Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Fake news om ikkevestlige i ny ”videnskabelig” undersøgelse

Nej, der er ikke noget ”skjult potentiale” hos ikkevestlige i Danmark.

Suk, vi må til den igen, det standende vrøvl om, at ikkevestlige i Danmark i virkeligheden ville klare sig langt bedre, hvis bare lige vi gjorde noget mere. En usandhed bliver altså ikke mere sand af at blive gentaget i det uendelige.

Ugebrevet A4, et organ for den åbenbart mere tumpede del af fagbevægelsen, påstår i en lang artikel, at mennesker fra den tredje verden, der opholder sig i Danmark, kunne klare sig langt bedre. Det hedder således i manchetten til artiklen:

»Udsatte nydanskere på kontanthjælp har et bedre helbred end etniske danskere på kontanthjælp. Det viser ny undersøgelse, som dræber myter. Der gemmer sig et skjult potentiale blandt ikkevestlige indvandrere, vurderer ekspert

Undersøgelsen fra Aarhus Universitet har fundet frem til, at ikkevestlige kontanthjælpsmodtagere i mindre grad end kontanthjælpsmodtagere af dansk afstamning har psykiske problemer. Det er da muligt, at det er korrekt, men konklusionen er til gengæld lige så absurd, som den er vildledende:

»”Den offentlige debat er til tider præget af en negativ retorik om ikkevestlige indvandrere – for eksempel at de er dyre for samfundet. Men vi kan med denne undersøgelse i hånden faktisk konstatere, at der gemmer sig et skjult potentiale i gruppen af ikkevestlige indvandrere, i og med de har færre helbredsmæssige og sociale problemer. Til gengæld er de mere ramt på de beskæftigelsesmæssige parametre,” siger Charlotte Liebak Hansen til Ugebrevet A4.«

Det er nonsens på stylter. Der er ikke nogen nødvendig sammenhæng mellem de to ting. Den virkelige grund til, at ikkevestlige i snit klarer sig så ringe i det danske samfund, skyldes deres – igen i gennemsnit – lavere kvalifikationer.

Det måtte jeg for Gud ved hvilken gang i juli 2018 belære om på denne plads. Dengang var det Cepos’ mangeårige direktør Martin Ågerup, der ikke kunne finde ud af at bruge tal, noget af et kiks for direktøren for en tænketank. Jeg gengiver mine fem punkter fra juli i år, hvor jeg grundigt gendriver sludderet:

  1. »I ”Indvandrere i Danmark 2017”, Danmarks Statistiks årlige publikation om især ikkevestlig indvandring til Danmark, kan man på side 123 læse følgende om tredje generation ikkevestliges karakterer i grundskolen sammenlignet med danske unge. Danske drenge og piger fik henholdsvis i perioden 2013 til 2016 6,9 og 7,7 i snit. Anden generation af ikkevestlige fik kun 5,6 og 6,3, og tredje generation fik præcis samme lave gennemsnit.
  2. Det er en kendsgerning, at et lavt karaktersnit for en gruppe fører med sig, at gruppen klarer sig dårligere sidenhen. Det kan man f.eks. læse om på side 6 i en undersøgelse fra 2016 fra Den Sociale Kapitalfond. Man kan læse mere om karakterernes vigtighed her. Det er f.eks. også sådan, at frafaldet på de lange videregående uddannelser er dobbelt så stort med et snit fra gymnasiet på 4 mod et snit på 10 og risikoen for efterfølgende arbejdsløshed næsten tre gange så stor ved nævnte forskel. Der er således intet, der tyder på, at gruppen af ikkevestlige i snit vil nå på niveau med danskerne nogensinde. Enkeltindivider kan excellere, naturligvis, men den samlede gruppes præstationer vil være ringe.
  3. Hov, jamen, det var jo muslimer og ikke mennesker uden for den vestlige verden generelt, vi her taler om. Det er der råd for, men vi må tilbage til ”Indvandrere i Danmark 2014” for at finde tal for anden generation ikkevestlige opsplittet på oprindelseslande. Her ser vi, at danske unge sammen med efterkommere af vietnamesere og srilankanere fik de højeste karakterer i grundskolen i perioden 2009 til 2013. Langt efter har vi en stribe bundskrabere i form af unge med rødder i Libanon, Somalia, marokkanere, tyrkere og syrere, alle lande (delvist på nær Libanon og Syrien) med massive muslimske flertalsbefolkninger (side 79). Så skulle det være fastslået, at det i meget høj grad er efterkommere i anden og sågar tredje generation med muslimsk baggrund, der klarer sig meget dårligt i skolen, og derfor også som grupper vil gøre det efterfølgende.
  4. For alle ikkevestlige (desværre ikke opgjort efter de enkelte gruppers tilhørsforhold) kan vi da også se, at de som 30-årige er markant ringere uddannede end danskere (side 49). 52 pct. af mænd i anden generation har ikke som 30-årige en kompetencegivende uddannelse. Det gælder for 31 pct. af efterkommerkvinderne. Tilsvarende er det 26 pct. af danske mænd og 20 pct. af danske kvinder, der ikke har en uddannelse til brug for arbejdsmarkedet. Man kan også sige det sådan, at mere end 40 pct. af anden generation (tallene for de to køn adderet og derpå divideret med 2) ikke har en kompetencegivende uddannelse, mens dette kun gælder for 23 pct. af danske 30-årige unge. Over de senere år har der været en stigning i andelen af færdiggjorte uddannelser hos anden generation, men afstanden op til danske unge er fortsat meget stor, og det skyldes givet efterkommernes langt ringere præstationer i skolen allerede på det grundlæggende niveau. Det er ovenikøbet rimeligt at antage, at efterkommere af vietnamesere og srilankanere klarer sig ganske fornuftigt (de gode karakterer i grundskolen) og således trækker gennemsnittet for de ikkevestlige efterkommere op. Omvendt må snittet for de muslimske grupper ligge noget lavere.
  5. Til slut skal vi se på nogle tal for arbejdsmarkedsdeltagelse. Jeg har valgt de bedst muligt sammenlignelige tal for anden generation, nemlig Danmarks Statistiks sammenligning af de 20-40-årige, eftersom gruppen af efterkommere er meget yngre end gruppen af danskere. Beskæftigelsen for danskere sættes konsekvent til indekstal 100, og de øvrige grupper – muslimske som andre – får nu en talværdi i forhold til de 100. Ingen grupper blandt de to køn ligger på niveau med danskerne, på trods af at der er tale om personer, der pr. definition er født og opvokset i Danmark. For mændenes vedkommende ligger marokkanere, irakere og libanesere lavest med mellem ca. 76 og 78 i indekstal, en voldsom underbeskæftigelse. For kvinderne ligger libanesere, irakere og pakistanere lavest med mellem ca. 64 og 78 i indekstal, alle overvejende muslimske grupper (side 42-43). Bemærk i øvrigt, at på trods af at danske unge i langt højere grad færdiggør en kompetencegivende uddannelse (se ovenfor), er de alligevel i højere grad i beskæftigelse i alderen 20 til 40 år

