<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Videnskab.dk spreder manipulerende propaganda om 3. generation af ikkevestlige

Virkeligheden skal masseres, så den passer til ideologien om det multietniske samfund.

Læs også Videnskab.dk’s modsvar til dette blogindlæg:

Svar til nationalkonservativ blogger: Nej, Videnskab.dk spreder absolut ikke manipulerende propaganda

Så kom de politisk korrekte på overarbejde, da rapporten fra Udlændinge- og Integrationsministeriet om 3. generation af ikkevestlige kom på gaden for få dage siden. Men bare rolig. Hjemmesiden videnskab.dk står klar med en hjælpende hånd og giver ordet til behjertede forskere, der kan forklare offentligheden, at rapporten slet, slet ikke får det samlede billede med. Lad os se på argumenterne i artiklen fra videnskab.dk.

Marie Louise Schultz-Nielsen er ph.d. og seniorforsker hos Rockwoolfonden, og hun er utilfreds med, at rapporten ikke har medtaget børn, hvis forældre er henholdsvis 2. generation og dansker:

”»På den måde sorterer du den gruppe fra, som sandsynligvis er mere velintegreret, og hvor børnene med stor sandsynlighed ville klare sig bedre,« siger Marie Louise Schultz-Nielsen.”

Til det er svaret, som videnskab.dk skriver:

”Integrationsministeriet skriver i en mail til videnskab.dk, at man har brugt Danmarks Statistiks definition af børn af efterkommere. Her står der, at ingen af forældrene må være danskere, for at man kan kalde det børn af efterkommere.”

Nå, den gik altså ikke, så vi må videre til indvending nr. 2:

”De 2. generationsindvandrere, som har nået at få børn, har været ret unge, da de fik børn. Ellers ville deres børn ikke være gamle nok til at have resultater af nationale tests eller måske tilmed gamle nok til at være startet på en ungdomsuddannelse. Rapporten viser da også, at mere end halvdelen har fået børn, inden de var fyldt 25 år.”

Det er ikke ”mere end halvdelen”, men 47 procent, der ifølge rapporten fik børn, inden de blev 25 år, og i øvrigt var det kun mødrene, der var så unge (side 16, figur 11, klik på ”Hent analyse om børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse her”). En beskeden fejl, men en fejl.

Sandt nok er det sådan, at der er en større andel yngre blandt 2. generation, der har fået børn, end der er blandt dem, der er mere end 25 år. I hele gruppen af 2. generation er det kun ca. 11,5 procent, der får børn, inden de er fyldt 25 år (”Indvandrere i Danmark 2018”, side 25). En stor forskel. Spørgsmålet må nu være, hvor langt man kan strække denne forskel til at få effekter i den virkelige verden.

Det hedder hos videnskab.dk:

”»På den måde får man formentlig primært de socialt dårligere stillede grupper med i rapporten. For mange af dem, som har taget en længere uddannelse, har simpelthen ikke nået at få børn endnu,« siger Marie Louise Schultz-Nielsen.”

Og længere nede i artiklen:

”»Hvis vi havde sammenlignet denne gruppe børn med børn af danske unge mødre med grundskolen som længste uddannelse, så havde billedet nok set noget anderledes ud,« siger Kristina Bakkær Simonsen.” Denne Kristina Bakkær Simonsen er ”forsker i stigmatisering, social identitet og integration”, fy da for et flot visitkort, hun må have.

Jamen, det er da helt korrekt, at der burde have været en sammenligning mellem danske unge op til 25 år og så 2. generations ikkevestlige op til 25 år, men det er der ikke, så vi må lede videre.

Videnskab.dk går nu planken ud og skriver følgende:

”I rapporten fremgår det faktisk, at 3. generationsindvandrere, hvis forældre kun har grunduddannelse, klarer sig bedre end børn med danske forældre, som kun har grunduddannelse.”

Der er her tale om meget grov manipulation. Det fremgår af rapporten på side 39, at 66 pct. af 3. generation har fået mindst karakteren 02 i grundskolen, mens det kun gælder for 62 pct. af danske børn, hvor begge typer forældre kun selv havde gået i grundskolen. Men på side 37 står der, at 90 pct. af danske børn i skoleåret 2017/18 havde fået mindst 02 i snit i grundskolen, mens det kun gjaldt 81 pct. af 3. generation.

Det betyder, at videnskab.dk gengiver en falsk sammenligning mellem de 10 pct. fagligt svageste børn og de 19 pct. fagligt svageste børn hos 3. generation. Det er slet og ret fusk.

