Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

28 pct. af befolkningen i Danmark er helt eller delvist enige i, at muslimske indvandrere bør sendes ud af landet

Og eliten er i chok.

Se, nu er det ikke et mål i sig selv, at danskerne skal afsky nogen som helst, og det er som bekendt aldrig alle fra en gruppe, der ikke kan tilpasse sig det danske samfund og leve sammen med etniske danskere.

Men at übereliten fra universiteterne i Danmark bliver forfærdede over tallene fra en ny stor meningsmåling om danskernes holdning til mennesker fra især den tredje verden, kan virkeligt undre. ”Førende” forskere er rystede over det høje tal ifølge ugebrevet Mandag Morgen.

Jeg er langt mere rystet over, at de er rystede. Hvor blind og døv kan man dog være? Sådanne forskere har messet det samme i mindst 30 år, 30 år, hvor ulykkerne ved især muslimsk indvandring er blevet støt værre, og når så en betydelig andel af danskerne udtrykker modstand mod koloniseringen af deres land, bliver forskerne ”rystede”.

Lad os se på hovedresultaterne fra undersøgelsen, hvor mere end 5.900 personer har deltaget, en del, må man formode, selv indvandrere fra den tredje verden:

28 pct. af de adspurgte erklærer sig som nævnt helt eller delvist enige i, at ”Muslimske indvandrere bør sendes ud af landet”. 38,7 pct. er enten helt eller delvist enige i, at ”Indvandrere, der ikke har arbejde, bør sendes ud af landet”. Andelen af unge, de 18-24-, 25-29- og 30-39-årige, der ønsker yderligere stramninger, er lavere end blandt de ældre aldersgrupper, hvor ønsket om yderligere stramninger dog topper blandt de 40-49-årige, hvorefter det falder svagt efter denne alder. Der er også en større andel af ældre, der ønsker muslimer udsendt, ligesom at de ældre i højere grad mener, at ”Indvandring udgør en alvorlig trussel mod vores nationale egenart”.

Det med de yngre vælgergruppers tilsyneladende mere venlige holdning over for masseindvandring fra den tredje verden harmonerer ikke særlig godt med de unges stemmeafgivning ved folketingsvalget i år, hvor f.eks. 4,7 pct. af de 18-24 årige stemte på Stram Kurs, langt over de 1,8 pct., som partiet fik af alle stemmer. Det tyder på noget af en polarisering blandt de unge vælgere.

Det underholdende element i artiklen fra Mandag Morgen er uden for nummer professor ved Aalborg Universitet, Jørgen Goul Andersen. Jørgen Goul Andersen kaldes en af de ”førende eksperter på området”. I så fald har den ”førende ekspert” opført sig som strudsen i årevis, og i øvrigt går han, Jørgen Goul Andersen, varmt ind for de facto at knægte ytringsfriheden. Vi lader lige et enkelt citat stå:

»Det er mildest talt temmelig skræmmende, uanset hvordan man tolker det. Udsmidning af muslimer strider jo mod religionsfriheden i grundloven. At så mange alligevel erklærer sig enige i holdninger, som vi normalt har betragtet som utilstedelige, tyder på et forfald i demokratiske værdier, som man næsten kun kan bebrejde den politiske elite. Den har måske sat en lavine i gang, som kan være svær at stoppe.«

Lige så underholdende, eller hvad vi nu skal kalde ønsket om at indføre autoritær politik, er professor Christian Albrekt Larsen fra Aalborg Universitet, der udtaler:

»Det er brutalt, at man kan få så mange til at være enige i, at muslimer bør sendes ud af landet. Det kan være en effekt af paradigmeskiftet fra foråret, der netop handler om, at flygtninge skal sendes hjem, når forholdene i hjemlandet tillader det. Det gælder også, hvis de skulle have et arbejde i Danmark. Der er altså en politisk åbning for hjemsendelse, som støttes af et flertal, der omfatter både Venstre og Socialdemokratiet. Når de politiske ledere siger det, følger mange vælgere dem.«

Læs venligst udtalelserne fra de to eksperter igen. De siger reelt, at politikerne skal holde op med at bekymre sig om indvandringen (som om de gjorde det i forvejen) og i stedet formentlig blive som den svenske politiske elite, der hellere ser Sverige synke ned i kaos og borgerkrig end indrømme, at de har begået en grum fejl.

Og så lad os lige slutte af med det væsentlige, som er, at det er umådelig positivt, at et stort mindretal af danskere ønsker massive hjemsendelser af utilpassede fremmede (på ordentlige retsstatslige vilkår forstås). Eksperterne har det dog ikke nemt med denne indlysende sandhed. Og følgelig må de spy deres galde.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Peter Kofod
19.11.19, 09:27
Schengens grænsekontrol fungerer ikke, og folk kan let komme ind på falske visa. Alligevel bliver vi med at betro EU opgaven. Læs mere
Af Rune Toftegaard Selsing
18.11.19, 21:50
Hitler havde en skør pseudovidenskabelig teori om udbytning af arbejderne. Ligesom Marx. Læs mere
Af Alex Vanopslagh
18.11.19, 16:34
Ledigheden i Danmark er rekordlav på cirka 4 procent. Men for de nyuddannede akademikere er ledigheden på hele 30 procent. Der er noget helt galt. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
17.11.19, 22:30
60-70 pct. af os abonnerer efter Cas Muddes overbevisning på arvegods fra neofascistiske grupper. Læs mere
Af Mikael Jalving
17.11.19, 06:58
Ugens klart bedst sælgende digter trækker på tre stærke længsler i tiden. Læs mere
Af Anna Thygesen
15.11.19, 14:30
Jeg er så træt af alle de sager, hvor offentlige kasser agerer tag selv-bord for svindlere og bedragere. Læs mere
Af Peter Kofod
15.11.19, 10:33
Der er snart ikke det, der efter flertallet i Europa-Parlamentets mening ikke skal være en EU-opgave. Selv danskernes sexliv skal efter det store flertals mening være en opgave, som EU skal tage sig af. Læs mere
Af Utku H. Güzel
15.11.19, 06:23
Kære danske medborger, stop med at generalisere og sætte alle med anden etnisk baggrund i samme bås. Læs mere
Af Søren Gade
14.11.19, 15:32
Der burde indføres en international kippadag, hvor vi står sammen mod den voksende antisemitisme. Læs mere
Af Rune Lund
14.11.19, 13:51
Bedragere kan med skattekroner i ryggen føre klagesager mod den danske stat. Læs mere