Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Søren Pinds eftermæle og en Tommy Ahlers, der ser masseindvandring som ”marginalt”

Og en statsminister, der får sat en tyk streg under, at det danske folk har lav prioritet.

Hvad vil man huske Søren Pind for? Som visionær? Som politisk filosof? Som den impulsive politiker og minister, der kunne sige kække ting? Eller som den politisk korrekte liberale, dem, der går 13 af på dusinet? Jeg vil forfægte det sidste synspunkt. En vurdering af Søren Pinds politiske virke kan aldrig adskilles fra det faktum, at han intet gjorde for at standse masseindvandringen. Det er der så mange liberale, der ikke har gjort, men det er passende netop at placere Søren Pind i det store felt af almindeligheder, når det gælder tidens altoverskyggende problem. Det er passende, fordi Søren Pind hele vejen igennem har forsøgt at tegne et billede af sig selv som noget særligt uden at udrette noget særligt.

Søren Pind var som ungdommelig liberal som bekendt fascineret af Ronald Reagan og tanken om den godt og grundigt rundbarberede stat. Denne første fase er mindre interessant for nutiden.

Derpå indtrådte en midterfase i Søren Pinds politiske meldinger. Søren Pind syntes her at kunne se, at masseindvandringen fra den tredje verden var et problem af betydelig størrelse. Det stod f.eks. tydeligt at læse i festskriftet til Søren Krarup, der udkom i 2007. Her skrev Søren Pind bl.a. følgende:

”Det må være passende med en tilståelsessag i et festskrift. Det var så svært at forestille sig, i hvert fald for mig, at Danmark kunne få sådanne problemer, som dem Krarup beskrev. Og andres ord og tilkendegivelser lød så pæne og så rigtige. Det er skæbnens passende ironi, at jeg senere måtte sidde i København med oversigten over, hvad ghetto-bebyggelserne i Mjølnerparken og andre lignende kvarterer medførte for byen. Dér følte jeg en bitter smag over ikke at have lyttet – uden at det dog kunne have gjort nogen forskel.”

Citatet er særdeles interessant, fordi det både viser hen til Søren Pinds midterfase, men også til hans tredje og indtil videre sidste fase. Søren Pind anerkendte i 2007, at Søren Krarup havde haft ret, når han advarede om konsekvenserne af masseindvandring fra vildt fremmede lande. Men i næsten samme åndedrag siger Søren Pind, at det ikke ville have gjort det mindste, hvis han tidligere havde indset, at Søren Krarups konklusion var den rigtige.

Og dermed er vi nået til Søren Pinds tredje fase, hvor han har demonstreret, at han kun er liberal, ikke bare et gny konservativ. Eksemplerne er mange, og jeg vil lade mig nøje med et par stykker:

Den endegyldige deroute for Søren Pind sørgede han selv for, da han i september 2015 som justitsminister tillod, at illegale indvandrere vadede ud af de danske motorveje. At statsminister Lars Løkke Rasmussen og hele den daværende venstreregering bakkede op om denne overgivelse, fjerner ikke et gran af ansvar fra Søren Pinds skuldre. Han kunne have valgt den ærefulde vej og gå i protest mod denne uansvarlige politik, hvor mennesker uden mindste krav på Danmark bogstaveligt selv kunne bestemme, om de måtte betræde dansk jord.

Søren Pind forlod aldrig siden denne politisk korrekte position. Så sent som den 16. april i år kunne Berlingske fortælle, at Søren Pind ikke var afvisende over for censur på nettet, fordi der forekom udtalelser, som Søren Pind ikke brød sig om.

Søren Pind er en overvurderet politiker. Han har haft et ret betydeligt held med at bringe sig selv i centrum ved spektakulære opvisninger og udtalelser. Reelt har han intet godt gjort for Danmark. Søren Pind har altovervejende deltaget i den maskerade, der skal forestille, at Danmark kan bestå som hjemsted for det danske folk uanset dette folks etniske, religiøse og kulturelle sammensætning.

Søren Pinds afløser er dygtig og har sikkert fortjent at blive rig i kraft af sit gode hoved og evne til at få virksomheder til at blomstre. Men Tommy Ahlers er også en ryggesløs rigmand, der synes at være aldeles trekvart ligeglad med, hvordan det danske folk har det som følge af masseindvandringen. Læs blot med:

”Vi skal selvfølgelig diskutere, hvordan vi får budgettet til at hænge sammen i en tid, hvor flygtninge strømmer til Europa, men problemet er ”marginalt” i forhold til at debattere, hvordan vi bliver en ”global magnet for talent,” siger han.”

Denne mand, Tommy Ahlers, skal nu efterfølge Søren Pind. Lad os nøjes med at konstatere, at Tommy Ahlers med erhvervsmandens arrogance bliver en fuldgod erstatning for politikeren, der så gerne ville være filosof, men som endte i den samme fade gryde af multi-kulti, multi-etni sovs, ganske som den mest fordummede del af dansk erhvervsliv, som Tommy Ahlers tilhører.

Velkommen til dansk politik anno 2018.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Louis Jacobsen
12.07.20, 20:53
Til efteråret planlægges det at hæve pensionsalderen yderligere, det går ikke. Læs mere
Af Gitte Seeberg
12.07.20, 09:28
Når en regering griber til så omfattende og indgribende foranstaltninger som forsamlingsforbud, mulighed for at tvangsvaccinere borgere, tvangslukning af store dele af erhvervslivet, lukning af domstolene og neddrosling af medier som TV 2 og DR og grænselukninger, så skal beslutningerne kunne retfærdiggøres og forsvares. Lad os komme tilbage til normale retstilstande nu. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
11.07.20, 16:35
Den totalitære techgigant tåler ikke ytringsfrihed. Læs mere
Af Mikael Jalving
11.07.20, 11:00
Biologi betyder også noget, og tak for det. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
11.07.20, 10:21
Vi bliver nødt til at forholde os til, om udlændinge skal bestemme, hvem der må være i Danmark. Læs mere
Af Marie Høgh
10.07.20, 16:30
Det er bekymrende, at det eneste, der kan samle borgerligheden, er kampen mod islam. For hvis der er noget, vores egen kultur har brug for, er det et selvopgør. Læs mere
Af Martin Ågerup
09.07.20, 16:51
Sidste blog i sommerserien: Sådan kan de borgerlige trække Danmark i en blå retning Læs mere
Af Peter Kofod
09.07.20, 15:20
Angela Merkel risikerer at ødelægge Europa med sin planlagte reform af EU´s asylpolitik. Hendes "wir schaffen das"-politik spøger stadig. Læs mere
Af Isabella Arendt
09.07.20, 11:42
Del 2 i mine tanker her hen over sommeren. Tanker om borgerligheden i fremtiden og de borgerlige partiers mulighed for at finde noget at være fælles om. I dag skal det handle lidt om, at vi har glemt at sætte borgerens magt i centrum. Vi skal kæmpe for folkestyret helt lokalt og sikre, at der ikke er længere i skole, end at børnene kan cykle dertil. Læs mere