<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Trump tager troen fra os

Amerikas 45. præsident stjæler vores dogmer om verden, som vi er kommet til at ønske os den efter venstreorienteringen fra 1968 og universalismen fra 1989.

Der hyles, protesteres og demonstreres på livet løs. En uge er gået, og dommedag bliver værre og værre, mens vestlige medier er ved at forvandle sig til, hvad den nyvalgte amerikanske præsident lige lovlig kækt kaldte oppositionspartiet.

Hovedrollerne er besat for længst: Obama, det perfekte menneske, den liberale verdensordens personifikation, blev hyldet som en rockstjerne i otte år, men nu er han borte, og tabet multipliceres af hans efterfølgers ondskab. Trump er en mefistofigur, det må vi forstå, en patologisk løgner, hvis ikke en ny Hitler eller Mao på krigerisk hævntogt mod muslimer og andre anstændige mennesker.

Når vreden er så mørk og dyb i mainstream på begge sider af Atlanten, så skyldes det én altafgørende fællesnævner: Trump tager troen fra os. Han stjæler vores dogmer om verden, som vi i mere end en generation er kommet til at ønske os den, og det er utilgiveligt. Ikke at vi er særlig bevidste om dogmernes eksistens, for vi har taget dem ukritisk til os via den kulturelle og politiske socialisering siden venstreorienteringen fra 1968 og universalismen fra 1989 – og inderliggjort dem. Det er derfor, Trump er os så inderligt imod.

Vi siger, vi hader hans løgne, skønt de fleste af os har erfaring med, at alle politikere lyver engang imellem, og har lært at leve med det. Men Trump, det er noget helt andet. Han berøver os troen, troen på det, der er blevet vores forestilling om den naturlige orden, herunder eksplosiv indvandring, uhindret globalisering og multikulturalisme, alt sammen sminket som »amerikanske« eller »europæiske værdier« af den nuværende politiske elite i Vesten.

Eliternes forestillinger om iboende europæiske eller amerikanske værdier er blevet trosakter ligesom henvisninger til den »naturlige« eller »nødvendige« politik, skønt de snarere er moderne vildfarelser, radikaliseret via politik, medier og økonomi. Vi ser slet ikke, hvor ideologisk determineret, vores virkelighedsopfattelse er blevet.

Når f.eks. Politikens ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen henvender sig til læserne med et håb for det nye år, understreger han fromt, at »vi alle samler os i troen på – og arbejdet for – et bedre 2017«. Sådan taler en prædikant; sådan fungerer en gerningsretfærdig menighed. Det er missionen, det gælder, troen på og realiseringen af en samlet og uniform verden, og det er derfor, vreden mod Trump har fået karakter af raseri.

Det er så en modsatrettet animositet, der forklarer den overraskende opbakning bag præsidentens dekreter. Trump selv er ikke forklaringen på Trumps succes, nærmest tværtimod. Vreden bagved er mere sigende, og støtten til denne aparte skikkelse symboliserer et opgør med det, andre har kaldt eliternes flugt fra det nationale og territoriale. Præsidenten er en kras manifestation af skuffelsen over, at den nationale suverænitet er blevet underordnet globale og flydende normer og institutioner som FN og EU, hvilket flugter med mange europæeres fornemmelse af, at diffuse menneskerettigheder har undergravet mere konkrete og operationelle borgerrettigheder til gavn for fred og sikkerhed i hvert enkelt land.

Den kontroversielle populisme siger: Verden er ikke én. Indfødsret, territoriale grænser, kultur og samhørighed betyder noget i et multivers af forskelle, kommers og interessekonflikter. Demokrati svæver ikke i den blå luft, men håndhæves bedst i en lokal-national ramme, gødet af århundreders kulturelle kapital, skabt af moralske, åndelige og kristne traditioner længe før liberalismen og socialismen.

Trump siger indirekte, at verden er kompleks og divers. Det er stik imod eliternes ortodoksi om et forenet univers af rationelle verdensborgere renset for patriotisme, vaner og hidtidige normer.

I bedste fald er Trumps mål at restaurere den lokale suverænitet, skønt det er endnu for tidligt at sige, men dekreterne rummer en direkte udfordring af den internationalistiske og guddommeliggjorte verdensorden. Må han få en anden skæbne end Prometheus, der ifølge legenden blev straffet hårdt for at stjæle ilden fra guderne.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
  • For at se kommentarer og deltage i debatten, så skal du være logget ind på din Facebook-profil.
Profil
Mikael Jalving (f.1968), historiker, podcaster og forfatter til flere bøger, senest Forsvar for almindeligheden (2021).
Seneste blogs
Af Harun Demirtas
17.09.21, 16:40
Spørgsmålet om, hvorfor sygeplejerskerne er så vrede, og hvad mon man har udsat landets sygeplejersker for, siden de har nået hertil, har stadig ingen forholdt sig til. Læs mere
Af Marie Høgh
17.09.21, 15:30
Det er til at græde over, at ligestillingskampen er blevet så afstumpet, at moderskabet omtales som et biologisk pligtarbejde, man i virkeligheden er for kompetent og for ligestillet til at udføre. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
17.09.21, 13:14
Den nye barselsordning er et udtryk for en forfejlet gammeldags tilgang til ligestilling og familielivet. Læs mere
Af Pia Kjærsgaard
17.09.21, 11:32
Vild natur er ikke at sætte et hegn omkring naturen og sætte semivilde dyr derind. Det er at lege noget, som ikke er. Læs mere
Af Carl Holst
17.09.21, 11:29
Hvem havde forestillet sig, at regeringen ville give myndighederne mulighed for tvangsvaccination og ekspropriation? Det er i tilspidsede situationer, man får forstærket folks styrker og svagheder. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
17.09.21, 09:57
Kære medborgere på Vestegnen. Nu ved vi så meget om vaccination, at vi tør lade os vaccinere. Læs mere
Af Søren Gade
16.09.21, 16:10
Jeg er umådeligt trist over, at EU blander sig i folks barsel. Som liberal arbejder jeg for at give familier flere valgmuligheder, ikke færre. De nye barselsregler er ikke liberale. Læs mere
Af Rune Toftegaard Selsing
16.09.21, 12:22
Hvorfor træffer skandinaviske kvinder mere kønsstereotype valg end kvinder i resten af verden? Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
16.09.21, 08:56
Danskerne går baglæns i ligestillingsdebatten – hvorfor går de ellers ind for, at kvinder skal pakkes ind, og er imod tvungen barsel til mændene? Læs mere
Af Utku H. Güzel
15.09.21, 20:25
Først og fremmest burde der ikke herske nogen tvivl om, at vi i det kapitalistiske system, som vi lever under, bliver betragtet som arbejdere, der sælger vores arbejdskraft, og forbrugere, der køber de produkter, der bliver produceret – ikke ret meget andet. Læs mere