Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Og mens vi taler om vejret, bliver det danske folk udskiftet

Fornægtelse eller uvidenhed? Det er ret ligegyldigt, når resultatet er det samme.

Allerede i 2005 fremlagde lektor i demografi ved Københavns Universitet, Hans Oluf Hansen, en befolkningsfremskrivning, der viste, at oprindelige danskere ville komme i mindretal i slutningen af det 21. århundrede. Betegnelsen ”oprindelige danskere” dækker selvfølgelig over det, vi mere præcist kalder etniske danskere, den stamme, der flyttede til det historiske Danmark i 300- og 400-tallet. Tilsat, naturligvis, drypvis indvandring sidenhen af andre europæiske folk som svenskere, tyskere, nordmænd og hollændere, senere også polakker.

Rasmus Jarlov fra Det Konservative Folkeparti henviste i 2018 til undersøgelsen fra 2005. Det fik DR Detektor til at vildlede offentligheden groft, idet DR Detektor afviste fremskrivningen fra 2005 ved ganske enkelt at lægge til grund, at alle bliver ”danskere” fra 3. generation og frem, sådan som forskningsinstitutionen DREAM fejlagtigt antager.

DR Detektor havde oven i købet den frækhed at skrive, at ”Berlingskes artikel fra 2005 bygger på en anden metode end de officielle tal. Detektor har derfor ikke faktatjekket, om Berlingskes artikel fra 2005 var rigtig, da den blev publiceret.” Grov manipulation fra DR’s side, men målet helliger åbenbart midlerne.

Da vi for længst ved, at også ikkevestlige børn af efterkommere klarer sig meget ringe og kun en anelse bedre end efterkommere, er det naturligvis alene af den grund absurd og misvisende at antage, at man er ”dansker”, hvis bare mindst den ene forælder selv er født i Danmark og er indehaver af et rødbedefarvet pas.

Det går hurtigt i disse år, og en af de sikreste måder at se det på er ved at sammenligne andelen af ikkevestlige i Danmark med andelen af børnefødsler af ikkevestlige. Ca. 9 pct. af befolkningen herhjemme havde pr. 1. januar 2018 ikkevestlig baggrund, men allerede i 2017 sørgede ikkevestlige for 16 pct. af børnefødslerne, indvandrerne for de 13 pct. og efterkommerne for 3 pct. (side 22).

Det er en kombination af tre forhold, der gør udviklingen uafvendelig, hvis ikke der gribes ind: a) Ikkevestlige indvandrere og efterkommere er i snit betydeligt yngre end danskere, b) de får i snit børn tidligere, og c) deres fertilitet er højere (side 25). Ganske vist er de samlede fertilitetstal ikke meget højere, idet kvinder, der af Danmarks Statistik regnes som danskere, får 1,743 børn i snit, ikkevestlige indvandrere får 1,973 og ikkevestlige efterkommere får 1,868. Blandt indvandrere er det dog typisk de dårligst fungerende grupper, der får flest børn, mens man kun kan se det samlede tal for efterkommerne, en undladelsessynd fra Danmarks Statistiks side. Det er dog vigtigt at understrege, at alle tre faktorer bidrager på den gale måde. En samlet set ung gruppe, der får børn tidligere (gør generationerne kortere), og som samtidig ligger lidt højere i samlet fertilitet, er en kraftfuld cocktail.

I den mest indvandrertunge kommune i Danmark, Ishøj, havde pr. 1. januar 2018, 39,5 pct. ikkedansk baggrund (side 20). Af disse havde 32,6 pct. ikkevestlig baggrund. De 32,6 pct. skal i den virkelige verden opjusteres med mindst 2,5 procentpoint, idet Danmarks Statistik oplyser (side 127), at Ishøj sammen med en stribe kommuner på den københavnske vestegn har 2,5 pct. eller derover af børn af efterkommere, altså 3. generation.

I 2017 havde 62 pct. af alle nyfødte i Ishøj ikkedansk baggrund. Op imod de 20 pct. af disse 62 pct. havde vestlig baggrund og trækkes derfor fra. Det betyder stadigvæk, at over halvdelen af de nyfødte i Ishøj i 2017 havde ikkevestlig baggrund.

