<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Luk her

Dette er en blog: Jyllands-Posten har flere end 30 bloggere tilknyttet jp.dk/blogs. Det er eksterne debattører og politikere, som skriver i egen ret. Blogholdet er meget bredt sammensat, og holdningerne spænder vidt.

Så meget betaler almindelige danskere i skat

Lærere og håndværkere har et personligt skattetryk på over 50 pct.

Nedenfor kan du se nogle eksempler på, hvor meget almindelige danskere samlet betaler i skatter og afgifter af deres indkomst. Det personlige skattetryk er den andel, man betaler af sin indkomst til stat og kommune.

Pædagog
Løn eksklusiv pension (før skat): 30.500 kr.
Samlede skatter og afgifter: 15.000 kr.
Personligt skattetryk: 49,2 pct.

Sygeplejerske
Løn eksklusiv pension (før skat): 34.000 kr.
Samlede skatter og afgifter: 17.000 kr.
Personligt skattetryk: 50,0 pct.

Folkeskolelærer
Løn eksklusiv pension (før skat): 36.000 kr.
Samlede skatter og afgifter: 18.000 kr.
Personligt skattetryk: 50,3 pct.

Håndværker lige under topskattegrænse
Løn eksklusiv pension (før skat): 45.000 kr.
Samlede skatter og afgifter: 23.000 kr.
Personligt skattetryk: 51,6 pct.

Højtlønnet (f.eks. advokat, læge, ingeniør)
Løn eksklusiv pension (før skat): 60.000 kr.
Samlede skatter og afgifter: 33.000 kr.
Personligt skattetryk: 55,3 pct.

Som det fremgår, betaler de fleste fuldtidsbeskæftigede omkring halvdelen eller mere af deres løn i skatter og afgifter.

De anførte lønninger for pædagogen, sygeplejersken og folkeskolelæreren er den gennemsnitlige løn for en fuldtidsbeskæftiget i den pågældende profession. Kilden er Kommunernes og Regionernes løndatakontor. Og det er vel at mærke lønnen eksklusiv pension. Pensionen er naturligvis en del af lønnen, men den bliver først beskattet, når den udbetales. Derfor tager vi den ikke med her. Vi beregner altså skatten af den del af lønnen, der ikke er pension. For håndværkeren og den højtlønnede er den angivne løn blot eksempler.

Der er tale om gennemsnitsberegninger. Nogle med de pågældende lønninger betaler lidt mere i skat, nogle lidt mindre, afhængig af hvor de bor samt sammensætningen af deres forbrug.

Lad os gennemgå beregningen med sygeplejersken som eksempel. Hendes (eller hans) månedsløn på 34.000 kr. er samtidig ca., hvad en almindelig fuldtidsbeskæftiget dansker tjener om måneden før skat (medianindkomsten).

Først betaler sygeplejersken det, der hedder arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsmarkedsbidraget er på 8 pct. og betales af hele lønnen. Arbejdsmarkedsbidraget udgør således i runde tal 2.500 kr. af månedslønnen.

Dernæst har vi den del af indkomstskatten, der kaldes bundskatten. Bundskatten er på godt 11 pct. her i 2018 og beregnes af lønnen efter arbejdsmarkedsbidraget fratrukket personfradraget på 46.000 kr. Det tager 3.000 kr. af lønnen.

Så kommer vi til kommuneskatten og sundhedsbidraget. Kommuneskatten varierer alt efter, hvilken kommune man bor i, men den er ca. 25 pct. i gennemsnit. Kommuneskatten betaler vi også af lønnen efter arbejdsmarkedsbidrag, men derudover skal der desuden fratrækkes nogle fradrag, f.eks. beskæftigelsesfradraget samt personfradraget. Det betyder, at sygeplejersken her betaler 6.500 kr. om måneden i kommuneskat og sundhedsbidrag. (Sundhedsbidraget bliver fjernet i 2019, men i stedet stiger bundskatten, så den samlede beskatning er stort set uændret i dette eksempel).

Den direkte skat på lønnen er 12.000 kr. i alt. Det efterlader 22.000 kr. af den oprindelige indkomst på 34.000 kr., som man kan bruge til privat forbrug. Men når man går ud og køber f.eks. mad, benzin, tøj og andre varer, så kommer der moms og afgifter på.

Hvor meget det beløber sig til, afhænger naturligvis af, hvilke varer og tjenesteydelser man køber. Men i gennemsnit er det ca. 24,5 pct., man betaler i moms og afgifter. Det svarer i det her tilfælde til 5.500 kr. om måneden.

Hvordan når vi frem til 24,5 pct.? For det første skal man være opmærksom på, at momsen ikke udgør 25 pct., men kun 20 pct. af varens pris. Vi forbrugere tænker på momsen som 25 pct., fordi det er den procentsats, som lægges oven i varens pris. Men når man ser på, hvor stor en andel af forbrugerprisen momsen udgør, er det kun 20 pct. Eksempel: pris før moms: 10 kr. Pris inklusiv moms 12,5 kr. Her betaler man altså 2,5 kr. i moms. Momsens andel af salgsprisen er 2,5/12,5 = 0,2 – altså 20 pct. Så 20 pct. af købsprisen er altså moms.

