<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 25 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Regeringens COVID-19 politik er nidkær og ude af proportioner

Fastholdelsen af forsamlingsforbud på 10 tilsidesætter en grundlovssikrede rettigheder uden saglig grund

Et folketingsflertal har torsdag aften besluttet at fastholde et stramt indendørs forsamlingsforbud på 10 personer. Dette på trods af, at Statens Seruminstitut (SSI) i en undersøgelse konkluderer, at deltagelse i private sammenkomster med mindre end 20 deltagere ikke ser ud til at øge risikoen for smitte.

Hvis det ikke øger risikoen at mødes op til 20 personer, hvad er så regeringens (og folketingsflertallets) begrundelse for at fastholde forsamlingsforbuddet på 10 personer? Det burde være et helt centralt spørgsmål for kritiske journalister at søge at få svar på. Jeg har end ikke set spørgsmålet stillet.

For at det ikke skal være løgn har både Folketinget og medierne kendt den pågældende undersøgelse siden 4. februar – altså snart 2½ måned. I hovedparten af den periode har man stædigt fastholdt et forsamlingsforbud på 5 personer, selvom der ikke er evidens for det, og selvom det er en grundlovssikret ret at forsamles.

Lad mig minde om, at forsamlingsfriheden er en grundlovssikret rettighed, som der skal være særdeles tungtvejende grunde til at tilsidesætte. Og hvis man tilsidesætter den, skal det ikke være i større omfang end absolut nødvendigt.

Det bør være dem, der vil tilsidesætte grundlovssikrede rettigheder, der har bevisbyrden for nødvendigheden af at gøre det. Den bevisbyrde har jeg ikke set løftet. Og nok så bekymrende har jeg ikke set medier interesse sig for at få den belyst. For at løfte bevisbyrden skal man ikke alene påvise, at en restriktion (såsom et forsamlingsforbud på mere end 5 personer) reducerer smitten i et eller andet omfang. Man skal vise, at den gavnlige effekt af restriktionen er stor nok til at berettige indgrebet i borgernes frihed.

Det er som om alle den 11. marts 2020 glemte, hvad en retsstat er. Den dag blev et grundprincip i dansk forvaltningstradition tilsidesat: Det såkaldte proportionalitetsprincip. Populært sagt indebærer princippet, at man ikke må skyde gråspurve med kanoner. Politikerne må ikke gribe mere ind i borgernes frihed, end hvad der er nødvendigt for at opnå det ønskede mål. Og indgrebet skal stå i et rimeligt forhold til det, man vil opnå.

Proportionalitetsprincippet er en meget vigtig del af retsstaten, både fordi det er sund fornuft, og fordi det sikrer en vigtig beskyttelse af borgene imod vilkårlig og overdreven magtanvendelse fra statens side.

Med håndhævelsen af et indendørs forsamlingsforbud på mere end 5 personer har vi nu i månedsvis oplevet en sådan overdreven magtanvendelse fra regeringens side. Der er ikke evidens for, at forsamlinger på under 20 personer fører til mere smitte. Og dermed er der heller ikke evidens for, at det stramme forsamlingsforbud var nødvendigvigt for at sikre kapaciteten i sundhedsvæsenet. Et forsamlingsforbud på under 20 personer ser altså ud til at være i strid med proportionalitetsprincippet ligegyldigt hvor højt smittetrykket er, og jo lavere smitten er i samfundet, jo større forsamlinger bør man tillade. Undersøgelsen er fra november, hvor det testkorrigerede smittetal var ca. 1.500, mens smittetallet den seneste måned har været under 500. At det har været forbudt at forsamles udenfor er grotesk, al den stund, at vi har vidst i månedsvis, at der ikke sker nævneværdig smittespredning udendørs.

