Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Professor Jørgen Goul Andersen insisterer i udlændingedebatten på at lyde som et levn fra 1990’erne

Man tror, at det er lyv, at han fremhæves som ekspert.

Det er som bekendt sådan, at europæere skiller sig ud fra alle andre grupper på denne jord ved at være betydeligt mindre etnocentriske. Herunder hører til den meget positive side, at man ikke tænker som klanmenneske, hvor alle dem uden for den bredere familie er potentielle fjender, og hvor man derfor kun kan stole på dem, man er beslægtet med.

Hvis man vil læse en begavet bog om klansamfund og deres betydning for samfundet, kan man med fordel begynde med Mark S. Weiners glimrende bog The Rule of the Clan.

Det er et strålende karaktertræk ved den vestlige civilisation, at den stort set har forladt klantænkningen, fordi det så er muligt at bygge samfund, hvor man som udgangspunkt stoler på, har tillid til, sine medmennesker. Er den grundlæggende tillidskultur en realitet, vil man kunne samarbejde om en lang række ting, der bliver til gavn for alle, f.eks. en velfungerende markedsøkonomi, hvor kontrakter overholdes til fordel for begge/alle parter.

Det er dog klogt at bevare et vist mål af etnocentrisme, som vil sige at holde mere af sine egne end af de andre. Vi holder mere af vores familie end af andre, og vi holder mere af vores landsmænd og –kvinder end af fremmede. Jeg burde til det andet desværre skrive, at vi burde holde mere af vores egne end af vildt fremmede. Ulykkeligvis er Vesteuropa og de vestlige aflæggere uden for Europa for længst slået ind på den vej, der bedst beskrives som patologisk altruisme, hvor altruismen – indfølingsevnen over for den anden – er blevet patologisk – sygelig – og hvor altruismen derfor er skadelig for en selv.

Når professorer som Jørgen Goul Andersen og mange, mange flere i eliterne af universitetsfolk, journalister, politikere og kulturlivet generelt råber højere og højere, når danskerne udtrykker mistillid til den førte udlændingepolitik – uden overhovedet at nævne, at problemerne allerede er uløselige, med mindre der sker hjemsendelser i stor stil – er det ikke urimeligt at beskrive det, de foretager sig, som en form for patologisk altruisme.

Samtidig er der dog ikke tvivl om, at det for bemeldte eliter giver dem en form for tilfredsstillelse at mene ”det gode”, at blive klappet på skulderen af ligesindede og af at kunne bilde sig ind at sidde på den moralsk høje hest.

Dette med at være moralsk hævet over os andre giver sig i reglen komiske udslag, idet det ikke med statistik er muligt at konkludere andet, end at masseindvandringen fra den tredje verden har været andet en økonomisk og kulturel katastrofe. Jørgen Goul Andersen er ingen undtagelse, når han til Kristeligt Dagblad udtaler følgende på spørgsmålet, om ikke danskerne reagerer på åbenlyse problemer:

”Jo da, og det er en helt legitim holdning, der er vokset nedefra. Nu vil jeg dog tilføje, at man har skabt en myte om, hvor homogent det danske samfund engang var. Men jeg skal hilse at sige, at da jeg voksede op, var der kæmpe forskel på by- og landkultur, og i øvrigt kunne folk ikke engang forstå hinanden, fordi dialekterne var så forskellige. Så kom 1960’erne og 1970’erne med så mange radikale kulturbrud, at man næsten ikke kan forestille sig det, så jeg stejler altid lidt over konstruktionen af det homogene samfund.”

Man gnider sig lige i øjnene og læser det igen. Jo, den er god nok. Jørgen Goul Andersen argumenterer på samme niveau, som Svend Auken gjorde i 1990’erne. Intet lært, intet glemt. Men hvordan kan Jørgen Goul Andersen dog kaldes en af de førende eksperter på dette område? Hans intellektuelle nysgerrighed efter at finde ud af fænomenerne kan tydeligvis ligge på et frimærke, og desuagtet trækkes han af stalden som en førende forsker, hvad angår indvandringen og dens konsekvenser.

Det er op ad bakke, men så meget mere er der jo at kæmpe for.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Peter Kofod
19.11.19, 09:27
Schengens grænsekontrol fungerer ikke, og folk kan let komme ind på falske visa. Alligevel bliver vi med at betro EU opgaven. Læs mere
Af Rune Toftegaard Selsing
18.11.19, 21:50
Hitler havde en skør pseudovidenskabelig teori om udbytning af arbejderne. Ligesom Marx. Læs mere
Af Alex Vanopslagh
18.11.19, 16:34
Ledigheden i Danmark er rekordlav på cirka 4 procent. Men for de nyuddannede akademikere er ledigheden på hele 30 procent. Der er noget helt galt. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
17.11.19, 22:30
60-70 pct. af os abonnerer efter Cas Muddes overbevisning på arvegods fra neofascistiske grupper. Læs mere
Af Mikael Jalving
17.11.19, 06:58
Ugens klart bedst sælgende digter trækker på tre stærke længsler i tiden. Læs mere
Af Anna Thygesen
15.11.19, 14:30
Jeg er så træt af alle de sager, hvor offentlige kasser agerer tag selv-bord for svindlere og bedragere. Læs mere
Af Peter Kofod
15.11.19, 10:33
Der er snart ikke det, der efter flertallet i Europa-Parlamentets mening ikke skal være en EU-opgave. Selv danskernes sexliv skal efter det store flertals mening være en opgave, som EU skal tage sig af. Læs mere
Af Utku H. Güzel
15.11.19, 06:23
Kære danske medborger, stop med at generalisere og sætte alle med anden etnisk baggrund i samme bås. Læs mere
Af Søren Gade
14.11.19, 15:32
Der burde indføres en international kippadag, hvor vi står sammen mod den voksende antisemitisme. Læs mere
Af Rune Lund
14.11.19, 13:51
Bedragere kan med skattekroner i ryggen føre klagesager mod den danske stat. Læs mere