<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Den konservative årstid

Konservative tanker og analyser kommer, når der er brug for dem, dvs. i stærkt ideologiske, humanistiske og fremtidsforherligende epoker som vores.

Da jeg for 10 år siden arbejdede som taleskriver for daværende kulturminister Brian Mikkelsen, havde jeg en lillefinger med i antologien Den konservative årstid: Betragtninger og visioner efter 2001, som Forlaget Hovedland udgav på partiformand Bendt Bendtsens 50-års fødselsdag. Bogen var fra Brian Mikkelsens side et forsøg på at samle den verserende idédebat, som fandtes udenfor, hvad der dengang hed Det Konservative Folkeparti, mens folketingsgruppen sad i regering, travlt optaget af aktuelle politiske sager.

Det var en slags konservativ oprustning i en tid præget af mangel på tid – via indspark fra folk som bl.a. Bjørn Nørgaard, Claes Kastholm Hansen, Nils Gunder Hansen, Katrine Winkel Holm og Kasper Støvring.

Titlen var bevidst nedtonet.

Konservatismen havde noget til fælles med årstidernes organiske gang, mente vi. Den konservative har modsat socialisten og liberalisten ingen ideologi eller katekismus, men er forpligtet på det forhåndenværende. Den konservative ved, at man må klæde sig efter omstændighederne og huske, hvor man kommer fra for at forstå, hvor man er på vej hen. Det relative og gensidige i den konservative natur var hermed antydet.

Hvis jeg skulle formulere det samme i dag, ville jeg skrive, at konservatismen kommer, når der er brug for den, dvs. i stærkt ideologiske, humanistiske og fremtidsforherligende epoker. Hvilket samtidig forklarer, at der her, 10 år senere, er mere brug for den end nogensinde før.

Konservative tanker udgør en slags modgift, vaccine, stopklods for den værste halleluja og moralisme i politik og kultur, og man mærker i den offentlige mening en voksende efterspørgsel efter den konservative besindelse og grænsedragning i forhold til f.eks. indvandring, rets-, skole og forsvarspolitik. Her tænker jeg ikke på de forunderlige krampetrækninger i det parti, der pt. hedder De Konservative, og hvis nye formand allerede lyder som en klon af DI’s Karsten Dybvad, men på den folkelige bekymring og den debat, der skyder frem i krat og busk.

Flere af de ovennævnte bidragydere har intensiveret arbejdet, og læsere af Kasper Støvring, Morten Uhrskov Jensen, Sørine Gotfredsen, Søren Hviid Pedersen, Lars Christiansen, Eva Agnete og Rune Selsings blogs, kommentarer og anmeldelser vil vide, at deres vinkler og analyser er med til at forme samtiden på en helt ny og direkte måde.

Hvor det engang vakte hån, spot og latterliggørelse på universitetet og i kulturlivet at sige, man var konservativ, er der i dag større tålsomhed over for denne afvigelse fra den socialdemokratiske, liberale, venstresnoede mainstream. Det er én ting. Noget andet er, at dagens konservative også er blevet mere ligeglade med følgerne og frimodigt udfolder sig i pagt med tidens medier og platforme.

Før sommerferien havde jeg lejlighed til at tale med historiker Jon A.P. Gissel om hans pionerarbejde med den konservative kulturkamp. Hans bog Konservatisme og kulturkamp: Det radikale stormløb i kulturkampen i Danmark i sidste tredjedel af 1800-tallet og konservatismens svar vrimler med navne og titler, de færreste har hørt om. Det skyldes, at disse personer er blevet skrevet ud af danmarkshistorien med den helt store kulturradikale tusch. Farvel til de konservative, goddag til de radikale.

Jon A.P. forklarede nederlaget således:

”Der kom nogle stærke ideer udefra, som spredte sig over hele Europa. Det, som trænger frem i perioden, er ikke særligt gunstigt for de konservative standpunkter. Samtidig er der en masse særlige omstændigheder i Danmark. 1864, forfatningskampen og den indenrigspolitiske strid om parlamentarismen blev på mange måder blandet op i den åndelige kamp.”