Resten af artiklen hos videnskab.dk er plidder-pladder om, hvordan man regner med forventet efterbevilling i form af meget bedre resultater hos 3. generation født af 25+ år af 2. generation. Vi kan slå tre ting fast nu:

For det første kan det ikke afvises, at senere børn fra 3. generation vil klare sig bedre, fordi deres forældre klarer sig bedre. Vi ved det ikke, men det kan ikke udelukkes. Det kan i øvrigt bemærkes, at 3. generation af tyrkere og pakistanere fylder langt mere for nærværende i forhold til, hvad de vil gøre fremover. Snart vil mere velfungerende grupper som vietnamesere og srilankanere få børn, som er 3. generation, men det vil somaliere og syrere også, og de klarer sig meget ringe.

For det andet er det allerede nu en kendsgerning, at en betydelig del af 3. generation klarer sig ringe. Det betyder rent statistisk, at de kommende fra 3. generation skal klare sig overmenneskeligt godt for for alvor at hive det samlede gennemsnit op i nærheden af det danske niveau. Det siger sig selv, at hvis f.eks. de laveste 30 pct. scorer lavt, vil det påvirke det samlede snit, også når de resterende 70 pct. er talt med på et tidspunkt. Det er banal hovedregning.

Og for det tredje er det forbløffende, at videnskab.dk ikke har læst side 22 i rapporten. Her kan man bl.a. læse:

”Studier fra USA, der dog ikke specifikt anvender begreberne indvandrere, efterkommere og børn af efterkommere, indikerer imidlertid, at der er store forskelle i integrationen alt afhængig af nationalitet, og at der for nogle grupper kan være en risiko for dannelse af subkulturer – såkaldte parallel-samfund. Studierne viser desuden, at der for nogle direkte kan være tale om ”negativ tilpasning”, hvor efterkommere, der vokser op i socialt udsatte familier og boligområder, klarer sig dårligere end deres forældre. Amerikansk forskning viser desuden, at forældrenes baggrund har stor betydning for, hvordan de efterfølgende generationer klarer sig. Er den første generations omstændigheder præget af manglende ekstern støtte og individuelle ressourcer, kan disse udfordringer påvirke integrationen negativt. Studierne fra USA indikerer, at opnås der ikke middelklassestatus for efterkommerne fører dette ofte til en stagnation i de fremtidige generationers uddannelsesmæssige og økonomiske forudsætninger og under visse omstændigheder endda til en negativ integration.”

Nå jo, nu kan jeg godt forstå, at videnskab.dk ikke fik øje på side 22. Så havde videnskab.dk nemlig været nødt til at skrive, at intet tyder på, at 3. generation og derudad vil klare sig godt, hvis ikke 2. generation gør det.

Videnskab.dk skal have stor utak for at forplumre og manipulere debatten om konsekvenserne af den førte danske udlændingepolitik.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
  • For at se kommentarer og deltage i debatten, så skal du være logget ind på din Facebook-profil.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Henrik Dahl
27.09.21, 14:48
Vores samfundsmodel er bedre end den hippie-anarkistiske samfundsmodel, grundlæggerne af Christiania troede på. Det er et gode for borgerne at leve i et samfund, hvor der er respekt for den almindelige voksne ansvarlighed og for de traditioner og værdier, der har tjent os godt gennem umindelige tider. Læs mere
Af Martin Lidegaard
26.09.21, 12:05
Danske virksomheder er langt foran politikerne på Christiansborg i viljen til grøn omstilling. Hvorfor bakker vi dem ikke helhjertet op? Læs mere
Af Mikael Jalving
26.09.21, 09:30
Ny lærebog i islams tilblivelse falder på et meget, meget tørt sted, i en tid, hvor det i medierne alt for nemt reduceres til noget med tørklæder, tolerance, eid og slik uden animalsk gelatine. Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
26.09.21, 09:04
Det er fortsat eksotisk, når en mand møder op til babyrytmik. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
24.09.21, 11:30
Held og lykke til SSW's vej til Forbundsdagen, der vil være den nordligste delstats tiltrængte stemme i Berlin – og måske tungen på vægtskålen. Læs mere
Af Søren Gade
23.09.21, 22:24
Hvis man forbyder fly, vil de fleste formentligt i stedet vælge bilen, hvilket det europæiske vejnet slet ikke er gearet til. Læs mere
Af Isabella Arendt
23.09.21, 22:19
Jeg kan godt forstå, at landbruget føler, at regeringen lyver for dem - og danskerne. Læs mere
Af Pia Kjærsgaard
23.09.21, 18:30
Vi har desværre aldrig kunnet tage os sammen til at få ryddet den kriminelle fristad – nu er det tid. Læs mere
Af Nauja Lynge
23.09.21, 17:34
Selvstændighedsslæden er ikke køreklar for Grønland. Derfor manipuleres der med præmisserne. Læs mere