<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Absurd rapport fra Københavns Kommune om tilstanden blandt de ikkevestlige

Forfatterne kan da ikke selv tro på, at problemerne kan løses.

Jeg plejer at sige, at det i disse interessante tider er bydende nødvendigt at bevare sit gode humør og sin humoristiske sans. Jeg bekræftes dagligt i dette, nogle gange mere end andre.

Nogle gange mere er, hvad jeg fik syn for sagn for, da jeg læste en rapport fra Københavns Kommune med den bøvlede titel ”Status på Socialudvalgets mål i Københavns Integrationspolitik 2015-18.” Det følgende skal handle om, hvad der står på siderne 7-9. Man kan finde disse og flere sider ved at trykke på ”Bilag 2. Integrationspolitik 2019-2022” ude til højre.

Der savnes ikke guldkorn på de bemeldte sider. Man ved med det samme, at man er henvist til et parallelunivers, hvor det uforsvarlige skal gøres forsvarligt, og hvor det forrykte skal gøres normalt. Her følger en række citater fra rapporten om ikkevestlige i København med mine kommentarer derefter:

»Endvidere er flere københavnere med minoritetsbaggrund kommet i beskæftigelse. I 2016 var 56 pct. af københavnerne med minoritetsbaggrund over 25 år en del af arbejdsmarkedet, mens det tilsvarende tal for københavnere med dansk baggrund var 79 pct. Til sammenligning var tallene hhv. 52 pct. og 77 pct. i 2012.«

Det er jo så flot, at man næsten ikke kan få armene ned. Afstanden mellem danskere og de ikkevestlige på arbejdsmarkedet i København er under en højkonjunktur nu kun 23 procentpoint, mens den var på 25 procentpoint i 2012. Pas på derude. Lige om lidt overhaler de ikkevestlige danskerne på arbejdsmarkedet … eller noget.

»Der er i de senere år sket et fald i andelen af københavnske børn med minoritetsbaggrund, der har sproglige udfordringer ved skolestart. Andelen er dog stadig markant højere blandt børn med minoritetsbaggrund end blandt de øvrige børn. I 2013 var det næsten halvdelen af eleverne, der ikke havde de rette sproglige forudsætninger, når de startede i folkeskolen. I 2016 var antallet af elever, der ikke havde de rette sproglige forudsætninger ved skolestart, reduceret til 4 ud af 10.«

Tju hej, hvor det går. Kun 40 pct. af de ikkevestlige børn er ikke helt parate til at begynde i skole, et dramatisk fald fra næsten 50 pct. i 2013. Der står ikke, hvor stor en andel af de danske børn der ikke har forudsætningerne for at begynde i skole, men i betragtning af at der i rapporten står, at »andelen er dog stadig markant højere blandt børn med minoritetsbaggrund end blandt de øvrige børn«, er der nok ikke de rene pebernødder til forskel.

»En anden udfordring er, at mange københavnere med minoritetsbaggrund føler sig diskriminerede. Diskriminationen opleves flere steder i samfundslivet i København – hyppigst i den offentlige transport, i nattelivet og på arbejdspladserne.«

Jeg er særligt vild med den med diskriminationen i nattelivet. Jeg tænker lige efter. Har det i de seneste 35 år været sådan, at f.eks. muslimske piger i lige så høj grad som danske piger går på f.eks. diskotek eller udsætter sig selv for anden form for spas i nattelivet i selskab med bl.a. hankønnet? Ups, nej, det er vist ikke tilfældet, men ellers må vi naturligvis stole fuldt og fast på, at der sker en grænseoverskridende diskrimination af unge med ikkevestlig baggrund, når de skal ud at more sig.

»Social kontrol kan forekomme i alle slags miljøer og er ikke knyttet til en bestemt religion eller etnicitet. Undersøgelser peger imidlertid på, at unge med etnisk minoritetsbaggrund på en række områder oplever social kontrol i markant højere grad end andre jævnaldrende.«

No shit, Sherlock, hedder det vist på nudansk. Den havde jeg slet ikke set komme. Det er da godt, at Københavns Kommune med en til vished grænsende sikkerhed kan skrive mange flere rapporter om ”social kontrol” i fremtiden, og hvor de hver gang husker at skrive, at det kan forekomme ”i alle slags miljøer”, endskønt de nok må medgive, at den er noget hyppigere visse steder end andre.

Og hermed er vi nået til min favorit, som handler om kriminalitet, vel at mærke hvor »der sigtes for alvorlig eller personfarlig kriminalitet«. Rapporten taler om »udsatte byområder [med] en overrepræsentation af københavnere med sociale udfordringer og forskellige problematikker, der knytter sig til området. Det gælder f.eks. nedslidte [slidt ned af hvem?] byrum, boliger af dårligere kvalitet, utryghed og normbrydende gadeadfærd.«

Det hedder endvidere om tallene for kriminalitet:

»Ligeledes viser tallene, at andelen af unge københavnere med minoritetsbaggrund, der sigtes for alvorlig eller personfarlig kriminalitet – på trods af en positiv udvikling de senere år – stadig er markant højere end blandt deres venner med dansk baggrund.«

Jeg er ret vild med den med »blandt deres venner med dansk baggrund«, som om Thomas og Mohammed står og sludrer indforstået, og Mohammed så lige fortæller, at han en halv time før begik et røverisk overfald, bare sådan statistisk set.