Dertil kommer alle mulige andre afgifter på f.eks. biler, tobak, vin, øl, el, vand osv. Der er også ting, vi ikke betaler hverken moms eller afgifter af, f.eks. leje af bolig eller aviser, men Finansministeriet har altså beregnet, at den gennemsnitlige omkostning for forbrugerne af moms og afgifter er ca. 24,5 pct.

For lige at opsummere så har vi altså et arbejdsmarkedsbidrag, der udgør 2.500 kr. om måneden plus bundskat på 3.000 kr. plus kommuneskat og sundhedsbidrag på 6.500 kr. og endelig moms og afgifter på 5.500 kr.

Når måneden er slut, har sygeplejersken altså i alt betalt 17.500 kr. af sin løn i skat, moms og afgifter, og han eller hun har således 16.500 kr. tilbage til sig selv. Det giver et personligt skattetryk på 51,5 pct. for en sygeplejerske og dermed for en almindelig dansker.

Har man derudover fradrag for fagforeningskontingent, a-kassebidrag, befordringsfradrag samt indbetaling til efterløn, kan man typisk komme ned på omkring 50 pct. i skat. Og det er, hvad der regnes med i de tal, der fremgår først i bloggen ovenfor – skattetryk uden disse fradrag kan dog findes nedenfor.

Jeg har udarbejdet en video, hvor jeg gennemgår denne beregning af det personlige skattetryk for en sygeplejerske, som kan ses her, eller her på facebook, hvilket 70.000 allerede har gjort i skrivende stund.

PS.

Ovenstående medregner fradrag for a-kasse og fagforening samt befordring og indbetaling til efterløn. Har man ikke disse fradrag, giver det lidt højere personlige skattetryk:

Pædagog
Løn eksklusiv pension (før skat): 30.500 kr.
Samlede skatter og afgifter: 15.500 kr.
Personligt skattetryk: 50,7 pct.

Sygeplejerske
Løn eksklusiv pension (før skat): 34.000 kr.
Samlede skatter og afgifter: 17.600 kr.
Personligt skattetryk: 51,3 pct.

Folkeskolelærer
Løn eksklusiv pension (før skat): 36.000 kr.
Samlede skatter og afgifter: 18.500 kr.
Personligt skattetryk: 51,6 pct.

Håndværker lige under topskattegrænse
Løn eksklusiv pension (før skat): 45.000 kr.
Samlede skatter og afgifter: 23.500 kr.
Personligt skattetryk: 52,6 pct.

Højtlønnet (f.eks. advokat, læge, ingeniør)
Løn eksklusiv pension (før skat): 60.000 kr.
Samlede skatter og afgifter: 33.500 kr.
Personligt skattetryk: 56,1 pct.Følg
Jyllands-Posten
Velkommen til debatten
  • Jyllands-Posten ønsker en konstruktiv og god debattone blandt vores læsere uanset uenigheder. Overtrædelse af vores debatregler kan føre til udelukkelse.
  • Anmeldelse af grove kommentarer kan ske til blog@jp.dk eller ved at ”markere som spam”.
Profil
Martin Ågerup (f. 1966) er direktør for den borgerlig-liberale tænketank Cepos og skriver uden omsvøb om samfundets og velfærdsstatens store udfordringer. Han er forfatter til fire bøger om samfundsforhold, senest ”Velfærd i det 21. århundrede – fra tilsanding til innovation” (People’sPress 2017).
Seneste blogs
Af Desiree Ohrbeck
29.10.20, 00:37
Khader opfører sig som Trumpisterne på Fox News, når han udbryder ”Fake News" om det, han ikke kan lide at høre. Læs mere
Af Martin Ågerup
28.10.20, 20:14
Tjener man 450.000 kr. ville man få godt 12.000 kr. efter skat Læs mere
Af Henrik Højlund
27.10.20, 20:28
Den nye danske film Shorta sender et vigtig signal om indvandrerproblematikkens kompleksitet Læs mere
Af Rune Lund
27.10.20, 08:36
Drop den meningsløse propaganda om ikkevestlig indvandring Læs mere
Af Jens-Kristian Lütken
26.10.20, 20:41
Flyselskaberne risikerer at lide samme skæbne som i tusindvis af raske mink Læs mere
Af Nauja Lynge
26.10.20, 11:58
Man mister troen på, at der er styr på det. Og det forværrer krisen. Læs mere
Af Desiree Ohrbeck
26.10.20, 04:51
Danskerne er ikke vant til de store udsving i deres levevis. Derfor har coronaen været en rutsjebanetur – også for mig, der bor i USA Læs mere
Af Mikael Jalving
24.10.20, 18:00
Der er mere og mere hykleri over bevægelsen. Tag nu ham der Frank Jensen. Hvorfor blev han nu for meget – efter 30 år? Læs mere
Af Morten Uhrskov Jensen
24.10.20, 16:54
Og indtil coronaen ramte, var vækstraterne samtidig høje. Læs mere