Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Østre Landsret politiserer til fordel for slappere udlændingepolitik

Danske domstole fungerer i stigende grad som lovgivende magt. Deres magtbrynde må standses.

Der er en egen ironi ved, at domstolene oprindeligt var tænkt som en konservativ instans, der kunne stoppe alt for løsslupne initiativer fra folkedybet. Ak, det var engang. I dag fungerer domstolene i de fleste vestlige lande som de facto lovgivere, der ud fra internationale konventioner belærer politikerne om, hvad de må og ikke må.

En meget væsentlig grund til dette skred – men ikke det eneste – er selvfølgelig de utålelige internationale domstole som EU-domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Begge disse er mestendels besat af aktivistiske dommere, der har fundet ud af, at det er sjovt både at være dømmende og lovgivende magt.

Som jeg skrev tilbage i oktober 2017, tiltager danske domstole sig rettigheder, der aldrig var dem tiltænkt efter Grundloven. Det sker i sager, hvor kriminelle udlændinge ikke udvises, skønt der er fuld lovhjemmel til det.

Denne diskussion pågår også i disse dage, fordi det er kommet frem, at danske domstole idømmer grotesk lave straffe til selv grove voldsforbrydere.

Seneste skud på domstolenes foragt for Folketingets beslutninger så vi for få dage siden, da det kom frem, at Østre Landsret af egen drift, og på trods af kammeradvokatens (statens advokat) anbefaling af det modsatte, har kontaktet EU-domstolen for at bede denne udemokratiske, overnationale domstol om at finde ud af, om det såkaldte tilknytningskrav i forhold til familiesammenføringer administreres for stramt.

Det drejer sig i første række om herboende tyrkeres muligheder for at lave kædevandring, men falder sagen heldigt nok ud for de politiserende danske domstole, kan det komme til at gælde alle udlændinge.

Som jeg skrev i oktober 2017, kan det blive nødvendigt at gøre følgende for at standse danske domstoles hungren efter magt og almindelig politisk korrekthed:

”Det er justitsministeriet, [gennem Domstolsstyrelsen] der udpeger nye dommere. Justitsministeriet er en del af den udøvende magt, men for at undgå magtmisbrug fra udøvende magts side er udnævnte dommere naturligvis uafsættelige, med mindre de dømmes ude af deres egne, det vil sige andre dommere. Men det er stadig justitsministeriet, der udpeger nye dommere. Hvis ikke danske domstole øjeblikkeligt retter ind i dette spørgsmål, må justitsministeriet udpege en række nye dommere for at ”udtynde” rækken af dommere, der har sat sig ud over loven og dømmer efter egen politiske ideologi.”

Den anden, indrømmet, spekulative, grund til skredet hos de danske domstole skal rimeligvis søges i, at dommere tidligere var konservative af disposition, men i dag hælder i retning af internationalistisk retsfilosofi á la Det Radikale Venstre. Det er spekulativt, javel, og jeg kan følgelig ikke bevise det, men det ligner en tanke, idet vi ellers ikke ville stå med de problemer, vi beviseligt har med nutidens politiserende domstole.

Danske domstoles magtmisbrug må stoppes. Jo før, jo bedre.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Morten Uhrskov Jensen (f. 1964) er landsformand for Dansk Samling. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag og redaktør af det nu hedengangne national-konservative tidsskrift Nomos. Desuden forfatter til bøgerne "Indvandringens pris - På vej mod et fattigere Danmark" (2012, People's Press) og "Et delt folk" (2008, forlaget Lysias).
Seneste blogs
Af Søren Gade
13.08.20, 13:00
Det er tankeløst at samles flere hundrede til en begravelse eller til fest netop nu. Vi er alle nødt til at vise hensyn, så landet ikke skal lukkes ned igen – og det har indvandrermiljøerne svært ved at fatte. Og hvis ikke de forstår det, må vi sætte ind med tvang. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
13.08.20, 09:52
Valget af en sort kvinde som Demokraternes vicepræsidentkandidat var forudsigeligt. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
13.08.20, 06:32
Da chokket havde lagt sig efter sidste præsidentsvalg i USA og Trump var valgt, var der gang i den politiske debat i USA. Nu holder republikanere og demokrater sig hver for sig, naboer tør ikke længere tale sammen. Min egen nysgerrighed har også ændret sig, en udmattende træthed har desværre overtaget en sprudlende nysgerrighed. Læs mere
Af Nauja Lynge
12.08.20, 19:44
Hvis der overhovedet skal gennemføres noget i festugeregi, så skal det være noget, som kommer de unge til gavn. De skal ikke se deres ungdom fare ubrugt forbi, mens parnasset fester. Læs mere
Af Isabella Arendt
12.08.20, 17:20
I denne uge starter mange børn i skole. Mange glæder sig og er helt utroligt klar. Blyanterne er spidset og madpakken fyldt med nærende mad og kærlighed hjemmefra. Der er bare også børn, som starter i skoler med ondt i maven - fordi de ikke er klar. Det burde aldrig være sådan. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
11.08.20, 20:35
Det er et af de groveste anslag mod mennesker, der tjener mere end andre, at de får mindre udbetalt end nogle, der tjener mindre. Læs mere
Af Jens Kindberg
11.08.20, 07:11
Sønderborg, Mariagerfjord og Skive – det er de 3 steder i Jylland, hvor det giver mere mening at spille på rød på kasinoet i Munkebjerg end at sætte penge i mursten. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
10.08.20, 14:30
Kvinders adgang til ordination har ikke noget med kvindeundertrykkelse at gøre; det er et teologisk spørgsmål. Der er stadig sogne i Danmark, hvor kvinder ikke kan få embede. Men krav om kønskvotering fremmer ikke ligestillingen, men undertrykker friheden for kirken til at indrette sig, som dens teologi og tro bestemmer det. Læs mere
Af Christina Egelund
10.08.20, 12:39
Det er både rationelt og rigtigt at gøre, og burde være en selvfølge for de fleste politiske partier i Danmark. Helt bizar bliver debatten, når det påstås, at de 200 kvoteflygtninge er med til at sætte selve danskheden under pres. Smålighed er ikke en dansk værdi. Læs mere