Skal vi lige se på den med den »positiv[e] udvikling de senere år«? Her følger kriminaliteten for alvorlig eller personfarlig kriminalitet sat på indekstal, hvilket vil sige, at danskere hele tiden har tallet 100 i årene 2014, 2015, 2016 og 2017. Hvad har mon de ikkevestlige, når det gælder den afstumpede kriminalitet? Det følger her i indekstal for de fire nævnte år:

478

487

543

629

Hovsa og øv. Det ser ikke så pænt ud. Efter at have driblet rundt om at være ca. fem gange så kriminelle som danskerne i årene 2014 til 2016 tog de ikkevestlige lige et hop op i 2017 og blev mere end seks gange så kriminelle bedømt ud fra sigtelser for afstumpet kriminalitet.

Den ”positive udvikling”, som Københavns Kommune taler om, drejer sig alene om, at den absolutte andel af ikkevestlige, der blev sigtet for afstumpet kriminalitet, faldt en anelse i årene 2014 til 2016. De procentuelle dele blandt de ikkevestlige hed i de fire år 4,3 pct., 3,9 pct., 3,8 pct. og 4,4 pct. For danskere hed de i de fire år 0,9 pct., 0,8 pct, 0,7 pct. og 0,7 pct.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at den ikkevestlige befolkningsandel i København hele tiden stiger (som den gør det i resten af landet). Det må betyde, at antallet af grove forbrydelser også vokser. I det mindste bedømt ud fra, hvor mange der bliver sigtet.

Som sagt bør man bevare sit gode humør. Det er bydende nødvendigt, når man er nødt til at læse en rapport som den ovenstående, der fortæller, at landets hovedstad bare ikke længere er den by, som undertegnede flyttede til i 1983. Selv Nørrebro (min bydel 1983-1988) var dengang mindst 90 pct. dansk. Det er den ikke længere.

Til gengæld udgiver Københavns Kommune absurde rapporter. Det må være det, der kaldes fremskridt.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Martin Lidegaard
22.06.21, 08:30
Regeringen har ret i, at der er et skrigende behov for flere uddannelser uden for de store byer. Men det er hul i hovedet at finde pengene ved at skære på de samme uddannelsespladser i byerne. Danmark har brug for mere uddannelse, ikke mindre. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
22.06.21, 08:00
Velorkestrerede kampagner arbejder for at begrænse rettigheder for kvinder og LGBTQ. Læs mere
Af Uffe Elbæk
21.06.21, 22:14
Hvorfor er arrestationen af de 350 kommunister ikke mejslet ind i vores allesammens bevidsthed og hukommelse? Hvorfor er der ikke en historisk mindeplade på Christiansborg, der fortæller denne historie? Læs mere
Af Rune Toftegaard Selsing
21.06.21, 22:11
Rigtige eliter kan noget. Men der er absolut intet elitært over kunstnerne i dag. Engang var kunstnerne uforlignelige håndværkere, der kunne vække både begejstring og alvor og minde os om livets storhed. Det er et par århundreder siden, vi havde den slags kunstnere Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
21.06.21, 13:30
Den eneste brugbare metode til at undersøge forskelle mellem grupper er ved at se på, hvordan de klarer sig i gennemsnit. Vel at mærke samlede grupper. Ellers får man et skævt resultat ud af sine undersøgelser, som det er tilfældet med en undersøgelse fra Kraka om integration af muslimer. Læs mere
Af Nauja Lynge
20.06.21, 21:36
At det var Aaja Chemnitz Larsen, der fik Folkemødets Dialogpris, var helt passende. Det har aldrig været vigtigere med dialog i rigsfællesskabet end nu. Læs mere
Af Martin Ågerup
20.06.21, 21:12
Der er behov for et lønsystem, der i højere grad belønner dygtighed og flid. Læs mere
Af Mikael Jalving
20.06.21, 10:00
Alle vore problemer med islam udspringer af en konflikt, som vores beslutningstagere valgte at se bort fra, og som selv den kloge Svend Brinkmann drømmer om at trylle helt væk. Læs mere
Af Utku H. Güzel
19.06.21, 00:00
Der er og bliver forsat brugt flere milliarder kr. på bl.a. erstatning til minkavlerne, på hjælpepakker, coronatestkits og -centre, vaccineprogrammer, overvågningsudstyr og krigsmateriale og skattelettelser til de rigeste danskere, men når det kommer til sygeplejerskerne, så kan man ikke finde flere penge, og nogle spørger endda, hvor pengene skal komme fra - det er noget vås. Læs mere
Af Pia Kjærsgaard
18.06.21, 12:42
Regeringen skal spille med åbne kort – ikke bruge myndighederne som bølgebrydere. Læs mere