Nej, der er ikke noget ”skjult potentiale” blandt de ikkevestlige i Danmark. De klarer sig i snit markant ringere i grundskolen, og det sætter sig hele vejen op, i graden af uddannelse og sidenhen beskæftigelse.

Det er virkelig ikke særligt svært at forstå. Man bliver så træt af at gentage det indlysende. Men bare rolig. Jeg bliver aldrig så træt, at jeg holder op med at gøre det, når vrøvlet gentages.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Birthe Rønn Hornbech
05.06.20, 10:30
Begrav den magtarrogante statsminister og find den side frem, der lægger alle oplysninger frem, så vi fortsat kan have tillid til, at alt går rigtigt til. Læs mere
Af Signe Munk
04.06.20, 16:00
Grønne ildsjæle har i årtier kæmpet for at få fjernet de store miljøbomber, vi kalder generationsforureninger. Nu har vi endelig sort på hvidt, at der skal ryddes op efter fortidens synder. Læs mere
Af Utku H. Güzel
03.06.20, 22:05
Lad nu dansk udenrigspolitik blive formet på Christiansborg og ikke blive dikteret fra Washington. Læs mere
Af Nauja Lynge
03.06.20, 21:20
Danskere, islændinge og grønlændere er velkommen på Færøerne – selvom Færøerne overhovedet ikke blev nævnt, da statsministeren åbnede Danmark lidt mere op. Læs mere
Af Henrik Højlund
03.06.20, 17:40
Formanden for Ateistisk Selskab hævder i mindeartikel om den omstridte præst Thokild Grosbøll, der ikke troede på en skabende Gud, at mange medlemmer af folkekirken er ateister. Det tror jeg, han har ret i. Men ateismen er også en tro. Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
03.06.20, 15:53
Tyskland fjerner rejserestriktionerne, mens Danmark stædigt holder fast uden sundhedsfagligt belæg Læs mere
Af Katrine Winkel Holm
03.06.20, 08:13
Det er latterligt, når borgerlige debattører stempler Frederiksen-kritikere som onde mennesker Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
02.06.20, 20:57
Berlingske holder mikrofonen for en mand, der opfordrer til noget af den groveste kriminalitet, der findes. Læs mere
Af Harun Demirtas
02.06.20, 13:53
Fysisk vold, der kommer af et sekunds racistisk vanvid, kan vi godt bekæmpe demokratisk. Men hvad gør man i de stærke demokratier, når demokratiet bliver bøjet og i min optik misbrugt til at udøve magt med samme formål, men bare med psykisk vold? Læs mere