<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Hvorfor hjælper fængselsstraf ikke?

Fordi langt de fleste grove kriminelle ikke fortryder.

For mere end ti år siden underviste jeg i en periode politielever i samfundsfag på grunduddannelsen. De unge mennesker – langt de fleste mænd, men også en del kvinder – gjorde stort set alle sammen et meget godt indtryk. Jeg var ikke efterladt i tvivl om, at vi har en dygtig og pålidelig politistyrke i dette land.

Som en del af samfundsfag skulle den enkelte klasse på fængselsbesøg, og jeg har derfor været gæst i Anstalten ved Herstedvester, i dag Herstedvester Fængsel, mindst ti gange. Her sidder nogle af de farligste kriminelle, mordere, voldtægtsmænd og voldsmænd af den helt grove kaliber. Ved et af besøgene talte klassen og jeg med en psykolog ansat på stedet. En af politieleverne stillede det udmærkede spørgsmål, om de indsatte angrede, hvad de havde gjort af modbydeligheder mod andre mennesker. Psykologen smilede skævt og svarede så:

”Jaaa…at de er blevet fanget.”

Og det var, forklarede psykologen, sådan set det alvorligste problem, de ansatte tumlede med. De indsatte fortrød ikke på nogen måde deres ugerninger, men de var forbandede over, at de var blevet opdaget og var blevet dømt til at sidde, hvor de gjorde.

Historien randt mig i hu, da jeg i går læste, at domstolene har skærpet straffene for personfarlig kriminalitet som vold, voldtægt og pædofili betydeligt. Tallene ser således ud:

”Ifølge undersøgelsen, der har kigget på udviklingen fra 2011 til 2017, er straffene for grov vold steget med 25 procent, straffene for voldtægt med 20 procent og straffen for pædofili med 36 procent.”

Der henvises i artiklen lidt pudsigt til USA’s justitsministerium, der udtaler, at

”længden af en fængselsstraf [her en] meget lille effekt, når det kommer til at afskrække folk fra at begå forbrydelser. Forskningen viser tydeligt, at risikoen for at blive anholdt er langt mere effektiv til at afskrække folk fra kriminalitet end selv meget hårde straffe, skriver National Institute of Justice på sin hjemmeside.”

Det kan man også uden videre finde danske forskere, der vil sige til citat, f.eks. her:

”Men højere straffe gør ingen forskel - i bedste fald ændrer det ingenting - og i værste fald gør det bare de kriminelle endnu mere kriminelle. Sådan lyder det fredag fra forskningleder Linda Kjær Minke ved Juridisk Institut fra Syddansk Universitet.”

Jeg skal hilse og sige, at jeg deler denne anskuelse. Længere straffe gør ingen som helst forskel…på de grove kriminelle vel at mærke. I parentes bemærket taler jeg ikke her om mere beskeden kriminalitet, der også indbefatter, hvad jeg vil kalde simpel vold, f.eks. et banalt værtshusslagsmål. Jeg taler om kriminelle, der enten gentager volden eller begår meget grove forbrydelser i det hele taget.

Psykologer og psykiatrikere ved godt, hvor skoen trykker, hvad angår de personer, der begår grov og ofte gentagen vold mod andre mennesker. De er psykopater. De kan f.eks. defineres sådan her:

”De er selvcentrerede, voldelige vaneforbrydere. De snyder og bedrager udelukkende for egen vinding, og de er fuldstændig ligeglade med andre mennesker.”

Det er oven i købet ret lige gyldigt, hvad denne sindstilstand kommer af. Er det arv eller miljø eller en kombination og i givet fald i hvilket forhold? Det er underordnet i forhold til det væsentlige, som er, at

”Selv efter at jeg har haft en person med psykopati i terapi i mange år, kan jeg ikke være fuldstændig sikker på, at jeg ikke bliver manipuleret. Behandlingsudsigterne er generelt dårlige... Fængsel vil ikke hjælpe dem, men de vil være opbevaret og ikke kunne skade andre. Vi har ingen institutioner herhjemme, der kan rumme dem. Og det hænger nok sammen med, at udsynet er så pessimistisk. Fordi de ikke kan behandles, men kun opbevares, og det er meget dyrt for samfundet.”

