Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Mette F’s skattestigninger rammer dig og mig – se her hvordan

Socialdemokraternes skattestigninger rammer både pensioner og boligejere

Socialdemokraterne går til valg på at forhøje skatterne med 5 mia. kr. – eller hele 12 mia. kr., hvis man medregner partiets tilslutning til EU’s finansskat. Mette Frederiksen siger, at det er de rige og bankerne, hun vil ramme. Men i sidste instans bliver det os alle sammen, der kommer til at betale. (Jeg har lavet denne video, som beskriver, hvorfor det forholder sig sådan).

Den korte version er, at ligesom ølafgiften og sukkerafgiften ikke betales af hverken øllen eller sukkeret, så betales bankskatter ikke af bankerne, men af deres kunder. Noget af det, som vi økonomer beskæftiger os med, er at finde ud af, hvem der egentlig i sidste ende bærer byrden af forskellige skatter – det kaldes med et fagudtryk for incidens. Skatter, som formelt betales af virksomheder, bliver ofte overvæltet (som man kalder det) på forbrugerne eller nedvæltet på medarbejderne. Altså os almindelige mennesker. Men det er meget opportunt for de politikere, der vil hæve skatteindtægterne at hævde, det er ”de rige” eller ”bankerne”, der kommer til at betale.

Nogle af Socialdemokratiets skattestigninger kan vi alle sammen regne ud vil ramme os direkte. Det gælder for eksempel deres plan om at indføre skat på arbejdsgiverbetalt telefon. For en LO-arbejder med fri telefon vil det medføre en skattestigning på 1.200 kr.

Socialdemokratiet foreslår også i forbindelse med partiets ophævelse af skattestoppet, at en række punktafgifter skal stige. Dermed bliver det lidt dyrere at købe forbrugsvarer som spiritus, øl, kaffe, chokolade og cigaretter.

Men også regningen for andre af skatteforhøjelserne vil ende hos dig og mig. Socialdemokratiet vil indføre en såkaldt finansskat, og selv om skatten umiddelbart pålægges finansielle institutioner såsom banker og pensionsselskaber, så vil en stor del af skattebyrden ende hos borgerne.

For det første vil din pensionsopsparing blive mindre, fordi pensionsselskaberne bliver ramt af finansskatten, når de investerer dine penge. En ung LO-arbejder vil ved pensionsalderen have en pensionsformue, som bliver ca. 100.000 kr. lavere, hvis der indføres en finansskat. Det vil indebære, at den årlige udbetaling bliver ca. 2.600 kr. lavere – og det er efter skat og efter modregning i folkepensionen.

På tilsvarende vis vil en akademiker få reduceret sin årlige udbetaling med ca. 3.600 kr. som følge af finansskatten. (Beregningerne præsenteres i dette notat).

For det andet vil finansskatten reducere vores velstand, blandt andet fordi det bliver dyrere at investere. EU-Kommissionen vurderer, at skatten vil reducere bnp med 0,28 pct. i de lande, der indfører den. I Danmark ville det svare til et fald i bnp på ca. 6 mia. kr. eller omkring 1.000 kr. pr. dansker.

Beklageligvis har De Radikale netop tilsluttet sig finansskatten, så hele rød blok støtter nu forslaget.

Endvidere vil Socialdemokratiet indføre en bankskat. Men trods navnet vil heller ikke en bankskat i sidste ende belaste bankerne, men derimod bankernes kunder og faktisk stort set alle borgere i landet.

Partiet har ikke lagt sig endeligt fast, men en af de nævnte muligheder er en skat på bankernes balance, groft sagt deres samlede regnskabsmæssige værdi. Finansministeriet vurderer, at en sådan balanceskat vil føre til højere priser og låneomkostninger for forbrugere og virksomheder, altså for eksempel dyrere realkreditlån og forsikringer.

At det bliver dyrere at låne til at finansiere sin bolig, vil ifølge Finansministeriet presse boligpriserne nedad, så en boligejer med en bolig til 2 mio. kr. vil miste 10-20.000 kr. i boligformue.

Socialdemokratiet siger, at det er bankerne, partiet vil ramme. Men i sidste instans bliver det bankernes kunder, der kommer til at betale skatten via højere renter og dyrere forsikringer.

Og så vil Socialdemokratiet også hæve kapitalskatterne. Igen vil det indebære en regning for helt almindelige mennesker som dig og mig, fordi kapitalskatter giver færre investeringer og dermed mindre lønfremgang og lavere velstand til os alle. Det har jeg uddybet i en tidligere blog.

På den måde bliver de fleste af Socialdemokratiets skattestigninger overvæltet eller nedvæltet på os alle sammen. Hvis man virkelig mener, at verdens næstdyreste offentlige sektor har brug for flere penge, er det jo helt legitimt gerne at ville betale mere i skat. Man bør bare vide, at det er dét, der er Socialdemokratiets plan.

Og oveni kommer de skatteforhøjelser, som de endnu mere røde partier i rød blok vil forlange at få gennemført, hvis der kommer rødt flertal efter valget. Det kan godt gå hen og blive dyrt.

Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Valgdebat

Marie Krarup: Danmark kan være væk om 100 år

Marie Krarup
Lader vi være med at vogte grænserne, og lader vi endnu flere migranter fra muslimske lande bosætte sig i landet, vil vi få et islamiseret land, der kommer til at adskille sig markant fra det land, vi kender i dag.

Debat: Det borgerlige Danmark tabte

Peder Bjerregaard
Når ”gevinstmaksimering” sættes over mennesker og klima, så siger vælgerne stop!
{"DriveBy-Authorized": 10900489,"DriveBy-NotAuthorized": 10900490,"Returning-Authorized": 10900493,"Returning-NotAuthorized": 10900497,"Fan-Authorized": 10900500,"Fan-NotAuthorized": 10900508,"Default": 10900490}