Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Ikkevestlige sælges som en succes på naturvidenskabelige uddannelser – ingen tal om de langt lavere karakter i grundskolen og gymnasiet og det efterfølgende lavere niveau

Et vanvittigt samfundseksperiment skal død og pine sælges som en berigelse.

Så giver DR den gas på sin hjemmeside:

”Læge eller ingeniør: Nydanskere vælger de bløde, kreative gymnasiefag fra

Efter endt læsning kan den forudsætningsløse læser kun sidde tilbage med det indtryk, at de ikkevestlige er i fuld færd med at redde dansk vækst, velstand og velfærd.

Se, nu er det sandt nok, at danske unge alt for ofte vælger bløde fag, både på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser, korte, mellemlange som lange. De bør selvfølgelig i langt højere grad uddanne sig som håndværkere, i tekniske fag og ved de naturvidenskabelige uddannelser.

Det er bare ikke det samme, som at det er en blændende forretning for Danmark, at gruppen af ikkevestlige bare stiger og stiger. Det har jeg dokumenteret et hav af gange og må så gøre det igen til almindelig orientering for DR’s venstredrejede journalister og for alle andre interesserede:

Den mest samlede måde, jeg har gjort det på, er i den rapport, jeg skrev for tænketanken Unitos, gjort mulig efter en særkørsel hos Danmarks Statistik til ca. 14.000 kr., der oplyste om karaktererne på ungdomsuddannelserne for danskere og ikkevestlige indvandrere og efterkommere – betalt af Paul Lyngbyes Fond. Rapporten ligger frit tilgængelig her.

Her er hovedpunkterne, som er tæt ved en beskrivelse af de ikkevestliges præstationer fra vugge til grav:

For det første er ikkevestlige i snit allerede i børnehavealderen mindst to år bagud for danske 3-5 årige.

For det andet får ikkevestlige elever markant lavere karakterer ved grundskolens afgangsprøver efter niende klasse. Det gælder, hvad enten de er indvandrere, efterkommere eller børn af efterkommere, altså hvad enten de er 1., 2. eller 3. generation i Danmark.

For det tredje fortsætter dette mønster op på ungdomsuddannelserne, hvor efterkommerne stort set ikke flytter sig i forhold til indvandrerne. Afstanden op til danske elever er endog meget stor, mellem 1,2 og 1,4 hele karakterer for efterkommerne.

Karaktererne for erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser har ikke kunnet fremskaffes – jeg har forhørt mig hos Danmarks Statistik og hos Undervisningsministeriet – og derfor må vi gå til tallene for beskæftigelse, som for det fjerde viser, at både indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund halter langt bagefter danskere i beskæftigelse, logisk fordi de også i betydeligt ringere grad færdiggør kompetencegivende uddannelser. Ikke spor mærkeligt forudsiger karakterer på gruppeniveau nemlig senere præstationer på arbejdsmarkedet.

Læs hele min rapport på 14 sider, hvor der er henvisninger til alle kilder, hvis man vil vide mere.

Skulle jeg på den baggrund tro på DR’s manipulation, hvor udeladelse af afgørende oplysninger skaber grov vildledning? Vil den konstant voksende andel af ikkevestlige forbedre eller forværre de offentlige finanser? De tilgængelige tal efterlader ingen tvivl om svaret.

DR er langt hen ad vejen en propagandakanal, som vi oven i købet skal tvinges til at betale til. Det er meget godt klaret at gøre almindelige borgere til grin for deres egne penge.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Martin Ågerup
15.07.19, 19:53
FN bør indse sandheden: Markedsøkonomi og konkurrence er de fattiges ven. Læs mere
Af Mikael Jalving
12.07.19, 16:00
Mens teknologi og gadgets forandrer vores sociale eksistens til uigenkendelighed, har EU’s imperialistiske institutioner fået os til lige så frivilligt at give afkald på national suverænitet. Læs mere
Af Anna Thygesen
12.07.19, 13:30
Vi skal ikke fordømme folk, der forsøger at begå selvmord. De skal have hjælp, og så skal vi tale om det med hinanden og vores børn, for det eneste, der ikke virker, er tavshed og tabuisering. Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
12.07.19, 11:29
Det yderste højres sande ansigt viser sig, når det russiske flag bliver luftet Læs mere
Af Signe Munk
11.07.19, 16:00
Skønhedsindustrien, samfundet og vi selv har et fælles ansvar for de skønhedsidealer, som lægger et enormt præstationspres på især unge. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
11.07.19, 10:18
Min ringe person har netop fået tre dages karantæne. Læs mere
Af Jens Kindberg
10.07.19, 00:02
De fleste af os har vel været i berøring med hospitalsvæsnet. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
08.07.19, 22:14
Af hjertet tak, Harun Demirtas, du fremskynder det tidspunkt, hvor omfattende hjemsendelser på grundlovens og retsstatens grund vil finde sted. Læs mere
Af Harun Demirtas
08.07.19, 15:14
Når et menneske får en invitation til indirekte at takke af og skride fra dette land, kan man ikke længere argumentere for, hvorfor det skulle kunne betale sig at integrere sig i dette land, når landet pisser på en. Læs mere