Psykopater synes, at det er sjovt at plage andre, og tilstanden synes uhelbredelig. Og hvad gør man så? Vi kan her tilføje, at kriminalitet i langt højere grad begås af unge og yngre mænd end af alle andre. Det betyder groft sagt, at vi kan være mindre bange for psykopaten på 50 år end for ham på 20 år.

Og, hov, så har vi jo faktisk fundet svaret på, om det er en god idé, at domstolene i dag idømmer hårdere straffe end tidligere for grov vold, voldtægt og pædofili. Også selv om det ikke gør de kriminelle til bedre mennesker, at de skal sidde længere tid i fængsel.

Ja, selvfølgelig er det det. Retsplejen bør i virkeligheden gentænkes. Har man først fundet ud af, at en ung mand (for det er næsten altid mænd) er psykopat, bør man af hensyn til de ellers kommende ofre idømme ham en straf, der er så lang, at han først slipper ud, når han er f.eks. i midten af 30’erne. Til den tid vil risikoen for ny grov kriminalitet være faldet betragteligt. Ikke fordi han er blevet et bedre menneske, men fordi han er blevet mere sat. Måske testosteronniveauet er faldet, hvad ved jeg, men det er en kendsgerning, at 35 + er langt mindre kriminelle end de 15 til 35 årige.

Det er egentlig ikke svært at forstå. Nå jo, det kræver lige et fundamentalt opgør med den venstreorienterede kriminologi, der har sat dagsordenen i mindst fem årtier.

Men det er vel en lille pris at betale for til gengæld at skåne en masse kommende ofre, der ellers vil blive udsat for grov kriminalitet, ikke sandt?

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
  • For at se kommentarer og deltage i debatten, så skal du være logget ind på din Facebook-profil.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Martin Ågerup
28.09.21, 09:15
Politikerne har i årtier talt og talt om, hvordan de vil forbedre den kommunale ældrepleje.. Det er bare ikke blevet bedre. Og det bliver ikke bedre af fortsat snak og flere af de initiativer, politikerne allerede har forsøgt igen og igen. Læs mere
Af Henrik Dahl
27.09.21, 14:48
Vores samfundsmodel er bedre end den hippie-anarkistiske samfundsmodel, grundlæggerne af Christiania troede på. Det er et gode for borgerne at leve i et samfund, hvor der er respekt for den almindelige voksne ansvarlighed og for de traditioner og værdier, der har tjent os godt gennem umindelige tider. Læs mere
Af Martin Lidegaard
26.09.21, 12:05
Danske virksomheder er langt foran politikerne på Christiansborg i viljen til grøn omstilling. Hvorfor bakker vi dem ikke helhjertet op? Læs mere
Af Mikael Jalving
26.09.21, 09:30
Ny lærebog i islams tilblivelse falder på et meget, meget tørt sted, i en tid, hvor det i medierne alt for nemt reduceres til noget med tørklæder, tolerance, eid og slik uden animalsk gelatine. Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
26.09.21, 09:04
Det er fortsat eksotisk, når en mand møder op til babyrytmik. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
24.09.21, 11:30
Held og lykke til SSW's vej til Forbundsdagen, der vil være den nordligste delstats tiltrængte stemme i Berlin – og måske tungen på vægtskålen. Læs mere
Af Søren Gade
23.09.21, 22:24
Hvis man forbyder fly, vil de fleste formentligt i stedet vælge bilen, hvilket det europæiske vejnet slet ikke er gearet til. Læs mere
Af Isabella Arendt
23.09.21, 22:19
Jeg kan godt forstå, at landbruget føler, at regeringen lyver for dem - og danskerne. Læs mere
Af Pia Kjærsgaard
23.09.21, 18:30
Vi har desværre aldrig kunnet tage os sammen til at få ryddet den kriminelle fristad – nu er det tid. Læs mere
Af Nauja Lynge
23.09.21, 17:34
Selvstændighedsslæden er ikke køreklar for Grønland. Derfor manipuleres der med præmisserne. Læs mere