Det samme vil ske inden for få år i kommuner som Brøndby og Albertslund, dernæst i f.eks. Rødovre og Gladsaxe og så fremdeles. Scenen er sat til en stensikker udskiftning af de etniske danskere.

Under en debat i folketingssalen i 1995 udtalte Elisabeth Arnold fra Det Radikale Venstre disse ord:

”Danmark er et multietnisk samfund. Den ene etniske gruppe er imidlertid langt, langt større end alle de andre grupper tilsammen, så man må sige, at det er et multietnisk samfund på flertallets præmisser, og det vil det blive ved med at være” (Forhandlinger 1994-95, s.4495f).

Deri tog Elisabeth Arnold fejl, som De Radikale har taget systematisk fejl med alt, der har haft at gøre med udlændingepolitik siden udlændingeloven af 1983.

Og således manipulerer den formentlig snart forhenværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, når han i denne tid ikke kan blive træt af at fortælle, at aldrig er der kommet så få ikkevestlige til Danmark som under hans uforlignelige ledelse. Lars Løkke glemmer blot behændigt at fortælle danskerne, at befolkningsudskiftningen sker for fuld skrue, som jeg har vist her.

Gad vide, om denne udvikling er noget, som flertallet af etniske danskere ønsker eller er ligeglade med? De ledende politikere må dog ønske det, idet de ikke kan være ubekendte med tallenes klare tale. De skal dog som nævnt ikke nyde noget af at sige det højt: At Danmark, som i 1600-1700 år har haft et knusende flertal af etniske danskere, forsvinder for vores øjne i disse år.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Desiree Ohrbeck
14.08.20, 16:15
Trump udskifter topledelsen og skærer i midlerne til postvæsenet for at gøre det sværere for folks brevstemmer at tælle til præsidentvalget. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
14.08.20, 12:00
Noget tyder på, at domstolenes uafhængighed blev anfægtet af regeringen og Justitsministeriet under coronakrisen. Det er mere end bekymrende. Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
14.08.20, 11:53
Politivolden kan blive det der fælder Europas sidste diktator Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
14.08.20, 11:05
Naturligvis skal aviserne bringe relevant statistik om Corona Læs mere
Af Utku H. Güzel
13.08.20, 18:37
Bare så længe, at Erdogan kan læse koranvers i Hagia Sophia, og kvinderne kan gå med tørklæde i offentlige og statslige institutioner. Læs mere
Af Søren Gade
13.08.20, 13:00
Det er tankeløst at samles flere hundrede til en begravelse eller til fest netop nu. Vi er alle nødt til at vise hensyn, så landet ikke skal lukkes ned igen – og det har indvandrermiljøerne svært ved at fatte. Og hvis ikke de forstår det, må vi sætte ind med tvang. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
13.08.20, 09:52
Valget af en sort kvinde som Demokraternes vicepræsidentkandidat var forudsigeligt. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
13.08.20, 06:32
Da chokket havde lagt sig efter sidste præsidentsvalg i USA og Trump var valgt, var der gang i den politiske debat i USA. Nu holder republikanere og demokrater sig hver for sig, naboer tør ikke længere tale sammen. Min egen nysgerrighed har også ændret sig, en udmattende træthed har desværre overtaget en sprudlende nysgerrighed. Læs mere
Af Nauja Lynge
12.08.20, 19:44
Hvis der overhovedet skal gennemføres noget i festugeregi, så skal det være noget, som kommer de unge til gavn. De skal ikke se deres ungdom fare ubrugt forbi, mens parnasset fester. Læs mere
Af Isabella Arendt
12.08.20, 17:20
I denne uge starter mange børn i skole. Mange glæder sig og er helt utroligt klar. Blyanterne er spidset og madpakken fyldt med nærende mad og kærlighed hjemmefra. Der er bare også børn, som starter i skoler med ondt i maven - fordi de ikke er klar. Det burde aldrig være sådan. Læs mere