”Endelig mener jeg at kunne se, at de konservative i visse afgørende henseender var mere tilbageholdende i fremførelsen af deres synspunkter end den radikale side. De tog til orde, men ikke på samme måde som f.eks. Georg Brandes, og de blev udskiftet på Københavns Universitet, som dengang var landets eneste universitet. Når konservative professorer gik af, blev de afløst af kulturradikale (…) Ikke engang fortiden tilhørte længere de konservative.”

Når Gissels gravearbejde overhovedet kan udkomme i dag, hænger det sandsynlig sammen med, at tidsånden læner sig mere mod de konservative end tidligere.

Det er forlaget Munch & Lorenzen, der udgiver Gissels bog, og samme forlag udsender et læseværdigt årsskrift for borgerlig idédebat under det lidt krukkede navn Critique, som denne gang rummer tankevækkende bidrag af bl.a. idrætshistoriker Hans Bonde om udviklingen fra feminisme til favorisme på universiteterne, historiker Henrik Jensen om fire perioder i Ernst Jüngers forfatterskab og højskolelærer Johan Christian Nords kritik af den humanistiske udlægning af Grundtvig med afsæt i højskoleskikkelsen Aage Møller fra Rønshoved Højskole.

Se også et forlag som Informations. Engang ræverødt, i dag spytter forlaget den ene borgerlige klassiker fra forne tider ud efter den anden: Hobbes, Hume, Smith, Tocqueville, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Carl Schmitt… Halli-hallo, hvad sker der?

Med forlagsdirektør Jacob Maagaards ord i JP sker der ikke andet, end at der er tale om ”væsentlige filosofiske værker, som har manglet på dansk.”

Det er vist en underdrivelse. Sådan noget sker ikke ud af det blå, men fordi nogle vil det. Gyldendal og de store ville ikke, men så ville andre.

Det var det, jeg ville sige. De konservative tanker vinder frem, fordi flere og flere efterlyser noget af den viden, som er gået tabt i løbet af de seneste generationer. Som Villy Sørensen vistnok sagde engang, kommer det altid bag på folk, hvor kloge de var i gamle dage. Som om, det var Apple eller Samsung, der opfandt alfabetet, stigbøjlen og den dybe tallerken.

Samtidig er stedse flere ved at gå til i politisk humanisme, hurraoptimisme og champagneeliter, der tænker i jura og menneskerettigheder frem for i politik og kultur. Her opstår konservatismens momentum, ja, dens årstid.

Tillad mig at byde den varmt velkommen!

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Mikael Jalving (f. 1968) er historiker og forfatter til flere bøger, senest Danmark under angreb (sm.m. Kasper Støvring), Udbrud (sm.m. Michael Rasmussen) og Cykling er min kirke (2016).
Seneste blogs
Af Louis Jacobsen
16.01.21, 12:39
Når Trump ikke længere er præsident i USA står de samme mennesker klar til at bane vejen for en ny af Trumps kaliber. Læs mere
Af Nauja Lynge
15.01.21, 22:41
Det er meget egoistisk af de grønlandske politikere at forsøge at løse Grønlands store svøbe – de socialt udsatte – uden at inddrage de mange grønlændere i Danmark, som hver dag berøres af dette emne.   Læs mere
Af Utku H. Güzel
15.01.21, 18:16
Hvad skal vi andre stille op, når vi mener, at store grupper af mennesker ikke er til at tale med eller har nogle absurde holdninger? Læs mere
Af Jan E. Jørgensen
15.01.21, 16:34
Som ufortrødent arbejder videre trods corona. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
15.01.21, 07:00
Den tiltalte er uskyldig, indtil andet er bevist, og har krav på en fair rettergang. Også Inger Støjberg. Læs mere
Af Signe Munk
14.01.21, 15:00
Vi tager vores drikkevand som en selvfølgelighed. Det skal vi ikke – men derimod skride ind, så forureningen af det bliver stoppet. Læs mere
Af Rune Lund
14.01.21, 13:10
Det handler om, at loven gælder for alle Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
14.01.21, 11:05
Bliver alle vi ældre, der har levet en eremittilværelse for at undgå smitte, nu udsat, når vi vaccineres i store centre. Jeg spørger ministeren, om han føler sig sikker på, at forholdene er i orden. Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
13.01.21, 15:35
Det er artige sager, hvad tilhængerne af masseindvandring har kaldt os andre. Læs mere