Da regeringen og folketinget sidste forår tilsidesatte princippet, skyldtes det angst for, at Covid-19 skulle føre til et sammenbrud i sundhedsvæsenet som i Norditalien. Det var til en vis grad forståeligt i en kortere periode. Men at vi stadig ikke har fået det genindført, er dybt kritisabelt og bekymrende, da begrundelsen for dets tilsidesættelse ikke længere er relevant. Vi har jo på intet tidspunkt være i nærheden af et sammenbrud i det danske sundhedsvæsen (antallet af indlagte med patienter COVID-19 i december var kun lidt højere end antallet af indlagte med influenza i 2018), og vi har nu to gange oplevet, at når smitten er steget- sidste forår og op mod jul - er den ikke røget ud af kontrol. Faktisk faldt smitten i december inden man lukkede hårdt ned d. 17. december og længe inden man strammede forsamlingsforbuddet til 5 personer d. 5. januar.

Da vi sidste forår åbnede igen efter nedlukningen, skete det langsomt og modvilligt, selvom smittetallene var lave og forblev lave. Det var unødvendigt forsigtigt. Nu gentager regeringen fejlen fra sidste forår. Det bliver kun så meget mere kritisabelt, når man tager i betragtning, at vi i modsætning til sidste forår har vaccineret store dele af de ældre og sårbare, som har størst risiko for at dø eller blive alvorligt syge og kræve indlæggelse, og vi har en meget stor testkapacitet og opsporing, som kan bryde smittekæderne.

Det der foregår nu, er ikke længere forsigtigt. Det er nidkært, ude af proportioner og renset for sund fornuft.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
  • For at se kommentarer og deltage i debatten, så skal du være logget ind på din Facebook-profil.
Profil
Martin Ågerup (f. 1966) er direktør for den borgerlig-liberale tænketank Cepos og skriver uden omsvøb om samfundets og velfærdsstatens store udfordringer. Han er forfatter til fire bøger om samfundsforhold, senest ”Velfærd i det 21. århundrede – fra tilsanding til innovation” (People’sPress 2017). Han er endvidere vært på podcasten "Samfundstanker".
Seneste blogs
Af Desiree Ohrbeck
18.09.21, 19:05
Hvornår melder man afbud, og hvornår vælger man at tage afsted til et arrangement med en lille tvivl i maven? Læs mere
Af Utku H. Güzel
18.09.21, 19:00
Konstant vækst har vist sig at være skadeligt, både for det enkelte menneske og for planeten. Selvfølgelig kan et alternativ skabes. Det starter først og fremmest med, at vi tror på det, selvom liberalisterne altid vil fortælle jer det modsatte. Læs mere
Af Harun Demirtas
17.09.21, 16:40
Spørgsmålet om, hvorfor sygeplejerskerne er så vrede, og hvad mon man har udsat landets sygeplejersker for, siden de har nået hertil, har stadig ingen forholdt sig til. Læs mere
Af Marie Høgh
17.09.21, 15:30
Det er til at græde over, at ligestillingskampen er blevet så afstumpet, at moderskabet omtales som et biologisk pligtarbejde, man i virkeligheden er for kompetent og for ligestillet til at udføre. Læs mere
Af Lars Boje Mathiesen
17.09.21, 13:14
Den nye barselsordning er et udtryk for en forfejlet gammeldags tilgang til ligestilling og familielivet. Læs mere
Af Pia Kjærsgaard
17.09.21, 11:32
Vild natur er ikke at sætte et hegn omkring naturen og sætte semivilde dyr derind. Det er at lege noget, som ikke er. Læs mere
Af Carl Holst
17.09.21, 11:29
Hvem havde forestillet sig, at regeringen ville give myndighederne mulighed for tvangsvaccination og ekspropriation? Det er i tilspidsede situationer, man får forstærket folks styrker og svagheder. Læs mere
Af Birthe Rønn Hornbech
17.09.21, 09:57
Kære medborgere på Vestegnen. Nu ved vi så meget om vaccination, at vi tør lade os vaccinere. Læs mere
Af Søren Gade
16.09.21, 16:10
Jeg er umådeligt trist over, at EU blander sig i folks barsel. Som liberal arbejder jeg for at give familier flere valgmuligheder, ikke færre. De nye barselsregler er ikke liberale. Læs mere
Af Rune Toftegaard Selsing
16.09.21, 12:22
Hvorfor træffer skandinaviske kvinder mere kønsstereotype valg end kvinder i resten af verden? Læs mere