasselbalch vil for altid tjene som inspiration for nationalt sindede danskere.

I fredags blev Den Danske Forenings tidligere formand og foreningens juridiske rådgiver indtil sin død, Ole Hasselbalch, bisat fra Asminderød Kirke. I en fin tale af sognepræsten blev Ole Hasselbalchs liv og virke fortalt.

Hvorfor er det, at Ole Hasselbalch skal erindres som en af de største danskere i vores nyeste historie? Det har sine indlysende grunde.

Allerede i 1986 indså Ole Hasselbalch med isnende klarhed, hvilke konsekvenser udlændingeloven af 1983 ville få for Danmark på længere sigt, hvis masseindvandringen fra den tredje verden fik lov til at fortsætte i det uendelige. Danmarks udslettelse son hjemsted for det danske folk ville blive konsekvensen.

Fra 1990 til 2000 var Ole Hasselbalch formand for Den Danske Forening, der blev stiftet i 1987 i protest mod det politiske flertals utilgivelige efterladenhed i udlændingepolitikken. Til sin død var Ole Hasselbalch juridisk rådgiver for Den Danske Forening, hvor han i kraft af sin helt usædvanligt skarpe hjerne og sin enorme arbejdskapacitet var afgørende for, at Den Danske Forening vandt mindst 24 søgsmål, foranlediget af alle hånde antidemokrater, der beskyldte foreningen for racisme, fascisme og nazisme.

Ole Hasselbalch var kold på den helt rigtige måde. Smædeord og kasteskyts, når Ole Hasselbalch holdt tale på offentlige steder, var han aldeles uanfægtet overfor. Han var et lysende eksempel på, at ekstremister af enhver slags ikke skulle standse den nationale kamp, som han deltog i, mere end næsten alle andre, gennem sine bøger om indvandringens konsekvenser.

Hans undermålere til modstandere var langt fra kun venstreekstremister. Politikere fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre godtgjorde gang på gang, når de svinede Den Danske Forening og Ole Hasselbalch til, at deres middelmådighed aldrig var blevet fuldt ud anerkendt. De skulle bogstaveligt talt skamme sig, når vi i dag ved, at Ole Hasselbalch fik ret, og de tog fejl.

Bag sit umiddelbart stramme ydre var Ole Hasselbalch loyal og støttende i en grad, man blev næsten mundlam over. Jeg kendte ham ikke specielt godt, men den første, der ringede til mig efter det politisk motiverede hærværk på min bil og bolig, var Ole Hasselbalch. Jeg skriver ikke dette for at genopfriske det latterlige hærværk, men for at mindes et stort menneske, der var der, hver gang en uret blev begået.

En stor dansker er gået bort, og han kan ikke erstattes. Vi andre må forsøge at bære faklen videre vel vidende, at vi aldrig kan nå Ole Hasselbalchs format.

Ære være hans minde.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen